Skip to main content

Torgföreskrifterna ses över men ingen dispens för blått tält

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2015 08:46 CEST

De lokala ordningsföreskrifterna för torghandel ska ses över. Det beslutade en enig teknisk nämnd på tisdagen. Under tiden blir det ingen dispens för den torghandlare som struntat i reglerna och har ett blått tält. De nuvarande reglerna ska tillämpas tills kommunfullmäktige beslutar om de nya ordningsföreskrifterna.

I de nuvarande reglerna från 2004 står bland annat att markisväven ska vara vit eller grönvitrandig.

Anledningen till att torghandlaren inte får dispens för avvikande färg är att alla torghandlare ska behandlas lika. Torghandlaren med blå tältduk har haft torgplats sedan 2009 och är väl medveten om reglerna för färgsättning. Han har skrivit under avtal där han lovat att följa reglerna. 

I höstas påtalade tekniska kontoret för torghandlaren att reglerna för färg måste följas. Tekniska nämnden kan inte tillämpa olika regler för torghandlare som följer reglerna och torghandlare som väljer att inte anpassa sig till reglerna.

Att se över de lokala föreskrifterna för torghandel är en demokratisk process där många parter ska ges tillfälle att lämna synpunkter. Det är viktigt att upprätthålla en likvärdig och transparent myndighetsutövning för torghandeln även framöver under denna tid och inte godtyckligt ställa olika villkor till olika torghandlare.

För mer information:
Jazmin Pettersson, ordförande tekniska nämnden, Västerås stad, 073-837 24 10

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad