Skip to main content

Ny chef för Individ och Familj

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 10:36 CEST

Elisabeth Kantor har en lång erfarenhet inom den kommunala socialtjänsten och kommer närmast från en tjänst som enhetschef för socialkontor Väster Barn och ungdom. Elisabeth har arbetat inom Västerås stad sedan 1987 och har på senare år haft olika ledarbefattningar.

- När en enskild människa befinner sig i en utsatt och problematisk situation och behöver stöd i sin vardag krävs ett värdigt och professionellt bemötande, säger Elisabeth Kantor. Samtidigt medför turbulensen i omvärlden att de ekonomiska förutsättningarna för många förändras vilket ökar behovet av stöd. Det är tuffa och spännande utmaningar som väntar framöver för Individ och Familj.

proAros har drivit verksamheten i Individ och Familj med kvalitet under lång tid. Brukarnöjdheten 2008 överträffade målen och verksamheten har under flera år haft en ekonomi i balans. Samtidigt finns det stora behov av nytänkande och kreativa lösningar.

- Vi har i Elisabeth hittat en verksamhetschef för Individ och Familj med erfarenhet och kompetens att klara de utmaningar som verksamheten kommer att möta de närmaste åren, säger personalchef Karolina Samuelsson. I rollen som verksamhetschef ansvarar man för såväl det egna verksamhetsområdet som för utvecklingen av proAros som helhet och även här ser vi att Elisabeth kommer att tillföra viktiga kunskaper och insikter.

- Elisabeth är en ledare som kan kombinera en långsiktig och strategisk planering med ett stort fokus på medarbetaren. En tydlig ledare som värnar om helheten och som ser samverkan och samarbete som drivande i utvecklingen. Vi känner oss väldigt glada att vi hittat en så bra person att fortsätta leda utvecklingen inom Individ och Familj.

 

För mer information kontakta

Karolina Samuelsson, personalchef proAros, tel 021-39 15 30

Elisabeth Kantor, tel 021-39 83 74.