Skip to main content

Västeråslärare nominerade till guldäpplet 2013

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2013 08:05 CEST

Lärare i Västerås är nominerade till Guldäpplet, ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt eller nationellt sammanhang.

Guldäpplet delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Priset kommer att delas ut på Skolforum i höst och glädjande nog är sex av de drygt 100 nominerade lärarna från Västerås, samtliga lärare arbetar på skolor inom Västerås stad Skolverksamheter:

Kajsa Bernhardsson, lärare i SO, svenska och engelska på Hammarbyskolan, bland annat nominerad för att hon som idéspruta och inspiratör i hög grad bidrar till elevers lärande och skolutvecklingen i Västerås genom sina erfarenheter av och kunskaper om att använda modern teknik i skolarbetet.

Cecilia Johansson, Herrgärdsskolan, Västerås, bland annat nominerad för att hon lyckas fånga eleverna och knyter ihop elevernas arbete mot målen på ett enkelt och tydligt sätt.

Anna-Carin Wiberg, Trollbacksskolan, nominerad bland annat för att utveckla skolan och lärandet med IT-stöd bland elever och kollegor, med goda resultat och ständigt plocka in nya idéer.

Dan Svanbom, Önstaskolan, lärare i svenska och SO på Önstaskolan, för att han har framtidens lärande som passion och lever den redan idag och har utvecklat sitt arbetssätt med stöd av ämneskunskap, didaktiska kunskaper, sociala medier, modern teknik och sina elever.

Fredrik Söderlund, förskollärare och specialpedagog på Lövängens förskola, för att han är en skicklig pedagog som omsätter god kunskap om små barns lärande och bidrar med sitt engagemang till verksamhetsutvecklingen i förskolan

Annika Sundström, Barkaröskolan, Västerås, för sitt framtidsarbete med klassblogg. Den slutliga vinnaren presenteras tisdagen den 29 oktober på Skolforum, Stockholmsmässan i Älvsjö.

Priset består av ett stipendium på 25 000 kr och ett vackert glasäpple, blåst vid en svensk hytta med inläggning i äkta guld.

Kontakt och mer information:
Erik Johansson, verksamhetschef grundskola f-5 inom Västerås stad Skolverksamheter,
021-39 21 86
Teddy Söderberg verksamhetschef grundskola 6-9 inom Västerås stad Skolverksamheter,
021-39 76 03
Yvonne Carehag Gustafsson verksamhetschef förskolan inom Västerås stad Skolverksamheter,
021-39 18 28
Kajsa Bernhardsson, Hammarbyskolan f-5,  021- 39 01 74
Cecilia Johansson, Herrgärdsskolan f-5, 021- 39 32 92
Anna-Carin Wiberg, Trollbacksskolan f-5, 021- 39 77 70
Annika Sundström, Barkaröskola f-6, 021- -39 41 21
Dan Svanbom, Önstaskolan 6-9, 021- 39 34 28
Fredrik Söderlund, Lövängens förskola, 021- 39 20 42

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad