Skip to main content

Nya markanvisningar ger cirka 520 nya bostäder i Västerås

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2017 13:30 CET

På torsdag den 16 februari på fastighetsnämndens sammanträde finns sex nya direktmarkanvisningar att besluta om. 

– Det är mycket glädjande att bostadsbyggandet nu verkligen visar på en stark och uppåtgående trend i Västerås. De politiska satsningar som gjorts börjar ge frukt, säger Magnus Edström (MP), fastighetsnämndens ordförande i Västerås stad.

– Vårt nya arbetssätt, där vi fångar upp byggherrarnas intresse och kreativitet genom den beredningsgrupp som tillsattes för ett år sedan, resulterar i att vi får upp många markanvisningsförslag till nämnden, fortsätter Magnus Edström.

– Bostadsbyggande och stadsutveckling är långa processer. Under 2015 färdigställdes 694 bostäder och året dessförinnan 433 bostäder. Målet är att bygga 1 000 nya bostäder varje år. 2016 nådde vi inte riktigt ända fram, 895 nya bostäder byggdes. Statistiken över bostadsbyggandet i Västerås visar att det finns en tydlig trend med ökat byggande.

– Bostadsbristen är fortfarande stor i Västerås. Därför är det väldigt glädjande att vi genom ett bra samarbete mellan kommun och näringsliv kan få fram fler bostäder, säger Carin Lidman (S), fastighetsnämndens 1:e vice ordförande.

–Vi hoppas att detta kan inspirera ännu fler byggherrar att komma in med idéer till nya bostadsprojekt. Den som inkommer med en unik idé som bedöms möjlig att genomföra har goda chanser att få en markanvisning, säger Eleonore Lundkvist (M), fastighetsnämndens 2:e vice ordförande.

– Prognosen för ökad folkmängd i Västerås har höjts. År 2050 är prognosen 230 000 invånare (enligt förslag till ny Översiktsplan). Det ställer höga krav på staden - inte minst vad gäller bostadsbyggandet, säger Hans Näslund, direktör fastighetskontoret.

Fastighetsnämndens beslutsärenden på torsdag omfattar totalt cirka 520 nya bostäder:

Förändringar kan komma att ske i efterföljande detaljplaneprocesser.

49 lägenheter på Herrgärdet
Byggherre: Slånbäret Konsult AB (Mälarblockets dotterbolag)

96 lägenheter på Klockartorp
Byggherre: Balder Projektutveckling AB

125 lägenheter på Gideonsberg
80 lägenheter. Byggherre: Balder Projektutveckling AB
45 lägenheter. Byggherre: Ikano Bostad AB

125 lägenheter på Trumslagarbacken
Byggherre: JM AB

125 lägenheter på Önsta Gryta
Byggherre: Aros F5 AB (HSB)

Tid och plats:
Torsdag 2017-02-16, Stadshuset, Västerås stad

Mer information:
Magnus Edström (MP), fastighetsnämndens ordförande, 021-39 23 42
magnus.edstrom@vasteras.se

Carin Lidman (S), fastighetsnämndens 1:e vice ordförande, 021-39 12 61
carin.lidman@vasteras.se

Eleonore Lundkvist (M), fastighetsnämndens 2:e vice ordförande, 070-603 08 11
eleonore.lundkvist@vasteras.se

Hans Näslund, direktör fastighetskontoret, 021-39 16 60
hans.naslund@vasteras.se

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås