Skip to main content

Regeringen bjuder in Västerås stad till samtal om IT i skolan

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 14:11 CET

Den 21 februari arrangerar regeringen ett rundabordssamtal, för att diskutera frågor och möjligheter inom IT i skola och undervisning. Några utvalda deltagare har bjudits in att delta. En av dem är Bitte Henriksson, utvecklingsledare inom Västerås stads Skolverksamheter.

– Det känns mycket roligt att ha blivit inbjuden till en rundabordskonferens på Näringsdepartementet och jag tolkar det som ett bevis på att vi åstadkommer något bra här i Västerås som utmärker sig och uppmärksammas i Sverige, säger Bitte Henriksson.

Två huvudfrågor kommer att diskuteras:

  • Hur kan stat, kommuner, näringsliv och intresse- och frivilligorganisationer komma samman för att hitta och genomföra lösningar inom ramen för sina respektive roller och ansvar?
  • Vad är i din mening relevanta mål och insatser för en digital agenda för Sverige på området IT i skola och undervisning?

Regeringen arbetar med att utveckla en strategi för att tillvarata de möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag – en Digital agenda för Sverige. Det är ett brett arbete som berör många departement, myndigheter, branscher och andra aktörer.

Dialogen är viktig. Regeringen vill bygga vidare på tidigare arbete, öka kunskapen och skapa bättre förutsättningar för att strategin är väl grundad och får genomslag.

Skolan är en kunskapsarbetsplats där användning av IT kan öka effektivitet och förbättra kvalitet. Tanken med rundabordssamtalet är att bjuda in till dialog och få tillfälle att diskutera frågor och möjligheter inom IT i skola och undervisning.                                           

– Jag ser fram mot samtalet och hoppas kunna bidra med tankar, erfarenheter och lärdomar som vi successivt erövrar i Västerås stads Skolverksamheter när vi inför modern teknik för elevernas lärande. Jag förväntar mig också att få lära mer om hur regeringen tänker kring Digital agenda i Sverige och få veta mer om hur övriga samtalsdeltagare tänker kring ämnet, säger Bitte Henriksson.


För mer information:
Bitte Henriksson, Västerås stad, telefon 021-39 12 02