Skip to main content

Matematik har många språk

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 09:01 CEST

Torsdag och fredag den 7-8 oktober arrangerar Västerås stad tillsammans med de fyra nordiska vänorterna en förskolekonferens.

Konferensen vänder sig till pedagoger som arbetar i förskoleverksamhet i de nordiska vänorterna. I år firar det nordiska vänortssamarbetet tioårsjubileum.

Temat för 2010 är språk- och matematikutveckling. Huvudföreläsare är fil dr Veli Tuomela, som föreläser om språkutvecklande arbetssätt i förskolan. Föreläsning kopplat till forskning, studiebesök i verksamheten och workshops behandlar ämnet på olika sätt och ska ge tips och idéer till konferensdeltagarna.

När: Torsdag och fredag 7-8 oktober
Var: Aros Congress Center, Munkgatan 7

Sedan 2001 arrangeras varje år en nordisk förskolekonferens. Konferensen har som uppgift att bygga upp en tradition för erfarenhetsutbyte mellan pedagoger som arbetar i förskoleverksamhet i de nordiska vänorterna Randers i Danmark, Lahtis i Finland, Akureyri i Island, Ålesund i Norge och Västerås i Sverige.

Målet är att utveckla och stärka den nordiska förskoleverksamheten genom att fokusera på nuvarande och framtida pedagogiska satsningsområden i vänorternas förskolor.

Pedagogerna uppmuntras också till att besöka varandras förskolor och genom praktiskt arbete bidra till att utbyta erfarenhet, kunskap och kompetens med varandra. På det sättet får vi en gemensam bild av förskolan i Norden.

– Under veckan har två pedagoger från Viborgvejens Börnehave i Randers utbyte med Håkantorps förskola. Pedagogerna finns med i den dagliga verksamheten och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter till kollegor och barn i Västerås. Med sig tillbaka hem får de tips och idéer från Västerås. Det är just detta som samarbetet vill uppmuntra till säger Monika Löving Nilssen, informatör, Pedagogiska nämndernas stab.


För mer information:
Monika Löving Nilssen, Västerås stad, 021-39 26 28