Skip to main content

Västeråsagenda för att motverka ungdomsarbetslösheten

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 10:00 CET

Västerås har kopplat ett nytt grepp för att bekämpa ungdomsarbetslösheten – som vi kallar Rework Västerås. Det är ett koncept där lokala och multinationella företagsledare, ungdomar och ansvariga från offentlig sektor samlas för att dela med sig av erfarenheter och enas om utmaningar och möjligheter.

Rework Västerås startade för tre år sedan efter att en delegation från Västerås deltagit i Rework the World, ett Tällberg-forum i Leksand med särskilt fokus på ungdomar och hållbarhetsfrågor.

Målet med Rework Västerås har varit att ta fram en Västeråsagenda för att stärka kompetensförsörjningen i regionen samt eliminera ungdomsarbetslösheten. Genom att ställa nya frågor och sätta deltagare och deras frågor i större sammanhang har vi sökt nya former för samverkan och arbetssätt.

Den 21 och 22 februari på Aros Congress Center, Västerås, tar vi nästa steg. Omkring 200 personer med olika bakgrund och förutsättningar har anmält sitt deltagande. Under dagarna kommer vi diskutera det vi kommit fram till och hur vi ska gå vidare.

Dagarna avslutas med att vår agenda överlämnas till Ulla Persson (S), kommunstyrelsens ordförande, och Bo Dahllöf, stadsdirektör Västerås stad. Därefter ansvarar Västerås stad för att våra åtaganden i Rework Västerås förs ut i alla typer av verksamheter och grupperingar: kommunala, privata och ideella. Västerås stads uppgift blir att samordna, hålla ihop och driva frågorna vidare.

Rework Västerås genomförs i samarbete med Tällberg Foundation.

För mer information: Ylva Wretås, Västerås stad, 021-39 13 48
ylva.wretas@vasteras.se