Skip to main content

Resultat av upphandling: proAros får driva bostäder med särskild service

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 14:19 CEST

Det beslutade nämnden för funktionshindrade vid dagens sammanträde.  

Det var åtta anbudsgivare som hade lämnade anbud. Tre lämnade enkelanbud och olika kombinationsanbud på samtliga objekt. De övriga fem anbudsgivarna lämnade enkelanbud och kombinatoriska anbud på några av objekten. Fyra av anbudsgivarna var leverantörer som nämnden inte har avtal med idag. 

Två anbudsgivare gick inte vidare till den ekonomiska utvärderingen då de inte klarade utvärderingen i steg 1: Kvalificering på anbudsgivaren och uppdraget. 

De återstående sex anbudsgivarna bedömdes uppfylla kvalificeringskraven på anbudsgivaren och uppdraget, och gick därmed vidare till bedömning av lägsta pris. 

Ett anbud på ett paket av objekt fick maximalt innehålla tre objekt. De kombinationer av anbud som totalt har gett det lägsta priset har vunnit upphandlingen. 

proAros var den anbudsgivare som lämnat de lägsta två paketbuden och därmed avbryts upphandlingen. Driften av verksamheterna tilldelas kommunens egenregi proAros. 

Nämnden för funktionshindrades avtal med proAros kommer att löpa på fyra år, med möjlighet till två års förlängning.

 

För mer information kontakta:

Elisabet Fridén, ordförande nämnden för funktionshindrade, 021 – 39 16 63, 070-172 45 78

Eva Sahlén, direktör, Sociala nämndernas stab, 021 – 39 14 68