Skip to main content

Upphandlad park- och gatudrift sänker kostnaden med 39 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2016 15:52 CET

Tekniska nämndens upphandling av gatu- och parkskötseln i de östra stadsdelarna sänker kostnaden med 6,5 miljoner kronor per år. På hela avtalstiden innebär det en sänkning på 39 miljoner kronor!

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade idag att tilldela gatu- och parkskötseln i de östra stadsdelarna till Västmanlands fastighetsskötsel.

Den nya prisnivån innebär en sänkning av kostnaderna med 6,5 miljoner kronor per år, (4,6 miljoner på vinterväghållningen för en normalvinter och 1,9 miljoner kronor för barmarksdriften).

Idag utförs arbetet av Västerås stads interna utförare, SFE (förvaltningen för stöd, fritid och entreprenad) före detta teknik- och idrottsförvaltningen.

Upphandlingen innehåller erbjudande om verksamhetsövergång för de anställda som berörs.

En nyhet i upphandlingen är ett incitamentssystem för att höja kvaliteten i tjänsterna. Systemet innebär inte att kostnaderna kan öka.

Det nya avtalet börjar gälla från den 1 oktober i år och gäller i 3 år med möjlighet till förlängning 1 + 1 + 1 år, alltså max till 30 september 2022

- Det är glädjande att vi kan sänka kostnaderna för gatu- och parkskötseln och därmed få ut högre effektivitet med de skattemedel vi använder. Det känns också mycket bra att vi kan erbjuda verksamhetsövergång till de medarbetare som berörs. Det säger tekniska nämndens ordförande, Jazmin Pettersson (S) i en kommentar.

För mer information efter kl 17 när sammanträdet är slut
Jazmin Pettersson, ordförande tekniska nämnden, 073-837 24 10

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås