Skip to main content

Kvaliteten i landets gymnasieskolor jämförs

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 15:21 CEST

Genomströmningen är för låg i gymnasieskolan i Västerås. Men flertalet elever har goda studieresultat. Det visar SKL:s rapport som släpps idag.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, ger årligen ut en sammanställning över resultaten i landets gymnasieskolor. I dessa öppna jämförelser redovisas resultaten för de elever som slutade gymnasieskolan 2009 efter antingen 3 eller 4 års studier. Resultaten redovisas för alla elever oavsett om man gått i kommunal eller fristående gymnasieskola.

Rapporten visar att flertalet elever i Västerås har en framgångsrik gymnasieperiod bakom sig. Västerås ligger på den övre halvan i landet när det gäller:

  • Andelen elever som har behörighet att söka vidare till högskolan (plats 136 av landets 290 gymnasiekommuner)
  • Andelen elever som läser vidare på eftergymnasiala utbildningar inom 2 år (plats 72 av landets 290 gymnasiekommuner)
  • Andelen elever som går vidare till arbete (plats 98 av landets 290 gymnasiekommuner)

Meritvärdet, det vill säga genomsnittligt betygspoäng, är på samma nivå som i riket i övrigt.

En alltför stor andel av eleverna hinner dock inte med att få fullständiga betyg inom 3 år. Här ligger Västerås bland de sämre kommunerna i landet.

Denna fråga har tidigt uppmärksammats i såväl utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som kommunstyrelsen. Redan i våras gavs ett utvecklingsuppdrag för att förbättra genomströmningen och förslag kommer att läggas i budgeten för 2011 och under det kommande året.

– Nämnden har målmedvetet arbetat med dessa frågor under lång tid. Genom att följa upp och stärka lärarkompetensen, starta om program som har haft sämre resultat, reformera det individuella programmet med mera vill vi få en gymnasieskola i toppklass. SKLs jämförelse gäller år 2009. Vi ser en förbättring av studieresultaten för eleverna som gick ut i våras, säger Roger Haddad, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

För mer information
Roger Haddad (FP), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Västerås stad, 0708-18 28 65

Hans Egonsson, verksamhetschef gymnasie- och vuxenutbildning, Västerås stads Skolverksamheter, 021- 39 81 01