Skip to main content

Ekonomiskt hållbar affärsidé för utvinning av biogas prisades i Venture Cup Väst

Press release   •   May 11, 2012 10:15 CEST

Företaget Biofrigas som har anknytning till Chalmers entreprenörskola tog hem Energi & Miljöpriset i Venture Cup Västs regionfinal. Biofrigas har utvecklat en anläggning för uppgradering och förvätskning av biogas då flytande biogas är enklare och billigare att transportera än biogas i gasfas.

Biofrigas består av Axel Darvik från Göteborg, Jennie Gustavsson från Källby samt Erik Staxäng från Säveldalen. Med Biofrigas teknik som omvandlar biogas till flytande form blir det ekonomiskt hållbart att producera biogas nära råvarukällorna vid lantbruk, avfallsstationer och reningsverk. Under nästa år kommer Biofrigas att bygga sin första pilotanläggning tillsammans med Borås Energi och Miljö. Under detta pilotprojekt skall teknologin verifieras.

Energi & Miljöpriset delas för tredje året i rad ut på Venture Cup Västs regionfinal i samarbete med AkzoNobel Surface Chemistry och Ekofonden. I detta pris premieras storskaliga och expanderbara idéer med fokus på återvinning och kretsloppstänkande. Priset strävar efter att påverka alla idéer i "positiv miljöriktning" så som minskad miljöbelastning, förbättrade kretslopp, minskade koldioxidutsläpp, samt en minimerad användning av ändliga resurser. Juryns motivering till Biofrigas löd: En mycket övertygande affärsplan med internationella möjligheter som skapar nya förutsättningar för små producenter och tryggar en framtida drivmedelsproduktion. De löser två problem med en lyckad nedfrysning: distribution och uppgradering av biogas i liten skala. 

Vinsten består av att Biofrigas får, tillsammans med AkzoNobel, utarbeta en hållbarhetsstrategi samt skräddarsydda konsulttjänster från Ekofondens styrelse. Biofrigas går även vidare till Sverigefinalen där de gör upp om det nationella priset i Energi & Miljö.

 

Frågor hänvisas till:

Ann Svensson, Marknadsansvarig i Venture Cup Väst samt nationellt pressansvarig i Venture Cup, 076-101 59 91, ann.svensson@venturecup.se

Jonas Almeling, Regionchef Venture Cup Väst

031-764 71 22, jonas.almeling@venturecup.se

www.Venturecup.se

Mer info om Miljö & Energipriset: http://www.venturecup.se/vast/venture-cup-vasts-miljo-energipris

Venture Cup genomför varje år en rikstäckande affärsplanstävling som med tiden har vuxit till en av världens största i sitt slag. Venture Cup är en ideell organisation som bildades i Sverige 1998 av McKinsey & Company och finns idag i hela Norden. Organisationen stöds av Sveriges samtliga stora högskolor och universitet och drivs i samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Via en genomtänkt process med handledning, feedback, utbildningar och workshops inspireras och stöttas människor att utveckla sina idéer till framtidens växande företag. Hittills har över 12 700 affärsidéer processats i tävlingen och av dessa har ca 30 procent utvecklats till bärkraftiga företag. www.venturecup.se

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.