Skip to main content

Norlandia Care AB driver Haga äng och Björkbacken äldreboende.

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 13:25 CET

Norlandia Care AB driver Haga äng och Björkbacken äldreboende.

Vid dagens sammanträde beslutade äldrenämnden om vinnande leverantör efter upphandling av Haga äng och Björkbacken äldreboende. Vid anbudsutvärdering har leverantörernas kapacitet, kvalité och pris granskats. Vinnande leverantör har uppfyllt äldrenämndens alla krav till lägsta pris.

Haga äng består av 62 lägenheter, i form av gruppboende för personer med demenssjukdom fördelat på fyra våningar. På ett av våningsplanen bor personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning.

Björkbacken äldreboende består av 36 lägenheter fördelat på fyra plan.

Vinnande leverantör är Norlandia Care AB och kommer från och med 2015-05-01 att driva Haga äng och Björkbacken äldreboende under fyra år med möjlighet till förlängning.

För mer upplysningar kontakta:

Solveig Nilsson (S), ordförande äldrenämnden, 021 – 39 13 99

eller

Eva Sahlén, direktör sociala nämndernas förvaltning, 021 – 39 14 68

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås