Skip to main content

Studiedag kring IT och lärande den 2 november

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 07:52 CEST

Den 2 november har alla gymnasielärare i inom Västerås stads skolverksamheter en gemensam studiedag kring IT och lärande. 

Studiedagen inleds med en föreläsning av Kristin Heinonen, Swedish Social Webcamp, som är en kreativ mötesplats för mediechefer, 14-åriga datasnillen, proffs och amatörer. 

Kristin Heinonens ska prata om rekrytering, organisation och ledarskap av stora grupper, engagemang och kreativitet samt hur skolan kan förbereda elever för yrken som ännu inte finns. 

Eftermiddagen ägnas åt workshops av olika slag, till exempel hur man kan använda smartboard i undervisningen i moderna språk, hur datorn kan bli ett verktyg i matematikundervisningen och hur en grävmaskinssimulator kan användas.  

Av programmet som bifogas framgår var workshopen arrangeras och vem som ansvarar för respektive workshop. 

Tid och plats

2 november kl 09.00-16.00 på Wenströmska, med start i aulan. Kristin Heinonens föredrag börjar kl 09.30 och pågår till kl 12.00. Klockan 13.00 är det start för workshop.  

Medias representanter hälsas välkomna att besöka studiedagen.

För mer information:  

Gun Morin Falk, utvecklingsledare, gymnasie- och vuxenutbildningen, Västerås stad,

021-39 29 97

E-post: gun.eivor.morin.falk@vasteras.se