Skip to main content

Hemlarm till semestern – 80 procent färre inbrott i larmade hus

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 07:55 CEST

Varje år säljs femtio- till sextio-tusen uppkopplade hemlarm i Sverige. Högsäsongen för larminstallatören är veckorna innan sommarsemestern, julledigheten och sportlovet. Men gör larm någon nytta och vad ska man tänka på i valet av larmleverantör?

Det finns mycket man kan göra för att skydda sitt hem mot inbrott och skador under semestern. Goda grannar och grannsamverkan är viktigt och det finns undersökningar som visar att grannsamverkan kan minska brottsligheten med i genomsnitt 26 procent. Jämför man larmade med olarmade hus visar det sig att ett larmat hus löper hela 80 procent mindre risk att drabbas! Lägg där till tidig varning vid brand och andra smarta funktioner som finns i moderna larm så är det inte konstigt att larm blir allt vanligare.

Niklas Clements är fälttekniker på Verisure. Han följer upp inbrott för att hitta svaga punkter och se hur skyddet kan förbättras.

-Ett bra inbrottsskydd är fortfarande den vanligaste anledningen till att skaffa larm, men att larmet har funktioner som du har nytta av, inte bara under semesterresan är också viktigt att tänka på, säger Niklas

Här är några fler tips till dig som funderar på att installera ett nytt eller uppgradera ett befintligt larm.

 1. Dubbel uppkoppling
  Larmöverföringen är en känslig länk i larmkedjan som vissa inbrottstjuvar försöker störa ut. Därför är det viktigt att larmsignalen har fler vägar att gå. De vanligaste uppkopplingsvägarna är via GSM, telefon och bredbandet.

 2. Brandvarning
  Se till att du också kan köpa till brandvarning till ditt system. Med uppkopplad brandvarning får du inte bara varning när någon är hemma.

 3. Kameror
  Med kameror i larmsystemet kan operatören snabbt göra en bedömning av situationen och sätta in rätt åtgärd. Det kan vara allt ifrån att ringa ut polis eller räddningstjänst vid pågående inbrott eller brand, till att inte skicka ut någon om det bara är en envis humla som surrar framför rörelsedetektorn.

 4. Fler funktioner än inbrottslarm
  Ett modernt larm kan mycket mer än att larma för inbrott. Det finns funktioner för att meddela dig när barnen kommer hem och larmar av och möjlighet att styra elektriska apparater som strykjärn, kaffebryggare och lampor. Dessutom kan larmet kan styras via en app i din smarta telefon. Fråga dig vad som kan göra din vardag enklare, tryggare och smartare.

 5. Support när det behövs
  Kan larmcentralen hjälpa dig med support dygnet runt eller har supporten begränsade öppettider. Vissa larmcentraler kan ta emot flera typer av larm, men kan kanske inte hjälpa dig med hur just ditt larm fungerar.


Verisure och Securitas Direct

Verisure är ett framtidssäkert koncept för tjänster inom Home Control där basen är brand- och inbrottslarm för hemmet. Verisure är en del av Securitas Direct, som med 1,5 miljoner kunder är en ledande leverantör av säkerhet och trygghet för hem och företag i tio länder i Europa och Sydamerika. Verisure-konceptet omfattar hela värdekedjan - från utveckling, design och försäljning till installation, service och en 24/7 professionell övervakningstjänst. Tack vare ett starkt fokus på hög kvalitet är företagets kunder bland de mest nöjda i branschen, vilket också bidragit till att koncernen vuxit till att bli störst i Europa inom hemlarmsområdet.

I Sverige har 280 000 kunder valt larmtjänster från Securitas Direct. Den svenska verksamheten leds från Linköping där en certifierad larmcentral bemannas dygnet runt, årets alla dagar. Securitas Direct Sverige sysselsätter uppemot 1000 medarbetare och omsätter cirka 1Mdrkr. För mer information besök www.verisure.se , www.securitasdirect.se eller www.securitas-direct.com

Kommentarer (2)

  Att dra sådana långtgående slutsatser som SWE-larm, och branschen i övrigt, gör endast utifrån statistik är att gå väl långt. Vore larm så bra skulle både BRÅ, SSF och polisen rekommendera detta som den första och bästa åtgärden för att motverka inbrott. I stället framhåller dessa experter Grannsamverkan som den enda metod som på vetenskaplig grund kan påstås förebygga inbrott i bostad. Därmed inte sagt att larm inte har betydelse även om jag också vet att många tjuvar bryter oaktat att objektet är larmat. De känner till svagheterna i systemet och kan hantera dem.
  Jag frågade Jerzy Sarnecki om hans syn på den undersökning SWE-larm presenterar. Han ifrågasätter inte att larm påverkar men med hur mycket? Han avslutade med ungefär, jag förstår inte varför larmbranschen inte bekostar en vetenskaplig forskning som bevisar deras hypotes. Jag delar den uppfattningen. Är inte branschen oroliga för resultatet finns det inget skäl att avstå.

  - Ulf Oscarsson - 2013-06-26 12:09 CEST

  Jag håller med om att man ska vara mycket försiktig med att dra för snabba slutsatser som bara har stöd i statistik. Därför konstaterar vi också bara att det är i genomsnitt 5 gånger vanligare med inbrott i olarmade hus än i larmade. Vilken roll larmet spelar är svårt att säga då det finns fler variabler att beakta. Är de som har larm överlag mer försiktiga och/eller säkerhetsmedvetna än de som inte har larm? Eller har man skaffat larm för att det finns en förhöjd risk?

  Här om dagen intervjuades en polis om svårigheterna med att utreda inbrott. En del av problemet låg i att det tog lång tid mellan brottet och upptäckten av det, samt att det fanns få ögonvittnen. Med larm minskar den tiden drastiskt och 95% av våra larm är idag utrustade med kameradetektorer. talen är för små för en tillförlitlig statistik, men vi skönjer en trend där fler tjuvar tas på bar gärning tack vare gott samarbete med polisen.

  Jag har tittat närmre på Skåne som både har fler inbrott och fler larmade bostäder på capita än genomsnittet i riket. Skillnaden består, om något så blir skillnaden faktiskt större.

  Vi deltar gärna i forskningsprojekt, men Jerzy påpekar även svårigheterna med sådan forskning. Hur ska en kontrollgrupp se ut, till exempel? Vi har försökt få till stånd en undersökning av skillnader i konsekvenserna av ett inbrott då det kan vara enklare att göra en rättvis jämförelse.

  - Bänkt Olsson - 2013-06-26 13:42 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy