Skip to main content

Resultat av upphandling: Citykyrkan och Attendo Care får driva boenden

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 10:21 CEST

Det blir Citykyrkan som från och med 1 februari 2011 får förtroendet att driva Furan, bostad med särskild service och Tennkronan, motivationsboende. Det blir Attendo Care AB som får förtroendet att driva Eken, bostad med särskild service från och med 1 mars 2011 och Håven, motivationsboende från och med 1 februari 2011.

Det beslutade individ- och familjenämnden vid gårdagens sammanträde. 

Det var fem anbudsgivare som hade lämnade anbud. Två av anbudsgivarna var leverantörer som nämnden inte har avtal med idag.

En anbudsgivare gick inte vidare till den ekonomiska utvärderingen då de inte uppfyllde kraven för utvärderingen i steg 1: Kvalificering på anbudsgivaren och uppdraget.

De återstående fyra anbudsgivarna bedömdes uppfylla kvalificeringskraven på anbudsgivaren och uppdraget, och gick därmed vidare till bedömning av lägsta pris.

Ett anbud på ett paket av objekt fick maximalt innehålla tre objekt. De kombinationer av anbud som totalt har gett det lägsta priset har vunnit upphandlingen. 

Individ- och familjenämndens avtal med utförarna kommer att löpa på fyra år, med möjlighet till två års förlängning.

För mer information kontakta:

Ragnhild Källberg,ordförande, individ- och familjenämnden 021-39 10 33, 070-598 13 02

Eva Sahlén, direktör, Sociala nämndernas stab, 021 – 39 14 68