Skip to main content

Temporära uppdragsavtal för skärgårdstrafiken klara

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2016 16:41 CET

Trafiknämnden i Stockholm läns landsting har idag godkänt de temporära uppdragsavtal som trafikförvaltningen tecknat för skärgårdstrafiken. Anledningen till de temporära avtalen är överklagande av den upphandling som genomfördes under hösten. 

Trafikförvaltningen har, efter analys och riskbedömning, valt att i väntan på utfall av överprövningar teckna temporära avtal med de leverantörer som förordades i tidigare upphandling, och som beslutades i trafiknämnden 17 november 2015. Därmed kommer trafiken i skärgården från mitten av april att drivas av följande leverantörer:

  • Norra skärgården: Blidösundsbolaget
  • Norra mellanskärgården:  TRSM Group1 AB
  • Innerskärgården:  Blidösundsbolaget
  • Södra mellanskärgården:  TRSM Group1 AB
  • Sydöstra skärgården:  Utö Rederi AB
  • Södra skärgården:  Utö Rederi AB

De temporära avtalen följer samma indelning och upplägg som tidigare upphandling, och baseras i allt väsentligt på samma villkor som ställdes i denna.

Vid frågor kontakta trafikförvaltningens presstjänst, 08-686 15 50.

Waxholmsbolaget grundades 1869. Allt sedan dess har vi trafikerat Stockholms skärgård varje dag året runt, från Arholma i norr till Landsort i söder. Idag är Waxholmsbolaget en del av Stockholms läns landsting, där vi har i uppdrag att driva den kollektiva sjötrafiken. Det betyder att vi går i reguljär linjetrafik året runt. Sammanlagt transporterar Waxholmsboalget över 4 miljoner passagerare och 7 000 ton gods per år.