Skip to main content

Snart kan Science Center i Västerås bli verklighet

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 09:09 CET

Västerås stad har av Länsstyrelsen i Västmanland beviljats bidrag med 450 000 kronor till projektet Science Center i Västerås, med möjlighet till beviljande av ytterligare medel för 2012 och 2013.

Länsstyrelsen i Västmanland har beviljat Västerås stad bidrag för projektverksamhet inom de insatser som prioriteras i länets tillväxtprogram för den regionala tillväxtpolitiken.

Projektets övergripande syfte med ett Science Center i Västerås är att öka rekryteringsbasen för teknikinriktade företag i regionen. Verksamhetens huvudsyfte är att locka fler att våga prova olika experiment och skapa roliga upplevelser med teknik och naturvetenskap som roar både stora och små. Genom att bygga experiment med fokus på olika målgrupper kan nya grupper nås.

Ett Science Center, eller Science and Technology Center som det egentligen heter med sitt fullständiga namn, är en blandning av museum, skola, show, teater, laboratorium, kuriosakabinett, utställning och verkstad. Man brukar försvenskat kalla dessa för teknik- och naturvetenskapscenter. Tanken är inte att man ska ge besökarna en massa färdig kunskap, utan tända ett intresse för ämnesområdet.

– Nu börjar Västerås stads teknik- och naturvetenskapssatsning riktad till barn och unga ta ordentlig fart, senast med bidrag till Kommunal teknikskola, KomTek, och nu till Science Center. Nu väntar vi på starten av dessa verksamheter, säger Anders Teljebäck, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

– Science Center och KomTek är tillsammans med teknikutbildningar för unga och äldre viktiga delar i ett kommande teknikcentrum i Västerås, Technopark, fortsätter Anders Teljebäck.


För mer information kontakta
Lillian Brevik, projektledare, 021-39 26 47