Skip to main content

Mer resurser till rehabilitering i hemmet

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 17:12 CET

Äldrenämnden beslutade vid dagens sammanträde om förändringar i verksamheten gällande rehabilitering. Mer resurser satsas på rehabilitering i hemmet. Västerås stad och landstinget är överens om att genomföra dessa förändringar.

Västerås stad och Landstinget Västmanland har en överenskommelse om rehabilitering i samverkan sedan 1996 (det så kallade RISIV-avtalet). Målgruppen för verksamheten är äldre och personer med långvarig funktionsnedsättning och behov av rehabilitering.

Behovet av rehabilitering har förändrats under senare år. Beläggningen på nuvarande platser har minskat. Fler äldre bor kvar längre hemma i ordinärt boende och vårdtiderna på sjukhus har blivit kortare. Behovet av stöd och rehabilitering i hemmet är stort. Därför genomförs följande förändringar i verksamheten från och med 1 september 2011:

  • Två nya verksamheter startar; vårdplaneringsteam och hemrehabiliteringsteam. Vårdplaneringsteam består av biståndshandläggare, arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska. Hemrehabiliteringsteam är fyra team med en arbetsterapeut och en sjukgymnast i respektive team.
  • 25 rehabiliteringsplatser kommer att finnas på Bryggan. Det är en minskning med 15 platser.

 

Vårdplaneringsteam

Medverkar vid samordnad vårdplanering samt planerar insatser för de närmaste 1-2 veckorna efter hemkomst från sjukhus. Planerar beläggning på rehabiliteringsavdelning.

 

Hemrehabiliteringsteam

Påbörjar bedömning och träning omgående efter hemkomst från sjukhus. Kallar till vårdplanering inom två veckor efter hemkomst. Teamet ger information och instruktioner till alla hemtjänstutförare (både kommunala och alternativa/privata).

Verksamheterna kommer att drivas av proAros.

 

För mer information kontakta:

Carin Lidman (S), ordförande äldrenämnden, 021-39 12 61

eller Eva Sahlén, direktör sociala nämndernas stab, 021-39 14 68