Skip to main content

Ny teknik för äldre testas i Västerås

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 13:54 CET

Västerås, Norrköping och Göteborg får fem miljoner kronor vardera av regeringsuppdraget Teknik för äldre på Hjälpmedelsinstitutet.

Kommunerna ska använda och utvärdera teknikstöd, till exempel robotar och påminnelsestöd, hos personer över 80 år. Samverkan och metoder för att skapa bättre tillgänglighet i bostäder ska utvecklas. Verksamheterna ska resultera i erfarenheter och kunskap som kan användas i andra kommuner.

De tre kommunerna har valts ut bland flera sökande. Verksamheterna kommer att utvärderas av lokala FoU-enheter och pågå till och med 2012.

Bakgrunden till satsningen på Teknik för äldre är den demografiska utvecklingen. Dagens 1,8 miljoner personer över 65 år ökar till två miljoner år 2020 och åren efter ökar andelen över 80 år kraftigt.

De allra flesta äldre vill klara sig själva och bo kvar hemma så länge som möjligt. En förutsättning kan då vara att det finns automatiska dörröppnare, att höga trösklar tas bort så att man tar sig fram med sin rollator eller att man har ett bra påminnelsestöd. 

Fakta om Teknik för äldre

Regeringen satsar 132 miljoner kronor under sex år på att stödja utvecklingen av bra teknik för äldre. Satsningen samordnas av Hjälpmedelsinstitutet. www.teknikforaldre.se

 För mer information kontakta:

Boel Bolwig, strateg, Västerås stad, 021-39 23 25

Bengt Andersson, programchef, Teknik för äldre, 070-544 28 61

Magdalena Marklund, informationsansvarig, Teknik för äldre, 070-544 43 64