Skip to main content

Västerås stad redovisar överskott 2010

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 13:37 CET

Västerås stad presenterar ett positivt resultat om 144 miljoner kronor.

I årets resultat ingår reavinster från försäljningar, främst tomträtter, med 110 miljoner kronor. Resultatet exklusive reavinster uppgår till 34 miljoner kronor. Väsentliga förklaringar till överskottet är att skatteintäkterna blev 80 miljoner kronor högre än budgeterat och att kommunstyrelsens budgetreserv på 62 miljoner kronor inte användes.

Flera av stadens nämnder och styrelser gör dock ett betydande budgetunderskott, 84 miljoner kronor högre kostnader än budgeterat. Underskotten avser främst ökade kostnader för hemtjänst och snöröjning samt kostnader för omställningar inom skolan.

– Det är glädjande att vi uppnår ett positivt resultat 2010 trots att det är svagare än beräknat. Dessutom har Västerås stad uppnått de balanskrav som staten ställt, säger Monica Eriksson, stadsdirektör.

I budgeten för 2011 har nämnderna tillförts resurser för att täcka upp underskotten inom hemtjänsten.

– Det fortsatta arbetet med omställningar inom skolan blir en annan viktig fråga under 2011, säger Thomas Energård, ekonomidirektör.

 

För mer information kontakta:

Monica Eriksson, stadsdirektör, 021-39 11 03, monica.eriksson@vasteras.se

Thomas Energård, ekonomidirektör, 021-39 24 44, thomas.energard@vasteras.se