Skip to main content

Nordisk vänortsvecka för ungdom arrangeras i Västerås

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 09:00 CEST

NOVU – nordisk vänortsvecka 29 juni-3 juli – är en årlig ungdomsvecka där 15-20 ungdomar från Västerås nordiska vänorter träffas och jobbar tillsammans. Dessutom deltar politiker och tjänstemän. Värdskapet alternerar och vart femte år är Västerås värd. Det övergripande temat för denna femårsperiod, 2013-2017, är FN:s milleniemål. Västerås har valt att arbeta med tema miljö vilket ska genomsyra hela veckan. Ungdomarna kommer att arbeta i olika workshops varje dag.

Lördagen ägnas åt att lära känna varandra genom icebreaking, sightseeing med mera.

På söndag förmiddag blir det ett miljöseminarium där Maria Wetterstrand deltar som moderator och ”braständare”. På eftermiddagen åker alla till Ängsö och idkar friluftsliv.

Måndag är det bildworkshop där man blir indelad i grupper och arbetar inom olika bildkonstområden  med miljötema.

Tisdag blir det politikerlajv. Ungdomarna delas in i grupper och ska representera olika fiktiva länder och även där jobba med miljö. Avslutningen blir i stadshusets fullmäktigesal.

Onsdag åker ungdomarna på utflykt till Teatermaskinen i Skräppbo skola och får bland annat ta del av en monolog om Klimathotet. Veckan avslutas med nordisk afton, på onsdag kväll.

Media hälsas välkomna på besök under vänortsveckan. 

Mer information: 
Staffan Rune, verksamhetschef,kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen: 021-39 46 08
Ulla Arvidsson, ledningssamordnare, kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen: 021-39 17 76
Anders Berglund, ungdomskapten NOVU:  073-595 68 45

 

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad