Skip to main content

Startskottet har gått för de nya profilskolorna

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 15:35 CEST

Just nu pågår ett stort förnyelsearbete inom de kommunala skolorna. En del i detta är skapandet av tre nya profilskolor, Kristiansborgsskolan, Bäckbyskolan och Skiljeboskolan. Under våren och sommaren har ett intensivt arbete pågått för att få allt klart till skolstart. Fortfarande finns dock en del kvar att göra på framförallt Skiljeboskolan för att säkerställa att eleverna får bästa möjliga förutsättningar i sina studier. Därför vidtar nu Västerås stads skolverksamheter ett antal åtgärder för att snabbt få allt på plats.

Skiljeboskolan genomgår just nu en genomgripande förändring när det gäller det pedagogiska arbetet. Kopplat till detta införs en ökad datortäthet bland elever och lärare. Detta sammantaget med en hel del rekryterings- och inköpsarbete har gjort att alla lokaler och allt planeringsarbete inte har hunnit bli helt klart till skolstart.

- Vi har av det skälet beslutat oss för att stärka upp arbetet på skolan ytterligare och därför kommer jag att finnas på skolan under ett par veckor framöver, säger Håkan Bergsten, Verksamhetschef för Skolor öster.

När det gäller arbetet med uppstart av Kristiansborgsskolan så återstår en del rekrytering och mindre kompletteringar när det gäller lokalerna. Även arbetet med att starta upp den nya Bäckbyskolan går enligt plan.

-Våra verksamheter har på kort tid startat upp tre skolor som kommer att erbjuda tydliga pedagogiska inriktningar och meningsfulla och utmanande lärmiljöer. Jag anser att vi har kommit en bra bit på väg, även om vi har en bit kvar på framförallt Skiljeboskolan. Det är viktigt för elever och medarbetare på skolan att de får bästa möjliga förutsättningar att göra ett bra jobb. För att säkerställa att vi kan fatta snabba beslut kring olika typer av satsningar, kompletteringar och inriktning på arbetet som stärker detta har vi sedan slutet av våren även en styrgrupp som träffas veckovis, säger proAros direktör Eva Wetterstrand.

proAros ordförande Lars Kallsäby har besökt Kristiansborgsskolan och har även för avsikt att besöka Skiljeboskolan och Bäckbyskolan.

Mer information:

Håkan Bergsten, Verksamhetschef Skolor öster, 021- 39 23 33

Lars Kallsäby, Ordförande proAros styrelse, 021- 39 29 50