Skip to main content

Positivt resultat för proAros 2006

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 10:37 CET

För tredje året i rad redovisar proAros ett positivt resultat. För 2006 uppgick det till + 37 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt en procent av den totala omslutningen. Det visar årets bokslut som proAros styrelse fick ta del av vid sitt sammanträde den 13 februari.
– Jag är nöjd med resultatet, säger ekonomi- och planeringschef Thomas Energård. Att ha en god ekonomi är betydelsefullt eftersom det skapar trygghet i våra verksamheter och ger oss en bra grund att stå på inför framtiden.

Det finns flera förklaringar till det goda ekonomiska resultatet. En är att proAros har börjat kunna se effekter av de organisatoriska förändringar som genomfördes under 2004-2005. Dessutom har 2006 varit ett år med förbättrade villkor för de olika verksamheterna. Thomas Energård lyfter även fram den resultatmedvetenhet som han ser hos proAros chefer och medarbetare.
– Den är en mycket viktig anledning till att vi har en ekonomi i balans och till att antalet enheter med underskott har minskat väsentligt de senaste åren. I år kunde alla våra verksamhetsblock visa ett sammantaget positivt resultat vilket naturligtvis känns mycket bra.

Han poängterar också att det goda resultatet inte har tillkommit på grund av försämringar i verksamheterna. Det visar de så kallade styrtalen som tagits fram. Måluppfyllelsen är fortsatt hög inom de allra flesta områden som mätts. Brukarnöjdheten är överlag mycket god.

Satsningen på att förbättra medarbetarnas hälsa och minska sjukskrivningarna fortsätter. Antalet sjukdagar per tillsvidareanställd har minskat något under året, men siffrorna är fortsatt höga. Därför kommer arbetet med att förbättra medarbetarnas hälsa att intensifieras ytterligare under 2007.


För mer information kontakta:
Thomas Energård, ekonomi- och planeringschef, 021-39 20 28
Pär Eriksson, direktör proAros, 021-39 12 31