Skip to main content

Ny teknik och coachande lärare ska ge bättre skola i Västerås

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 17:01 CET

Idag beslutade styrelsen för proAros om en genomgripande förändring och utveckling av pedagogiken inom Västerås stads skolverksamheter. Målet är att eleverna ska utveckla förmågor som efterfrågas på arbetsmarknaden i framtiden och att resultaten i skolan förbättras.

 

Projektet Meningsfulla och utmanande lärmiljöer är en stor kraftsamling som omfattar alla elever och lärare. Samtidigt som datorer och internet blir en del av undervisningen kommer lärare och skolledare att utbildas och få stöd i att tänka nytt när det gäller undervisning och lärande. Lärarens roll kommer att förändras med det nya arbetssättet eftersom eleverna kommer att behöva stöd, uppmuntran och coachning från sina lärare på ett annorlunda sätt än tidigare.

-          Förhoppningen är att eleverna ska uppleva studierna som roligare och mer meningsfulla och att det på sikt ska leda till bättre resultat, säger Birgitta Andersson som är tf direktör för proAros.

 Redan idag provas arbetssättet på 13 pilotskolor. Håkan Bergsten är verksamhetschef för Skolor öster och han säger att det redan syns ett ökat engagemang bland lärare och elever.

-          Lärandet sprids över dygnet och eleverna upplever sin skolgång som roligare. Men mycket arbete återstår och det är en stor utmaning att förändra lärandet och arbetssättet i skolan.

 proAros styrelseordförande Lars Kallsäby säger att dagens beslut är ett sätt att skapa förutsättningar för morgondagens lärande.

-          Skolan måste integrera modern teknik i elevernas vardag om de ska uppleva undervisningen intressant och meningsfull. Alla elever måste erbjudasen lärmiljö där lärprocesser stöds av många olika verktyg.

 

 

 

Mer information:

Håkan Bergsten, verksamhetschef Skolor öster, proAros, 021-39 23 33

Birgitta Andersson, tf direktör, proAros, 021-39 12 31

Lars Kallsäby(C) ordförande för proAros styrelse, 021-39 29 50

 

 

Bifogade filer

Word-dokument