Skip to main content

Västerås stad inför elitidrottsstipendium

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 13:15 CEST

Västerås stad har under 2014 startat ett strategiskt arbete för att utveckla och marknadsföra elitidrotten i Västerås. Bland annat har staden tecknat marknadsavtal med ett antal elitföreningar. Nu vill man även stärka arbetet genom att dela ut ett antal stipendier till elitidrottare i Västerås. 

- Det känns mycket bra och viktigt att fortsätta arbetet med att profilera Västerås genom stadens elitidrott. Tidigare har vi tecknat marknadsavtal med sex elitföreningar, nu tar vi nästa steg och delar ut ett antal stipendium till elitidrottare som genom sina framgångar sätter fokus på Västerås, speciellt nationellt men även internationellt, säger Bo Dahllöf, stadsdirektör.  

Följande kriterier gäller för Västerås stads elitidrottsstipendium 2014

  • Personen ska vara aktiv i en individuell idrott som tillhör Riksidrottsförbundet och som är väletablerad i Sverige och internationellt, samt ha ett medialt genomslag och därmed kunna bidra till marknadsföringen av Västerås.
  • Personen ska ha fyllt 18 år och tävla för en Västeråsförening. 
  • Personen ska vara topprankad i sin idrott i Sverige och ha presterat mycket goda internationella resultat i nutid.
  • Personen ska vara en god ambassadör för sin idrott och därmed för Västerås.
  • Personen ska vara beredd att, när så passar, delta i marknadsföring av Västerås.
  • Personen ska vara en förebild för andra medlemmar, speciellt ungdomar, i sin förening. 

Mer om stipendiet 
Stipendiet ska ge idrottaren möjlighet att ytterligare förkovra sig i sin idrott träningsmässigt eller tävlingsmässigt. Stipendiebeloppet är på 25 000 kronor och delas ut på Västerås Idrottsgala eller vid annat lämpligt tillfälle.

Stipendiejury är Västerås stads strategigrupp för utveckling och marknadsföring av elitidrotten. Hur många stipendier som delas ut avgörs av juryn utifrån inkomna ansökningar. Gruppen eftersträvar en jämn könsfördelning av stipendiaterna. Ansökningsblankett finns på Västerås stads webbplats.
Sista ansökningsdag är 1 oktober. 

Mer information:
Stefan Brandberg, strateg, kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen, Västerås stad, 021 - 39 15 12, stefan.brandberg@vasteras.se

 

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad