Skip to main content

Unik service säkerställer korrekt uppsamling

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 08:11 CET

Det blir allt vanligare bland föräldrar att investera i uppsamling och bevaring av sitt barns stamceller. I Sverige finns det dels privata alternativ och dels en statlig national stamcellsbank som lagrar stamceller från navelsträngen. Dock är det stor skillnad på vad de olika privata stamcellsbankerna erbjuder samt hur de arbetar med uppsamlingen av stamcellerna i samband med födseln.

Den första uppsamlingen av stamceller via navelsträngen hos en privat stamcellsbank skedde redan 1992 i USA och 1997 ägde den första uppsamlingen rum i Europa. Sedan 2013 har även föräldrar i Sverige haft möjligheten till att samla upp och bevara sitt barns stamceller i samband med födseln via företaget StemCare. Detta är en tjänst som blivande föräldrar själva valt att investera i för egna pengar och som inte belastar den ordinarie vårdpersonalen eller vårdsystemet på något sätt då StemCare har egna specialutbildade barnmorskor (detta är unikt bland de svenska privata aktörerna) som medverkar vid förlossningen och tar hand om stamcellerna. StemCares egenutvecklade arbetsmetod säkerställer en helt korrekt uppsamling av stamcellerna via det nyförlösta barnets navelsträng, vilket även tryggar kvalitén och rätt mängd på de uppsamlade stamcellerna.

Hur går det till efter att föräldrarna valt att samla upp och spara sina barns stamceller?

- Det är en mycket enkel process. Först måste föräldrarna beställa ett förlossningspaket via vår hemsida eller per telefon. Därefter levereras paketet via posten inom några dagar och det innehåller allt material som barnmorskan behöver vid uppsamlingen. Föräldrarna registrerar den unika streckkoden som finns på paketet och fyller i en del papper som finns med i paketet. När förlossningen startar ringer föräldrarna till vår barnmorska på en så kallad HOTLINE, som har öppet dygnet runt, året om och berättar att de nu åker in till förlossningen. Det säger Sofia Forslund, barnmorska och utbildningsansvarig för StemCare i Sverige och fortsätter med att förklara hur enkel processen är:

- Föräldrarna tar med sig förlossningspaketet och har sedan en kontinuerlig kontakt med vår personal om förlossningens fortgång. När sen vår barnmorska kommer till förlossningen får hon paketet och förbereder sig för att uppsamla navelsträngsblod 1-2 min efter förlossningen. Blodet samlas upp genom att en kanyl sticks in i navelsträngsvenen och blodet får rinna ner i en speciell uppsamlingspåse. Proceduren är helt smärtfri för både mamma och barn och tar bara några minuter. När uppsamlingen är klar lämnas paketet till föräldrarna i väntan på transport till vårt laboratorium i Gentofte, där cellerna analyseras och blodet fryses ned. Föräldrarna mottar mail efter att provet inkommit till laboratoriet och kan se vad slutresultatet blev. Därefter tar de ställning till om de vill långtidsbevara de nedfrysta stamcellerna tills barnet blir myndigt och själv kan ta ett beslut om de önskar en förlängd bevaring.

I Sverige har vi som enda nordiska land också en nationell stamcellsbank som får sina stamceller genom donationer men det är en service som bara utförs på ett fåtal förlossningsavdelningar. Det finns även andra privata alternativ men de erbjuder inte samma typ av omhändertagande fullservice med egna specialutbildade barnmorskor som StemCare gör. Ett eget sparande av sitt barns stamceller innebär dessutom tillgång till dessa och StemCares barnmorskor 24 timmar om dygnet alla dagar på året i fall ett akut behov skulle uppstå.


För mer information kontakta:

Henrik Lawaetz, Medicinsk ansvarig +46 (0)72-702 46 94 eller via hela@stemcare.se


Kort om Stamceller

Idag används stamceller från navelsträngen primärt för att behandla blod- och blodrelaterade sjukdomar, vilket omfattar cancer, genetiska sjukdomar och sjukdomar i immun-systemet som tidigare traditionellt behandlades med benmärgstransplantationer. Dessa omfattar både elakartade och icke elakartade blod- och blodrelaterade sjukdomar.


StemCare A/S grundades i Danmark 2003 och har varit verksamma i Sverige sedan 2014. Sedan september 2015 är StemCare med tillhörande dotterbolag en del av den börsnoterade (på Frankfurtbörsen) tyska Vita 34 AG gruppen med säte i Leipzig. Läs mer på www.StemCare.se

Vita 34 är en av världens största stamcellsbanker med fler än 120 000 prover lagrade och 29 stycken genomförda behandlingar, där deras kunders sparade stamceller använts. Vita 34 började sin verksamhet redan 1997 i Tyskland. Idag har företaget verksamhet i över 20 länder.

StemCare A/S med tillhörande systerbolag är sedan september 2015 ett dotterbolag i den börsnoterade (på Frankfurtbörsen) tyska Vita 34 AG gruppen med säte i Leipzig. Läs mer på www.StemCare.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy