Skip to main content

Vattenråd för bättre vatten i Svartån och Sagån

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 10:12 CET

Västerås stad, Enköpings kommun, Norbergs kommun, Sala kommun samt länsstyrelserna i Västmanland och Uppsala planerar att starta så kallade vattenråd för Svartån och Sagån.

Vattenråd är till för att ge kommuner, näringsliv, intresseorganisationer och privatpersoner möjlighet att bidra till bättre vatten och att presentera förslag på hur vi kan förvalta våra gemensamma vattenresurser. Ett vattenråd kan spela en viktig roll för att fånga upp lokal och regional kunskap och föra den vidare till berörda myndigheter innan de fattar beslut i viktiga frågor.

- Det är upp till alla intressenter att engagera sig och delta i diskussioner om de frågor som man tycker är viktiga. Det är först då som vi kan påverka framtida arbeten, säger David Liderfelt, projektledare för Västerås vattenplan.

Bildande av vattenråden

Tid och plats för bildande av Svartåns vattenråd: 22 november, kl 18.30–21.00 Sätrabrunn (Societetshuset).

 

Tid och plats för bildande av Sagåns vattenråd: 23 november, kl 18.30–21.00 Kumla bygdegård.

Program

Efter inledande reflektioner får vi höra om erfarenheter från andra vattenråd. Fokus kommer därefter att ligga på gemensamma diskussioner. Målet är att bilda vattenråd och att fånga upp idéer om hur vi ska arbeta med vattenfrågorna framöver.

Media hälsas välkommen!

För mer information:

David Liderfelt, Västerås stad, 021-39 11 23

e-post: david.liderfelt(at)vasteras.se

 

Susanna Vesterberg, Länsstyrelsen i Västmanland, 021-19 51 68

e-post: susanna.vesterberg(at)lansstyrelsen.se