Byte av leverantör i skärgårdstrafiken

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 15:03 CEST

Waxholmsbolagets trafik i norra och södra mellanskärgården kommer från 20 april att köras av Rederi AB Faludden (helägt av Gotlandsbolaget). Skärgårdsbolaget, som för närvarande trafikerar mellanskärgården, kommer att träda i likvidation på grund av betydande ekonomiska underskott.

Med anledning av Skärgårdsbolagets ekonomiska situation avser trafikförvaltningen säga upp rådande uppdragsavtal och direkttilldela Rederi AB Faludden ett tidsbegränsat kontrakt.

Det tidsbegränsade kontraktet innebär att trafiken i berört område fortsätter enligt tidtabell då verksamheten tas över av det nya bolaget. Detta innebär att berörd personal erbjuds anställning i det nya bolaget samt att avtal med underleverantörer fortsatt gäller.

Det nya kontraktet gäller från 20 april till 15 oktober. Efter detta datum har trafikförvaltningen möjlighet att antingen förlänga avtalet till december 2018, eller att efter konkurrensutsättning teckna avtal med annan leverantör.

Avtalsbytet förutsätter godkännande av trafiknämnden. För perioden maj till oktober innebär det nya avtalet en ökad trafikkostnad med ca 13 procent.

Ordinarie upphandling av skärgårdstrafik i berörda områden pågår parallellt.

Vid frågor kontakta trafikförvaltningens presstjänst: 08-686 15 50

Waxholmsbolaget grundades 1869. Allt sedan dess har vi trafikerat Stockholms skärgård varje dag året runt, från Arholma i norr till Landsort i söder. Idag är Waxholmsbolaget en del av Stockholms läns landsting, där vi har i uppdrag att driva den kollektiva sjötrafiken. Det betyder att vi går i reguljär linjetrafik året runt. Sammanlagt transporterar Waxholmsboalget över 4 miljoner passagerare och 7 000 ton gods per år.

Waxholmsbolagets trafik i norra och södra mellanskärgården kommer från 20 april att köras av Rederi Ab Faludden (helägt av Gotlandsbolaget). Skärgårdsbolaget, som för närvarande trafikerar mellanskärgården, kommer att träda i likvidation på grund av betydande ekonomiska underskott.

Läs vidare »

Waxholmsbolaget köper in nytt isgående fartyg

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 10:11 CET

Nu gör Nord/Sydlinjen sin andra sommar

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2016 09:17 CEST

Strejken över i skärgårdstrafiken

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2016 16:40 CEST

Strejken i skärgårdstrafiken är över och arbetet med att sätta igång trafiken inleds omedelbart. Det beräknas dock ta tid innan alla båtar är i trafik igen och det kan dröja 1-2 dygn innan samtliga turer går enligt tidtabell.

Fler turer i skärgårdstrafiken påverkas av strejk

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2016 12:38 CEST

Strejk i skärgårdstrafiken

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2016 00:09 CEST

Strejk kan påverka Waxholmsbolagets trafik från midnatt den 12 april

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2016 16:35 CEST

Fackförbundet Sjöbefälsföreningen har varslat om strejk i sjötrafiken i Stockholms län samt i Göteborg. Om strejken bryter ut innebär det att många avgångar i Waxholmsbolagets trafik ställs in från midnatt natten mellan den 11 och 12 april.

Förhandlingar pågår just nu mellan fackförbundet Sjöbefälsföreningen och arbetsgivarorganisationen Almega. Waxholmsbolaget är inte part i konflikten och kan inte påverka förhandlingarna.

Resenärerna kan följa utvecklingen via media eller på waxholmsbolaget.se. De kan också ringa Waxholmsbolagets kundtjänst på 08-600 10 00 för att få hjälp med trafikinformation.

Strejkvarslet gäller från den 12 april. Från den 15 april har Waxholmsbolaget ny tidtabell och just nu är det inte känt hur trafiken påverkas om strejken pågår längre än 14 april. Information om hur trafiken påverkas från och med 15 april kommer att finnas på waxholmsbolaget.se, på terminalerna och kommer även kunna fås via Waxholmbolagets kundtjänst.

Även SL:s sjötrafik på linje 82 (Riddarfjärdslinjen) och linje 85 (Djurgårdsfärjan) påverkas om strejken bryter ut.

Följande linjer påverkas 12-14 april om det blir strejk

Tabell 16 Stavsnäs-Runmarö-Sandhamn-Harö

Turerna 1601, 1611, 1604 och 1612 ställs in.

Tabell 17 Stavsnäs-Nämdö

Alla turer ställs in.

Tabell 19 Dalarö-Ornö (östra sidan)

Alla turer ställs, in förutom fartyget Ramsös turer 1901, 1903, 1902 och 1904.

Tabell 21 Årsta-Utö

Alla turer ställs in, förutom turerna 2103, 2109, 2102 och 2106.

Tabell 23 Stavsnäs-Styrsvik

Fartygen Vindöga och Solöga går inte, övriga turer kör. Det innebär att alla turer ställs in, förutom: 2395, 1603,1605, 1607, 1608 och 1606. Turnummer 2317 körs tisdag och torsdag, turnummer 2302, 2304, 2304 och 2306 körs torsdag, turnummer 2393 körs tisdag.

Tabell 28X Furusund-Högmarsö-Hemmarö

Turerna 3805, 3809, 3813, 3802, 3808, 3812, 3816, 3822 ställs in.

Följande linjer påverkas inte 12-14 april

 • Tabell 1-14
 • Tabell 20 Dalarö-Ornö (västra sidan)
 • Tabell 22 Nynäshamn-Nåttarö-Ålö
 • Tabell 25 Furusund-Högmarsö-Hemmarö
 • Tabell 29 Nynäshamn-Ankarudden-Landsort
 • Tabell 30 Simpnäs-Arholma
 • Tabell 31 Räfsnäs-Tjockö-Lidö-Fejan

Waxholmsbolaget grundades 1869. Allt sedan dess har vi trafikerat Stockholms skärgård varje dag året runt, från Arholma i norr till Landsort i söder. Idag är Waxholmsbolaget en del av Stockholms läns landsting, där vi har i uppdrag att driva den kollektiva sjötrafiken. Det betyder att vi går i reguljär linjetrafik året runt. Sammanlagt transporterar Waxholmsboalget över 4 miljoner passagerare och 7 000 ton gods per år.

Fackförbundet Sjöbefälsföreningen har varslat om strejk i sjötrafiken i Stockholms län samt i Göteborg. Om strejken bryter ut innebär det att många avgångar i Waxholmsbolagets trafik ställs in från midnatt natten mellan den 11 och 12 april.

Läs vidare »

Temporära uppdragsavtal för skärgårdstrafiken klara

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2016 16:41 CET

Trafiknämnden i Stockholm läns landsting har idag godkänt de temporära uppdragsavtal som trafikförvaltningen tecknat för skärgårdstrafiken. Anledningen till de temporära avtalen är överklagande av den upphandling som genomfördes under hösten. 

Trafikförvaltningen har, efter analys och riskbedömning, valt att i väntan på utfall av överprövningar teckna temporära avtal med de leverantörer som förordades i tidigare upphandling, och som beslutades i trafiknämnden 17 november 2015. Därmed kommer trafiken i skärgården från mitten av april att drivas av följande leverantörer:

 • Norra skärgården: Blidösundsbolaget
 • Norra mellanskärgården:  TRSM Group1 AB
 • Innerskärgården:  Blidösundsbolaget
 • Södra mellanskärgården:  TRSM Group1 AB
 • Sydöstra skärgården:  Utö Rederi AB
 • Södra skärgården:  Utö Rederi AB

De temporära avtalen följer samma indelning och upplägg som tidigare upphandling, och baseras i allt väsentligt på samma villkor som ställdes i denna.

Vid frågor kontakta trafikförvaltningens presstjänst, 08-686 15 50.

Waxholmsbolaget grundades 1869. Allt sedan dess har vi trafikerat Stockholms skärgård varje dag året runt, från Arholma i norr till Landsort i söder. Idag är Waxholmsbolaget en del av Stockholms läns landsting, där vi har i uppdrag att driva den kollektiva sjötrafiken. Det betyder att vi går i reguljär linjetrafik året runt. Sammanlagt transporterar Waxholmsboalget över 4 miljoner passagerare och 7 000 ton gods per år.

Trafiknämnden i Stockholm läns landsting har idag godkänt de temporära uppdragsavtal som trafikförvaltningen tecknat för skärgårdstrafiken. Anledningen till de temporära avtalen är överklagande av den upphandling som genomfördes under hösten.

Läs vidare »

Tre rederier kör skärgårdstrafiken

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2015 15:49 CET

Trafiknämnden i Stockholms läns landsting har idag beslutat att uppdra till tre leverantörer att bedriva den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård. Blidösundsbolaget AB, TRSM Group 1, samt Utö Rederi AB kommer från och med april 2016 att bedriva trafik inom sex olika trafikområden från Arholma i norr till Landsort i söder.

I uppdraget ingår att driva och förvalta landstingets (Waxholmsbolagets) egna fartyg men även att tillhandahålla eget tonnage eller att anlita underleverantörer.

Leverantören får ersättning utifrån utförd trafik och målet är att öka antalet resande i skärgården, att behålla en hög kundnöjdhet samt effektivisera verksamheten.

Följande tre leverantörerer har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden för Trafiknämnden:

Blidösundsbolaget AB inom område norr- och innerskärgården,
TRSM Group 1 inom område norra och södra mellanskärgården
Utö Rederi AB inom område södra samt sydöstra skärgården

- Waxholmsbolagets trafik garanterar en levande skärgård för besökare, näringsliv och boende. Jag är glad att vi med detta beslut kommer att kunna vidareutveckla trafiken och fortsätta att erbjuda en uppskattad och viktig trafik för resenärerna, säger Trafikförvaltningens tf förvaltningschef Ragna Forslund.

Totalt avtalsvärde ca 311 Mnkr/år med en något högre avtalskostnad det första avtalsåret då leverantören erhåller en ersättning för etablering.

Avtalstiden är 12 år och trafikstart är den 15 april 2016.

Frågor besvaras av Trafikförvaltningens presstjänst, 08 686 15 50

Waxholmsbolaget grundades 1869. Allt sedan dess har vi trafikerat Stockholms skärgård varje dag året runt, från Arholma i norr till Landsort i söder. Idag är Waxholmsbolaget en del av Stockholms läns landsting, där vi har i uppdrag att driva den kollektiva sjötrafiken. Det betyder att vi går i reguljär linjetrafik året runt. Sammanlagt transporterar Waxholmsboalget över 4 miljoner passagerare och 7 000 ton gods per år.

Trafiknämnden i Stockholms läns landsting har idag beslutat att uppdra till tre leverantörer att bedriva den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård. Blidösundsbolaget AB, TRSM Group 1, samt Utö Rederi AB kommer från och med april 2016 att bedriva trafik inom sex olika trafikområden från Arholma i norr till Landsort i söder.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Information om Waxholmsbolagets nya Nord/sydlinje

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2015 15:32 CEST

Om Waxholms Ångfartygs AB (Waxholmsbolaget)

Waxholmsbolaget tar dig till Stockholms skärgård!

Waxholmsbolaget grundades 1869. Allt sedan dess har vi trafikerat Stockholms skärgård. Waxholmsbolagets båtar går varje dag året runt till hundratals bryggor mellan Arholma i norr och Landsort i söder. Samtidigt trafikerar vi stadens bryggor med Djurgårdsfärjan. Idag är Waxholmsbolaget en del av Stockholms läns landsting, där vi har i uppdrag att driva den kollektiva sjötrafiken. Sammanlagt transporterar Waxholmsbolaget över 4 miljoner passagerare och 7 000 ton gods per år.