Skip to main content

Välkomna till utdelning av Västerås stads pedagogiska pris 2012

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2012 12:46 CEST

Västerås stads pedagogiska nämnder delar årligen ut pris för att uppmärksamma och ära framstående pedagoger i Västerås. Prisutdelningen sker i morgon i stadshuset och media hälsas välkomna att vara med. 

När: Tisdag 29 maj klockan 11.30
Var: Stadshuset, foajén utanför kommunfullmäktigesalen

I samband med prisutdelningen finns möjlighet att intervjua pristagarna. 

I Västerås finns många skickliga pedagoger som med framgång bedriver sin verksamhet. För dessa pedagoger, inom alla de skol- och driftsformer som återfinns i kommunen, har barn- och ungdomsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden inrättat ett årligt pris. 

Västerås stads pedagogiska pris syftar till att

  • stimulera till fortsatta framgångar för pristagarna
  • sporra andra till förstärkta insatser
  • sprida kunskap om framstående pedagogisk verksamhet i Västerås 

Priset är på 25 000 kronor och ska gå till fortbildning, studieresa eller liknande. Ett pris kan ges till en enskild pedagog eller delas av flera. 

Under förutsättning att ordförandena i de pedagogiska nämnderna beslutar enligt förslagskommitténs förslag så ges Västerås stads pedagogiska pris 2012 till: 

Eva Johansson, förskolechef på Förskolan Gunghästen, får pedagogiskt pris för att med stort engagemang och entusiasm infört ett tydligt pedagogiskt arbetssätt som får barnen att använda sina sinnen för att upptäcka mat och dryck, den så kallade Saperemetoden.

Saperemetoden syftar till att lära känna sina sinnen och sin egen smak, att träna sin förmåga att uttrycka sig verbalt, att utvecklas till en medveten konsument, att våga pröva nya produkter och rätter och att öka variationen i det man äter. 

Haydar Otlu, modersmålslärare på Centrum för tvåspråkighet, får pedagogiskt pris för att ha tagit ett modernt, innovativt och kreativt initiativ och utvecklat en applikation för mobilen som underlättar språkinlärning för alla barn som har nordkurdiska som modersmål. Appen heter ABC Kurdi och lär ut det kurdiska alfabetets grunder på ett lekfullt sätt som kommer att bidra till en lustfylld språkutveckling för barn i Västerås, i Sverige och i övriga världen. 

Helen Larsson, biträdande rektor och lärare på John Bauergymnasiet, får ett delat pedagogiskt pris för att på ett entusiasmerande sätt utöva ett gott pedagogiskt ledarskap som gett personalen kraft och verktyg att sätta eleven i centrum. I det vardagliga skolarbetet är Helena en mästare på att balansera krav och medmänsklighet för elever och att få pedagoger och därmed elever att nå sin fulla potential.

 Magnus Klingberg, rektor på Hahrska gymnasiet, får ett delat pedagogiskt pris för att med ett gott och innovativt ledarskap format och drivit fram Harhska gymnasiet till en skola med en branschrekommenderad utbildning som håller hög och konkurrenskraftig kvalitet. Detta har fått till följd att elevansökningarna till Hahrska gymnasiet har ökat. 


För mer information:

Haidi Bäversten, pedagogiska nämndernas stab, 021-39 28 62