Skip to main content

Nu är Västerås 140 000 invånare

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 12:17 CEST

Västerås blev 140 000 invånare under första halvan av september 2012, det visar färsk statistik från SCB, Statistiska Centralbyrån. Anledningen till att Västerås växer så mycket just nu är både att inflyttningen är hög och att det föds många barn.

-Det är fantastiskt roligt att så många vill bo i vårt Västerås. Att invånarantalet ökar innebär bland annat ökade skatteintäkter, pengar som vi till exempel kan satsa på skola, vård och omsorg. Men i takt med att vi blir fler ökar också kraven på oss som kommun att ta hand om alla våra invånare på bästa sätt, säger Ulla Persson (S), ordförande kommunstyrelsen i Västerås.

Det har tagit Västerås sju år att öka från 130 000 till 140 000 invånare – tidigare ökningar har tagit längre tid. Detta är ett bevis på att Västerås är inne i ett expansivt skede, och Västerås stad satsar offensivt på att bygga om delar av staden för att invånarantalet ska kunna växa ytterligare. Ett exempel på det är planerna på en ombyggnation av Stationsområdet.

- Denna väntade befolkningsökning visar mycket tydligt på nödvändigheten av väl fungerande pendlingsmöjligheter till och från Västerås. Det är viktigt att vi arbetar intensivt med att leva upp till visionen Staden utan gränser där vi sätter människan i centrum och resenären i fokus, säger Patrizia Strandman, projektledare för 3B, Västerås stads satsning på att bygga om Stationsområdet.

 För mer information:

Ulla Persson (S) ordförande kommunstyrelsen,  021-39 22 22

ulla.persson@vasteras.se 

Patrizia Strandman, projektledare 3B, 021-39 24 54
patrizia.strandman@vasteras.se

Mer info ur SCB:s statistik: 

Passerar Västerås någon annan stad i antal?

Västerås passerar ingen stad i och med detta, utan är fortfarande sjätte största kommun efter Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Linköping (som hade drygt 147.000 invånare i juni 2012) Efter Västerås skuggar Örebro med 137.700 invånare i juni 2012.  

Ökar Västerås i samma takt som andra jämnstora städer?

Västerås ökningstakt under första halvåret 2012 har varit hög. I relativa tal den fjärde högsta bland landets 15 största kommuner (efter Huddinge, Stockholm och Malmö). I absoluta tal är ökningen den femte största (efter Stockholm, Malmö, Göteborg och Huddinge).

Tappar Västerås på någon stad?

Nej, tvärtom under första halvåret 2012, men det beror mest på att kommunerna före Västerås (Uppsala och Linköping) har ett tydligt mönster där det inte händer så mycket under första halvåret och därefter har stora folkökningar under andra halvåret (studenter).