Skip to main content

Remida – ett kreativt återanvändningscenter för förskolan

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 07:58 CET

Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om att skapa ett återanvändningscenter för förskolan med målet att bli ett certifierat Remida återanvändningscenter från januari 2016. Nämnden satsar därför närmare 2,5 miljoner kronor på projektet de kommande två åren.

Remida återvinningscenter har utvecklats inom förskoleverksamheten i Reggio Emilia i Italien och har funnits där sedan 1996. Konceptet bygger på att lokala företagare lämnar sitt överskottsmaterial till återvinningscentret, där det kommer till användning inom den pedagogiska verksamheten i förskolan.

- Äntligen kommer verksamheten igång. Ett besök i Reggio Emilia gav idén och via en motion i kommunfullmäktige skriven av bland andra Anna Wallén är utredandet nu slut och verksamheten kan starta. Grattis till förskoleverksamheten i Västerås, säger Anders Teljebäck, barn- och ungdomsnämndens 1:e vice ordförande.

Syftet med centret är att stimulera förskolebarns kreativitet och experimentlusta. Istället för att företagen slänger sitt överskottsmaterial kommer det till användning och på så sätt kan företagande, utbildning, konst och miljö bindas samman. Barns kreativitet främjas och istället för att använda färdiga produkter får barnen själva skapa något nytt av materialet.

Tanken är att centrat också kan bidra till att minska införskaffandet av färdiga leksaker och material till förskolan. Verksamheten ska samarbeta med övriga förvaltningar i kommunen och även vara centrum för kompetensutveckling av pedagoger.

Arbetet sker i projektform i tre olika etapper och beräknas vara framme vid målet, ett certifierat Remida, tidigast hösten 2015.

Mer information
Anders Teljebäck, barn- och ungdomsnämndens 1:e vice ordförande, 021-39 12 62

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad