Skip to main content

Vidarkliniken firar 29 år

Nyhet   •   Sep 29, 2014 07:30 CEST

I höst är det 29 år sedan Vidarkliniken startade, som första antroposofiskt inriktade sjukhus i Norden. Det blev starten på en för Sverige ny vårdinriktning och ett nytt komplement till den övriga sjukvården. Sedan dess har tusentals patienter fått vård och rehabilitering här med en unik kombination av vanlig skolmedicin, olika fysikaliska och konstnärliga terapier, antroposofiska läkemedel, god omvårdnad, harmonisk miljö och högkvalitativ kost. Det är en vård som ges av legitimerade läkare och sjuksköterskor och välutbildade terapeuter. Efterfrågan från patienter från hela Sverige är stor och antalet remisser är stigande.

Vidarkliniken i Järna har hela tiden väckt mycket intresse från patienter, sjukvård och politiker. Trots att det är ett litet sjukhus har tusentals personer som arbetar inom vården eller är intresserade varit här på studiebesök eller utbildning kring Vidarklinikens vårdmodell. Intresset från sjukvårdspolitiker i riksdag och landsting har också varit stort under alla år. 

Vidarkliniken och byggandet av sjukhuset var vid starten ett djärvt mångmiljonprojekt utan några vårdavtal, i ett vård-Sverige som då nästan enbart bestod av offentligt driven vård. Snart visade det sig att Vidarklinikens vård- och omsorgsmodell bland annat fyllde ett behov hos många patienter med cancer eller komplexa sjukdomsbilder.

Tidigt fanns också ett samhälleligt intresse att bedriva forskning och utvärderingar kring vården på Vidarkliniken. Flera forsknings- och utvärderingsprojekt har genomförts tillsammans med övriga vård-Sverige.

De regelbundna utvärderingar av vården som görs har länge visat att Vidarkliniken når mycket hög patienttillfredsställelse. Det har lett till att Vidarkliniken stegvis har vuxit. Idag finns avtal med fem landsting som tillsammans täcker in halva Sveriges befolkning. Patienter från övriga landsting kan tas emot via riksavtalet.

Vidarklinikens specialitet har alltid varit att på ett individinriktat sätt betona hela människan för att ge bra förutsättningar för patientens läkning och livskvalitet. Något som vi uppfattar att patienten efterlyser. Ända sedan starten har Vidarkliniken också betonat samarbete med övriga sjukvården, både när det gäller behandling och uppföljning av patienter, utbildning och forskning.

Fakta Vidarkliniken
Antal anställda 112
Arbetar med somatisk vård och rehabilitering
Vanliga diagnosområden: Stressrelaterad psykisk ohälsa - Långvariga smärttillstånd - Svåra invärtesmedicinska sjukdomar - Cancer - Patienter med komplexa sjukdomstillstånd
Vårdplatser 74
Vårdcentraler 1 (Järna)
Terapimottagningar 2 (Stockholm, Norrköping)
Verksamheten drivs som stiftelse utan vinstsyfte med vård, forskning och utbildning som ändamål.
Är medlem i Famna (Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg).

Patientenkät 2013
EQ-5D-rapport 2013

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy