Skip to main content

Videum säkrar hus Bravo – den skadade balken måste åtgärdas

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2012 10:01 CEST

Videum har efter statuskontroll och en ny grundlig besiktning av alla bärande limträbalkar beslutat att säkra den utskjutande delen av huskroppen på hus Bravo genom en så kallad stämpning. Detta görs för att kunna åtgärda den skadade pelaren.

Det var vid en okulärbesiktning tidigare i år som tryckskadan upptäcktes på en av de tvärställda limträbalkarna på hus Bravo. Skadan var en sättning på ca 20 millimeter och i väntan åtgärdsförslag efter besiktning från konstruktör förstärktes fästet med ett kraftigt stålband runt nederdelen av balken för att eliminera alla risker.

En statuskontroll på alla utanpåliggande bärande limträbalkar har nu gjorts av Projektbyggaren teknik syd AB. Statuskontrollen gjordes genom mätning av fuktkvot, rörelse, undersökning av sprickor, biologisk analys av rötangreppet och okulär besiktning av plåtar för avteckning av anslutning mellan pelare och invändig bjälklagsbalk. Resultaten visar att den aktuella balken förutom sättningen även har förekomst av sprickor och konstaterat rötangrepp. Videum kommer därför att omgående åtgärda denna.

- Vi har idag planerat arbetet med stämpningen som innebär att den utskjutande huskroppens bärning kommer att flyttas över till en ny stomme, för att ta lasten från byggnaden. Den drabbade pelaren blir därefter inte längre bärande, utan kan bytas ut, förklarar fastighetschef Patrik Hjelm. Vi kommer att träffa leverantör och entreprenör för byggnaden för att besluta om exakt omfattning av åtgärder samtidigt som ansvarsfrågan utreds, avslutar Patrik Hjelm.

Videums fastighetsavdelning gör dagligen rundor på området och rapporterar om man ser någon utvändig skada. En gång om året görs en grundligare inspektion i samband med att man ser över målningsbehoven på fasaderna.

Hus Bravo hyser företag och organisationer inom Videum Science Park. Huset invigdes 2002 tillsammans med Hus Alpha som är byggt med samma konstruktion av utanpåliggande bärande limträkonstruktioner. Byggnaderna är bortsett från bjälklaget i betong helt byggda i trä. Husen har tillsammans en yta på över 7 000 kvadratmeter och är de hus som ofta förknippas med Videum pga sin arkitektur och utmärkande trästomme.

Videum AB är ett kommunalt utvecklingsbolag som verkar för att på olika sätt skapa en dynamisk kunskapsmiljö för företag, studenter och forskning på campusområdet i Växjö. Detta gör vi på två sätt. Det första är att Videum förvaltar 113 000 kvm fastighetsyta och Linnéuniversitetet är den i särklass största hyresgästen. Fastigheterna präglas av modern arkitektur och flexibla lokaler, men även av något så unikt som att vi äger ett eget slott. Det andra är att Videum äger, driver och utvecklar Videum Science Park. Här finns både stora och små företag, institut och organisationer som hyresgäster, sammanlagt 120 och över 600 arbetstillfällen. Science Park erbjuder tillträde till nätverk som öppnar nya affärsmöjligheter. Runt om på universitetsområdet och i Science Park, inom- och utomhus, finns en stor mängd permanenta konstverk. Dessa verk ägs av Videum och Statens konstråd.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera