Skip to main content

proAros får driva Pilfinksgården

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 17:16 CET

Det blir proAros som från den 1 september 2011 får förtroendet att driva verksamheten vid Pilfinksgården, ett gruppboende för personer med demenssjukdom. Det beslutade äldrenämnden vid dagens sammanträde.

Fem anbudsgivare har genom sina anbud visat intresse av att driva Pilfinksgården. Äldrenämnden har för denna upphandling använt sig av en så kallad prisupphandling. Med detta menas att upphandlingsprocessen har skett i två steg. Steg ett innebär att anbudsgivaren ska klara samtliga kvalifikationskrav, samt klara alla skall-krav på tjänstens utförande. Tre av anbudsgivarna klarade av steg ett och gick därmed vidare till steg två som innebär en ekonomisk utvärdering.

proAros är den anbudsgivare som har lämnat det lägsta budet. Därmed avbryts upphandlingen och driften av verksamheterna tilldelas proAros. Äldrenämndens avtal med proAros kommer att löpa under sex år, med möjlighet till två års förlängning.

 

För mer information kontakta:

Carin Lidman (S), ordförande äldrenämnden, 021–39 12 61 eller Eva Sahlén, direktör sociala nämndernas stab, 021–39 14 68.