Media-no-image

Westander värvar från Jusek

Pressmeddelanden   •   2015-02-26 10:24 CET

Pr-byrån Westander har anställt Camilla Björkman, tidigare samhällspolitisk chef på fackförbundet Jusek. Hon har mångårig erfarenhet av opinionsbildning och lobbying kring bland annat utbildning och arbetsmarknad.

– Jag har ett stort och brett samhällsengagemang. Som pr-konsult på Westander hoppas jag få jobba med många olika frågor som ligger mig varmt om hjärtat, inte minst inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet, säger Camilla Björkman.

Senast har Camilla Björkman jobbat på Jusek där hon bland annat varit chef för samhällspolitiska avdelningen och utvecklat politik, skrivit rapporter och debattartiklar samt uppvaktat politiker för att påverka.

– Camilla Björkman är en skicklig opinionsbildare med goda kunskaper inom en rad viktiga samhällsområden. Westanders uppdragsgivare kommer ha stor nytta av hennes praktiska erfarenheter av opinionsbildning och lobbying, säger Mikael Persson, enhetschef på Westander.

Camilla Björkman var en av 302 sökande till Westander i höstens rekryteringskampanj. Byrån har nu 32 anställda och hade under 2014 en byråintäkt på 35 miljoner kronor. Westanders långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer.

Analysföretaget Regi utsåg nyligen Westander till Årets Stora Pr-byrå 2014. Westander har därmed utsetts till Årets Byrå under fem av de senaste sju åren.

För mer information, kontakta:

Camilla Björkman, pr-konsult på Westander, 070-872 36 58, camilla.bjorkman@westander.se

Mikael Persson, enhetschef på Westander, 070-272 00 87, mikael.persson@westander.se

Beställ enstaka exemplar av Westanders pr-handbok 2015 kostnadsfritt och ladda ner pr-handboken här.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Hjärt-Lungfonden, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Pr-byrån Westander har anställt Camilla Björkman, tidigare samhällspolitisk chef på fackförbundet Jusek. Hon har mångårig erfarenhet av opinionsbildning och lobbying kring bland annat utbildning och arbetsmarknad.

Läs vidare »
Media-no-image

​​Westander är Årets Stora Pr-byrå

Pressmeddelanden   •   2015-02-20 11:19 CET

Analysföretaget Regi har utsett pr-byrån Westander till Årets Stora Pr-byrå 2014. Det är femte gången under de senaste sju åren som Westander utses till Årets Byrå. Branschstudien Årets Byrå baseras på en kundundersökning.

– Vi är oerhört stolta och glada över att vi nu har utsetts till Årets Byrå under fem av de senaste sju åren. De höga betygen från våra uppdragsgivare underlättar dessutom rekryteringen av kompetenta och engagerade konsulter, säger vd Patrik Westander.

Årets Stora Pr-byrå utsågs i går på galan Årets Byrå 2014 på Grand Hôtel Stockholm. Utnämningen baseras på en kundundersökning som analysföretaget Regi har genomfört bland de deltagande byråernas kunder. Totalt har 175 byråer deltagit i olika kategorier. Undersökningen omfattar drygt 2 600 bedömningar från köpare av kommunikationstjänster.

De företag som ingår i kategorin stora pr-byråer har en byråintäkt över 25 miljoner kronor.

Topplistan över Årets Stora Pr-byråer 2014:

1. Westander
2. Gullers Grupp
3. Spotlight

– Vi ser utnämningarna som ett kvitto på att kunderna uppskattar vårt engagemang i uppdragen. På Westander åtar vi oss bara uppdrag som vi själva sympatiserar med, säger Patrik Westander.

Westander grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. I dag har Westander 31 anställda. Det långsiktiga expansionsmålet är att bli en av Sveriges största pr-byråer. Den senaste rekryteringskampanjen resulterade i 298 ansökningar och urvalsprocessen pågår för fullt.

– Nu hoppas vi kunna anställa tre–fyra nya konsulter som ska börja under hösten, gärna med bakgrund och erfarenhet som kompletterar oss som redan jobbar här, säger Patrik Westander.

För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Hjärt-Lungfonden, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Analysföretaget Regi har utsett pr-byrån Westander till Årets Stora Pr-byrå 2014. Det är femte gången under de senaste sju åren som Westander utses till Årets Byrå. Branschstudien Årets Byrå baseras på en kundundersökning.

Läs vidare »
Media-no-image

​​​Humtank väljer Westander

Pressmeddelanden   •   2015-02-06 10:26 CET

Den humanistiska tankesmedjan Humtank har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Humtank, som består av forskare från tolv lärosäten, vill att den humanistiska forskningen ska ge ett starkare avtryck i samhällsutvecklingen.

– Genom samarbetet med Westander vill vi att den gedigna kunskap som finns om oss människor ska nå fler och utnyttjas fullt ut för att göra samhället bättre, säger Jonas Harvard, verksamhetsledare för Humtank.

Under de tre kommande åren ska Humtank arbeta för att synliggöra viktiga forskningsresultat inom humaniora, förbättra förutsättningarna för humanistisk forskning och på olika sätt visa på de humanistiska ämnenas nödvändighet för samhällsutvecklingen.

– I dag får det humanistiska perspektivet ofta stå tillbaka för mer ekonomiska och tekniska förklaringsmodeller och lösningar. Vi ser fram emot att samarbeta med Humtank för att tydliggöra humanioras viktiga bidrag till samhället, säger Mikael Persson, kundansvarig pr-konsult på Westander.

I Westanders arbetsgrupp ingår pr-konsulterna Mikael Persson och Thomas Ekelund. Byrån har nu 31 anställda och hade under 2014 en byråintäkt på 35 miljoner kronor. Westanders långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer.

Westander har under fyra av de senaste sex åren blivit utsedd till Årets Stora Pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning.

För mer information, kontakta:

Jonas Harvard, verksamhetsledare för Humtank, 070-248 92 82, jonas.harvard@miun.se

Mikael Persson, pr-konsult på Westander, 070-272 00 87, mikael.persson@westander.se

Läs mer om Humtank och tankesmedjans medlemmar på humtank.se

Beställ enstaka exemplar av Westanders pr-handbok 2015 kostnadsfritt och ladda ner pr-handboken här.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Hjärt-Lungfonden, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Den humanistiska tankesmedjan Humtank har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Humtank, som består av forskare från tolv lärosäten, vill att den humanistiska forskningen ska ge ett starkare avtryck i samhällsutvecklingen.

Läs vidare »
Media-no-image

Westander värvar från H+K Strategies

Pressmeddelanden   •   2015-01-27 13:26 CET

Westander har anställt Maja Stridsberg, senast projektledare på pr-byrån H+K Strategies. Hon har tidigare bland annat arbetat som ansvarig för sociala medier på Rättviseförmedlingen.

– Jag sökte mig till Westander för att byrån drivs av ett stort samhällsengagemang, både hos sina konsulter och hos uppdragsgivarna. Att mitt arbete bidrar till en positiv samhällsutveckling är viktigt för mig, säger Maja Stridsberg.

Maja Stridsberg kommer närmast från H+K Strategies, där hon arbetade som projektledare med företagskommunikation och marknads-pr. Tidigare har hon arbetat som ansvarig för sociala medier på den ideella organisationen Rättviseförmedlingen. Maja Stridsberg har en kandidatexamen i reklam och pr, samt en utbildning i digital strategi från Hyper Island.

– Maja Stridsberg har en intressant bakgrund med praktisk erfarenhet både från den ideella sektorn och från konsultbranschen. Inte minst kommer hennes kompetens inom sociala medier att vara till stor nytta för våra uppdragsgivare, säger Johanna Look, byråchef på Westander.

Maja Stridsberg var en av 302 sökande till Westander i höstens rekryteringskampanj. Byrån har nu 31 anställda och hade under 2014 en byråintäkt på 35 miljoner kronor. Westanders långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer.

Westander har under fyra av de senaste sex åren blivit utsedd till Årets Stora Pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning.

För mer information, kontakta:

Maja Stridsberg, pr-konsult på Westander, 073-990 23 90, maja.stridsberg@westander.se

Johanna Look, byråchef på Westander, 073-701 96 10, johanna.look@westander.se

Beställ enstaka exemplar av Westanders pr-handbok 2015 kostnadsfritt och ladda ner pr-handboken här.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Hjärt-Lungfonden, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Westander har anställt Maja Stridsberg, senast projektledare på pr-byrån H+K Strategies. Hon har tidigare bland annat arbetat som ansvarig för sociala medier på Rättviseförmedlingen.

Läs vidare »
Media-no-image

​Westanders vinst ökar

Pressmeddelanden   •   2015-01-22 10:16 CET

Pr-byrån Westanders rörelseresultat under 2014 blev rekordstora 7,9 miljoner kronor, en ökning med 5,1 miljoner jämfört med 2013. Byråns lönsamhetsspärr slår till och vinstdelningen till personalen blir 3,5 miljoner.

Lönsamhetsrekordet kommer efter att Westander mer än fördubblat hyreskostnaderna genom att flytta till nya och dubbelt så stora lokaler vid Slussen i Stockholm. Byråintäkten blev 35,3 miljoner kronor, en ökning med 7,0 miljoner jämfört med 2013. Byråintäkten per anställd ökade till 1,5 miljoner.

Rekordbeloppet 3,5 miljoner kronor, drygt 40 procent av rörelseresultatet, delas ut i form av vinstdelning till personalen. Den anställda som jobbat heltid hela året får därmed en bonus på 119 000 kronor, vilket kan jämföras med förra årets bonus på 40 000 kronor.

– Vi är glada att Westanders lönsamhetsspärr nu slår till för tredje gången i företagets historia. Spärren skapar tydliga spelregler, förhindrar övervinster och bidrar till långsiktig vinstmaximering, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westanders lönsamhetsspärr motsvarar lönsamhetsmålet på 100 000 kronor i årsbonus, vilket innebär en kvarvarande vinst för företaget på cirka 185 000 kronor per anställd. All eventuell vinst över lönsamhetsspärren går till vinstdelningen – lika för alla anställda.

– Alla parter tjänar på en vinstdelning som uppmuntrar till prestationsinriktat samarbete. Den vinst vi som byråägare ger upp kortsiktigt vinner vi tillbaka långsiktigt i form av ökad kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger Patrik Westander.

Westander har under fyra av de senaste sex åren blivit utsedd till Årets Stora Pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning. Byrån har i dag 30 anställda.

För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Vill du också jobba på en pr-byrå där vi tror på öppenhet och bara tar uppdrag som vi själva sympatiserar med? Läs mer på www.westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Hjärt-Lungfonden, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

​Pr-byrån Westanders rörelseresultat under 2014 blev rekordstora 7,9 miljoner kronor, en ökning med 5,1 miljoner jämfört med 2013. Byråns lönsamhetsspärr slår till och vinstdelningen till personalen blir 3,5 miljoner.

Läs vidare »
K1vsk7mizhtjfkxnvduk

Right Livelihood väljer Westander för Snowden-kampanj

Pressmeddelanden   •   2015-01-21 09:45 CET

Stiftelsen The Right Livelihood Award Foundation, som årligen delar ut det så kallade alternativa Nobelpriset, har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet gäller opinionsbildning och politisk påverkan för att Edward Snowden, en av 2014 års pristagare, ska få komma till Sverige och ta emot sitt pris.

Media-no-image

Westander nominerad till Årets Stora Pr-byrå

Pressmeddelanden   •   2015-01-14 10:23 CET

Analysföretaget Regi har nominerat pr-byrån Westander som en av sex kandidater till utmärkelsen Årets Stora Pr-byrå 2014. Branschstudien Årets Byrå baseras på en kundundersökning.

– Vi är oerhört stolta och glada över att våra uppdragsgivare ger oss så höga betyg att Westander får tävla om pr-titeln i Årets Byrå, säger vd Patrik Westander.

Årets Stora Pr-byrå utses den 19 februari på galan Årets Byrå 2014 på Grand Hôtel Stockholm. Utnämningen baseras på en kundundersökning som analysföretaget Regi har genomfört bland de deltagande byråernas kunder. Totalt har 175 byråer deltagit i olika kategorier. Undersökningen omfattar drygt 2 600 bedömningar från köpare av kommunikationstjänster.

– Regis kundundersökning Årets Byrå fungerar som en uppmuntran till hela branschen att konkurrera med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger Patrik Westander.

Westander har under fyra av de senaste sex åren blivit utsedd till Årets Stora Pr-byrå. De företag som ingår i kategorin stora pr-byråer har en byråintäkt över 25 miljoner kronor. Övriga nominerade till Årets Stora Pr-byrå 2014 är Grayling, Gullers Grupp, Jung Relations, Solberg och Spotlight.

Westander grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. I dag har Westander 30 anställda. Det långsiktiga expansionsmålet är att bli en av Sveriges största pr-byråer.

Vårens rekryteringskampanj pågår för fullt, med sista ansökningsdatum den 22 januari.

För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Vill du också jobba på en pr-byrå där vi tror på öppenhet och bara tar uppdrag som vi själva sympatiserar med? Läs mer på www.westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Hjärt-Lungfonden, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Analysföretaget Regi har nominerat pr-byrån Westander som en av sex kandidater till utmärkelsen Årets Stora Pr-byrå 2014. Branschstudien Årets Byrå baseras på en kundundersökning.

Läs vidare »
Media-no-image

Westander ökar med 7,0 miljoner

Pressmeddelanden   •   2015-01-13 10:32 CET

Pr-byrån Westanders byråintäkt under 2014 blev rekordstora 35,3 miljoner kronor, en ökning med 7,0 miljoner eller 25 procent jämfört med 2013. Byråintäkten per anställd ökade till 1,5 miljoner.

– Westanders intäkter har aldrig tidigare ökat så snabbt och företagskunderna står för större delen av ökningen. Det finns en stor tillväxtpotential bland företag som vill delta i samhällsdebatten, säger Westanders vd Patrik Westander.

Av rekordökningen på 7,0 miljoner stod företagskunderna för hela 5,9 miljoner. Företag svarade för 54 procent av Westanders byråintäkt under 2014, medan intresseorganisationer stod för 31 procent och myndigheter för resterande 15 procent.

– Vi tror på en fortsatt ökad efterfrågan på kvalificerade pr-tjänster. Många aktörer saknar helt eller har bara sporadiska samarbeten med en pr-byrå. Då går de också miste om det löpande pr-samarbetets struktur, driv och utifrånperspektiv, säger Patrik Westander.

Westander har under fyra av de senaste sex åren blivit utsedd till Årets Stora Pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning. Byrån har i dag 30 anställda.

– Vi hoppas kunna anställa tre eller fyra nya konsulter i vårens rekryteringsomgång. Westanders långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer, säger Patrik Westander.

Westanders resultat för 2014 publiceras den 22 januari.

För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Vill du också jobba på en pr-byrå där vi tror på öppenhet och bara tar uppdrag som vi själva sympatiserar med? Läs mer på www.westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Hjärt-Lungfonden, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Pr-byrån Westanders byråintäkt under 2014 blev rekordstora 35,3 miljoner kronor, en ökning med 7,0 miljoner eller 25 procent jämfört med 2013. Byråintäkten per anställd ökade till 1,5 miljoner.

Läs vidare »
Media-no-image

Westander värvar inför hösten

Pressmeddelanden   •   2015-01-08 13:26 CET

Pr-byrån Westander inleder i dag vårens rekryteringskampanj. Målet är att anställa tre–fyra nya konsulter. Det långsiktiga expansionsmålet är att bli en av Sveriges största pr-byråer.

Westander flyttade i slutet av 2013 till dubbelt så stora lokaler vid Slussen i Stockholm. Under de första elva månaderna 2014 ökade byråintäkten till rekordstora 32,5 miljoner kronor, en ökning med 6,3 miljoner eller 24 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

– Med flytten fördubblade vi kontorsytan och fick möjlighet att fortsätta växa. Nu hoppas vi kunna anställa tre–fyra nya konsulter som ska börja under hösten, gärna med bakgrund och erfarenhet som kompletterar oss som redan jobbar här, säger vd Patrik Westander.

Westander genomför två rekryteringskampanjer om året. Höstens rekryteringskampanj resulterade i 302 ansökningar och sju nyanställda konsulter som huvudsakligen börjar under våren.

– För att kunna ta emot våra nya kollegor på ett bra sätt eftersträvar vi att de börjar med minst fyra veckors mellanrum. Just nu kan vi erbjuda startdatum från augusti, säger Patrik Westander.

Westander avstår helt från platsannonser i papperstidningar. Däremot annonserar byrån på ett antal sajter: Dagensmedia.se, Resume.se, Dagens Opinion och Rättviseförmedlingen. Dessutom syns kampanjen på Facebook, Twitter och LinkedIn samt på den egna hemsidan.

Westander grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. Byrån genomförde sin första rekryteringskampanj våren 2011 och hade då 19 anställda. I dag har Westander 30 anställda. Det långsiktiga expansionsmålet är att bli en av Sveriges största pr-byråer.

Sista ansökningsdatum i vårens rekryteringskampanj är den 22 januari.

För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Vill du också jobba på en pr-byrå där vi tror på öppenhet och bara tar uppdrag som vi själva sympatiserar med? Läs mer på www.westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Hjärt-Lungfonden, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Pr-byrån Westander inleder i dag vårens rekryteringskampanj. Målet är att anställa tre–fyra nya konsulter. Det långsiktiga expansionsmålet är att bli en av Sveriges största pr-byråer.

Läs vidare »
Media-no-image

Två nya delägare i Westander

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 10:27 CET

Hanna Berheim och Nina Halling blir nya delägare i pr-byrån Westander, som därmed har totalt tio anställda som delägare. Hanna Berheim har jobbat knappt tre år på Westander, medan Nina Halling har arbetat sju år på byrån.

Hanna Berheim har tidigare arbetat med CSR-frågor inom Utrikesdepartementet och ideellt inom Amnesty Business Group samt med arbetsmarknadsfrågor på Jusek. På Westander arbetar hon med bland andra Svenska Stadsnätsföreningen, Swedisol och Valmet Corporation.

Nina Halling har mångårig erfarenhet av miljö- och hållbarhetsfrågor, i synnerhet med koppling till klimatpåverkan. På Westander arbetar hon med bland andra IVL Svenska Miljöinstitutet, SEKAB och Statoil.

– Vi tror att ägarspridningen kommer att hjälpa oss i vår ambition att bli en av Sveriges största pr-byråer. Delägarskap uppmuntrar till långsiktighet och stärker de ekonomiska incitamenten att expandera, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westanders byråintäkt blev rekordstora 32,5 miljoner kronor under årets första elva månader, en ökning med 6,3 miljoner eller 24 procent jämfört med motsvarande period 2013. Företagets totalt tio delägare har i genomsnitt jobbat åtta år på Westander. Hanna Berheim utmärker sig genom att bara ha jobbat knappt tre år på Westander, medan Nina Halling har arbetat sju år på byrån.

– Vi vill ha en kombination av nytt blod och bibehållen stabilitet i ägarkretsen. Målet är att skapa ett förändringstryck, samtidigt som vi bevarar grundvärderingarna, säger Patrik Westander.

Westander grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. Pr-byrån ägs fortfarande till största delen av grundarna. Övriga delägare är sedan tidigare Birger Lycken, Jenny Kölfors, Jessica Henryson, Johanna Look, Mikael Persson och Veronica Norton.

För mer information, kontakta:

Hanna Berheim, pr-konsult på Westander, 070-726 65 40, hanna.berheim@westander.se

Nina Halling, pr-konsult på Westander, 070-842 43 73, nina.halling@westander.se

Patrik Westander, vd på Westander, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Hjärt-Lungfonden, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Hanna Berheim och Nina Halling blir nya delägare i pr-byrån Westander, som därmed har totalt tio anställda som delägare. Hanna Berheim har jobbat knappt tre år på Westander, medan Nina Halling har arbetat sju år på byrån.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 31 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Vd
  • patrkypgikjn@weyestasnvfnderorbb.slnkfdyfoe
  • 08-464 96 51
  • 073-687 82 55
Patrik jobbar med medierelationer, opinionsbildning och lobbying, bland annat inom områdena energi, folkhälsa och... Visa mer

Om Westander

Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten.

Pr-byrån grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. Westander har i dag cirka 30 anställda med olika bakgrund, främst från områden som politik, journalistik, information och marknadsföring.

Westander har varje år sedan starten varit ett lönsamt företag med god likviditet och soliditet. Under 2013 var byråintäkten 28,3 miljoner kronor. Antalet aktiva kundrelationer var 50 stycken, uppskattat som genomsnittligt antal månatliga fakturor.

Westander har sedan 2005 vunnit totalt nio kundundersökningar genomförda av branschtidningen Resumé respektive analysföretaget Regi. Vi vill vinna ännu fler.

Adress