Skip to main content

Resultat av kvalitetsupphandling: Stiftelsen Citykyrkan i Västerås får driva inslussboende för hemlösa

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 16:23 CET

Det blir Stiftelsen Citykyrkan i Västerås som från den 1 april 2012 får förtroendet att driva ett inslussboende för hemlösa personer som har missbruksproblem, psykisk funktionsnedsättning, samsjuklighet och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det beslutade Individ och familjenämnden vid dagens sammanträde.

Fyra anbudsgivare hade genom sina anbud visat intresse av att driva inslussboendet.

Individ och familjenämnden har för denna upphandling använt sig av en så kallad kvalitetsupphandling med fast pris. Med detta menas att upphandlingsprocessen har skett i två steg. Steg ett innebar att anbudsgivaren skulle klara samtliga kvalifikationskrav samt klara alla ska-krav på tjänstens utförande.

Samtliga anbudsgivare klarade av steg ett och gick därmed vidare till steg två som innebar en värdering av sju kvalitetsområden med förutbestämda poängbedömningskriterier. Anbudet från Stiftelsen Citykyrkan i Västerås fick högst poäng.

Individ och familjenämndens avtal med Stiftelsen Citykyrkan i Västerås kommer att löpa under fyra år, med möjlighet till två års förlängning.


För mer information:
Staffan Jansson (S), ordförande, Individ- och familjenämnden, 021-39 32 31
Eva Sahlén, direktör, sociala nämndernas stab, 021-39 14 68