Skip to main content

Vi utvecklar Kvicksund tillsammans med invånarna

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2016 12:57 CET

Hur ska Kvicksund utvecklas i framtiden? Just nu arbetar Västerås stad och Eskilstuna kommun tillsammans med att utveckla Kvicksund. Invånarna bjuds in i dialogarbetet.

Syftet med en ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund är bland annat att fånga ortens identitet och karaktär, och komma fram till strategier för den långsiktiga utvecklingen i framtiden. Dialogen med boende och verksamma i Kvicksund, som inleds i november, kommer att lägga grunden för analysen.
– Vi vill att så många som möjligt engagerar sig och är med och lämnar synpunkter, tankar och idéer om framtiden, säger Mikael Forsberg, projektledare Västerås stad.
– Vi vill också ha mer kunskap om orten och alla som deltar i dialogarbetet kommer att hjälpa oss att få en ökad kännedom om Kvicksund. Vi hoppas även att intresset för orten ökar.

14 november, klockan 18.00 till 21.00, hålls det första dialogmötet i Tegelvikens skola i Kvicksund.
Under projektets gång kommer det att finnas fler möjligheter att lämna synpunkter, även digitalt.

Mer information: Mikael Forsberg, 021-39 12 23, projektledare Västerås stad eller
Gustaf Nyman, projektledare Eskilstuna kommun, 016-710 87 05.

Läs mer på vasteras.se/kvicksund

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås