Skip to main content

Kreativ problemlösning med FIRST LEGO League

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 08:53 CEST

Sedan 2002 har FIRST LEGO League arrangerats i Västerås. Intresset har ökat för varje år och arbetet inom teknik- och naturvetenskapsområdet fyller ett stort behov hos såväl lärare som elever. Lördagen den 13 november är det regionfinal i Västerås. 

Huvudansvaret och projektledning av FIRST LEGO League innehas sedan 2007 av Västerås stad (proAros) som tillsammans med en styrgrupp som består av representanter från det privata näringslivet, föreningar och organisationer inom teknikområden, Mälardalens högskola samt Växhuset tittar på innehåll och upplägg. En stor del av arbetet sker på ideell basis med drivkraften att stimulera och intressera barn och ungdomar för teknik och naturvetenskap.

FIRST LEGO League är ett projekt för åldersgruppen 10-16 år (skolår 4-9).

Varje år ska eleverna arbeta med ett samhällsaktuellt tema. Både innehåll och arbetsmetoder i FIRST LEGO League kan lätt anknytas till läroplanen, flera av kursplanerna och inte minst till de grundläggande kunskapskraven i de olika ämnena. 

I motsats till traditionell uppgiftslösning där eleverna ofta letar efter det enda rätta svaret, kräver FIRST LEGO League kreativ problemlösning. Eleverna blir tvungna att själva ta reda på svaren på frågorna som de ställs inför. I FIRST LEGO League kan barn och ungdomar mellan 10 och 16 år delta. Det behövs inga förkunskaper, bara engagemang och vilja att samarbeta. Projektperioden sträcker sig från september till oktober 2010 och årets tema är kroppen - Body Forward.

 

Regionfinal!

Regionfinalen sker i Växhuset, Västerås, lördagen den 13 november.

 

 

För mer information:

Michael Fredqvist, projektledare, Västerås stads skolverksamheter, 021- 39 11 16

 

På Hjernekrafts hemsida finns mer information om FIRST LEGO League:

http://hjernekraft.org