Skip to main content

Ny direktör för Barn- och utbildningsförvaltningen

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2017 10:00 CEST

Västerås stads Barn-och utbildningsförvaltnings nya direktör heter Åsa Lundkvist. Åsa har senast varit förvaltningschef för barn-och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun.

-Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med chefer och medarbetare vidareutveckla verksamheten på Barn-och utbildningsförvaltningen med fokus på barns och ungas bästa. Det känns också roligt och spännande att få bidra till utveckling av Västerås stad i sin helhet, en stad som jag själv har vuxit upp i och där jag bor, säger Åsa Lundkvist.

-Åsa Lundkvist är en mycket rutinerad ledare som besitter all den spetskompetens vi vill ha på en så viktig position, säger Bo Dahllöf, stadsdirektör.

Åsa Lundkvist börjar sin anställning hos Västerås stad den 1/10 2017.

Barn- och utbildningsförvaltningen består av fem verksamhetsområden och fem enheter med tillsammans cirka 4 600 anställda.

Förvaltningen organiserar och bedriver kommunal pedagogisk verksamhet och utbildning utifrån fyra verksamhetsområden från förskola till gymnasieskola. Det femte verksamhetsområdet hanterar de delar inom förvaltningen som utgör stöd och komplettering till den linjelagda pedagogiska verksamheten. Här ingår bland annat Vuxenutbildningscentrum, som ansvarar för vuxenutbildningsfrågorna i kommunen.

Förvaltningen bistår med sakkunskap till förskolenämnden, grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden inom respektive nämnds verksamhetsområde.

För mer information

Vicki Skure Eriksson (C)ordförande grundskolenämnden 070-320 41 61

Bo Dahllöf, stadsdirektör, 021-391104

Åsa Lundkvist, ny direktör för Barn-och utbildningsförvaltningen, 070-086 62 89

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås