Skip to main content

Teater Västmanland och Barnombudet samarbetar

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 12:23 CET

Teater Västmanland och Barnombudet i Västerås fortsätter att sätta fokus på barnfattigdomen.

2010 har utlysts till året för bekämpning av fattigdom och social utestängning. Enligt Rädda Barnen lever nästan 12 procent av barnen i Sverige i det vi kallar barnfattigdom.

Under hösten 2009 satte Teater Västmanland fokus på bland annat barnfattigdomen genom två olika uppsättningar. Unga Teater Västmanlands föreställning Snöhumla samt Mig äger ingen gav flera perspektiv på ordet fattigdom. Att vara fattig handlar inte enbart om pengar, utan även om utanförskap, ensamhet och känsla att inte höra till.
 
Under 2009 har Teater Västmanland och Barnombudet i Västerås samarbetat kring just detta. Samarbetet är ett försök att tänka nytt, tänka vidare. Ett unikt samarbete där barn och unga engageras, där vuxna får ta del av barns tankar   –   och framför allt  –  en önskan om att alla människor, vuxna som barn, vågar se, vågar agera och ifrågasätta.

Nu fortsätter samarbetet  –  kring föreställningen Svinalängorna som spelas i Västerås den 13-16 januari. Under dessa dagar kommer tankar från unga, som har funderat över ordet fattigdom, att publiceras på Barnombudets blogg: http://vasterasbarnombud.wordpress.com
 
För mer information:

Sara Holm Stålhand, barnombud, Västerås stad, telefon 021-39 99 99
E-post: sara.holm-stalhand@vasteras.se

Victoria Holmgren, Teater Västmanland, telefon 0736-54 41 01,
E-post: press@teatervastmanland.se