Skip to main content

Mats Lindskog anställs som Västerås stads kommunikationsdirektör

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 13:48 CET

Efter ett år som tf kommunikationsdirektör har nu Mats Lindskog anställts som kommunikationsdirektör för Västerås stad.

-Det ska bli fantastiskt roligt att få fortsätta arbeta med kommunikation i en organisation som spelar en så stor roll för västeråsarna och för hela det lokala samhällets utveckling. Jag känner mig väldigt glad och stolt över att få det här förtroendet.

-Vi har identifierat en hel del aktiviteter som vi vill vidareutveckla. Västerås stads närvaro i den digitala världen är en av dem, hur vi lyssnar ännu tydligare på våra målgrupper och kommunicerar utifrån deras villkor är en annan. Det handlar också mycket om hur vi blir vi blir ännu mer kommunikativa i vår organisation, i såväl de personliga mötena som i ledningssammanhang, säger Mats Lindskog.

-Efter en lång rekryteringsprocess där flera kandidater vägts mot varandra, konstaterar jag att Mats Lindskog är den som bäst fyller de krav vi ställt på tjänsten. Det är roligt att Västerås stads medarbetare står sig så bra i konkurrens med externa kandidater, säger Eva Little, biträdande stadsdirektör, som ansvarat för rekryteringsprocessen.

Mats Lindskog har arbetat inom Västerås stad i 14 år. Han har bland annat varit utvecklingschef i proAros och fortsätter nu sin resa inom Västerås stad som kommunikationsdirektör.

-Vi har många otroligt kompetenta och drivna kommunikatörer inom Västerås stad. Min roll blir att säkerställa strategier, struktur och kultur för att de här frågorna ska bidra till vår organisations utveckling. Mycket handlar om att samordna och hålla ihop våra budskap på ett tydligt sätt. Här blir frågan VARFÖR mycket central, såväl i vår interna som externa kommunikation, säger Mats Lindskog.

För mer information:

Eva Little, biträdande stadsdirektör

021-39 15 69, eva.little@vasteras.se

Mats Lindskog, kommunikationsdirektör

021-39 25 66, mats.lindskog@vasteras.se

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås