Skip to main content

Polstjärnan får driva boende för ensamkommande flyktingbarn

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 08:46 CEST

Resultat av upphandling enligt LOU:  Eva Sahlén, direktör för sociala nämndernas förvaltning, har den 19 september, på uppdrag av individ- och familjenämnden, fattat beslut om att tilldela Polstjärnan i Sverige AB driften för tolv boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn.

Sex anbudsgivare har genom sina anbud visat intresse för upphandlingen. Av dessa sex anbudsgivare har två klarat anbudskvalificeringen och gått vidare till prisutvärdering. Av dessa två är Polstjärnan i Sverige AB den anbudsgivare som lämnat lägst anbud och därmed tilldelats uppdraget.

Individ- och familjenämndens avtal med Polstjärnan kommer att löpa i två år, med möjlighet till förlängning ett år i taget upp till maximalt sex år.

Mer information:
Staffan Jansson (S), ordförande, individ- och familjenämnden, 021-39 32 31
Eva Sahlén, direktör, sociala nämndernas förvaltning, 021-39 14 68

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad