Skip to main content

KomTek välkomnar Västerås till Kommunala teknikskolan

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 10:00 CET

Västerås stads ansökan för att starta KomTek-verksamhet har godkänts, och Västerås är nu medlemmar i KomTeks nätverk.

Västerås stad tilldelas drygt 740 000 kronor i startbidrag från de medel som Utbildningsdepartementet har avsatt för att starta nya KomTek under 2012.

Den kommunala teknikskolan, KomTek Västerås, ska verka för att öka intresset för teknik och entreprenörskap genom att erbjuda spännande fritidskurser och aktiviteter för barn och ungdomar. KomTeks erfarenheter med att arbeta med unga och teknik kan komma även skolan till nytta genom fortbildningar och inspirationskurser för pedagoger, från förskoleklass till gymnasieskola, samt åldersanpassade teknikworkshops för klassbesök.

KomTek Västerås tillhör region Öst och har två fadder-KomTek; Järfälla och Örnsköldsvik.

Tekniska Museet i Stockholm är nationell koordinator för KomTek.

Även Länsstyrelsen i Västmanlands län har beviljat Västerås stad bidrag med 500 000 kronor till KomTek Västerås för 2011, med möjlighet till ytterligare medel för 2012 och 2013. 

-          Med den Kommunala teknikskolan tillsammans med ett kommande Science Center tar vi de första stegen för att skapa ett teknikcentrum i Västerås, Technopark. Det är mycket viktigt för utvecklingen i Västerås, säger Anders Teljebäck, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

-          Det är glädjande att de bidrag som Västerås stad har beviljats för KomTek Västerås nu gör att vi kan gå igång med verksamheten med full kraft. 

För mer information kontakta

Lillian Brevik, projektledare, 021-39 26 47