Skip to main content

Pressinbjudan: Vi bygger hela Västerås

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 10:30 CET

På byggnadsnämndens möte i morgon torsdag väntas många detaljplanebeslut och bygglovsbeslut med fortsatt inriktning på nya bostäder, men också om badhus, skolor, en kyrka och en industrilokal. Nästan allt som behövs för att bygga en stad/kommun.

Här är några ärenden nämnden beslutar om:

  • planuppdrag för utökade byggrätter, nya tomter, förskola och gemensamhetslokal i Munga. 
  • komplettering med nya bostäder och vård- och omsorgsboende på Karlslund samt antagande av detaljplan för Svärdsliljan 5 på Gideonsberg med komplettering av nya bostäder.
  • bygglov för elva nya radhus på fastigheten Läkaren 50 (Hemdal), flerbostadshus med 61 nya lägenheter på fastigheten Isolatorn 4 (Gideonsberg) och för flerbostadshus med 82 nya lägenheter på fastigheten Havsfrun 1 (Öster Mälarstrand).
  • bygglov för nybyggnad av skola på fastigheten Alvesta 1:215 (Hökåsen), ombyggnad för gymnasieskola i Kopparlunden, nybyggnad av badhus på Lögarängsområdet, nybyggnad av kyrka på fastigheten Atmosfären 1 (Hässlö) samt nybyggnad av industrilokal på fastigheten Högspänningen 1 (Tunbytorp).

Välkommen på pressmötet där vi kan berätta mer.

Planärendena behandlas på nämndens öppna del medan byggloven behandlas på nämndens slutna del.

Välkommen att närvara vid nämndens öppna del och att delta i ett öppet pressmöte klockan 11.30-12.00 på torsdag den 9 februari i sal A407c i Stadshuset i Västerås. Nämnden börjar klockan 13.00.

Det finns möjlighet att ställa frågor till politiker i nämnden samt till tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen.

Med på pressträffen är:

Lars Kallsäby,
ordförande byggnadsnämnden.

Staffan Jansson,
förste vice ordförande byggnadsnämnden.

Claes Kugelberg
andre vice ordförande byggnadsnämnden.

Mer information:

Lotta Lindstam, direktör, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad, 076- 569 04 31.

Mari Kedevik, kommunikationsstrateg, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad, 076- 496 25 93.

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås