Skip to main content

Resultat av upphandling:Indies Omsorg, Attendo LSS och proAros får driva gruppbostäder

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 13:53 CET

Nämnden för funktionshindrade beslutade vid sammanträdet den 27 februari om vinnande anbud vid upphandling av åtta gruppbostäder enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Nämnden för funktionshindrade har beslutat att anta anbud från följande leverantörer:

Indies Omsorg AB kommer att driva gruppbostäderna på Plåtslagargatan 1A, Hundaregatan, Triangelnätsvägen, Lavegatan och Lillhamra.

Attendo LSS AB kommer att driva gruppbostäderna på Skälbygatan 169 och Skälbygatan 173.

proAros kommer att driva gruppbostaden på Utmarksgatan.

Avtalet för respektive gruppbostad löper på fyra år med möjlighet till förlängning.

Nämnden avbröt upphandlingen av gruppbostad på Forntidsgatan 2. Anledningen är att Socialstyrelsen har avslagit tillstånd om drift av verksamhet för alternativa leverantörer i lokalerna vid Forntidsgatan.

För mer information kontakta: Carl-Johan Norström (S), ordförande, nämnden för funktionshindrade, 021-39 24 64 eller Eva Sahlén, direktör, sociala nämndernas stab, 021-39 14 68