Media-no-image

Westander lyfter studentmedarbetaravtal

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 13:21 CEST

Pr-byrån Westander har anlitats för att kommunicera det nya kollektivavtal för studentmedarbetare som fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo har tecknat med bland andra fackförbunden Vision, Sveriges chefsorganisation Ledarna, Jusek, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter och Civilekonomerna.

Det nya kollektivavtalet tecknades den 4 september i år och är det första i sitt slag inom privat sektor. Avtalets syfte är att underlätta för studerande på universitets- och högskolenivå att under terminerna få anställning inom Fastigos avtalsområde, parallellt med att de bedriver studier.

– Avtalet ger studenter möjlighet att få relevant arbetslivserfarenhet, samtidigt som det möter fastighetsbranschens behov av nya medarbetare. Målet är att tio studentmedarbetare ska bli anställda redan under hösten 2014, säger Anette Nordenfelt, kommunikationschef Fastigo.

Parterna bakom avtalet beviljades i sommar 500 000 kronor av regeringen för att öka kunskapen om och öka användningen av studentmedarbetaravtal bland studenter och arbetsgivare.

– Att bli studentmedarbetare är ett bra sätt att få in en fot på arbetsmarknaden. Vi hoppas att vår satsning på kommunikation kring avtalet ska göra att många studenter och arbetsgivare får upp ögonen för denna möjlighet, säger Mattias Niinisaari, samordnare för fackförbunden bakom avtalet.

Westanders arbetsgrupp består av pr-konsulterna Hanna Berheim och Jenny Kölfors.

– Studentmedarbetaravtal kan bli en viktig bro mellan studier och arbetsliv. Det känns både roligt och angeläget att få bidra till att sprida kunskapen om det nya avtalet, säger Hanna Berheim, kundansvarig konsult på Westander.

Westander är en av få pr-byråer som har tecknat kollektivavtal. Byrån har 28 anställda och spränger i år 30-miljonersvallen i byråintäkt. Westanders långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer.

För mer information, kontakta:

Anette Nordenfelt, kommunikationschef Fastigo, 070-676 69 47, anette.nordenfelt@fastigo.se

Mattias Niinisaari, samordnare för fackförbunden bakom avtalet, 070-665 08 70, mattias.niinisaari@jusek.se

Hanna Berheim, pr-konsult på Westander, 0707-26 65 40, hanna.berheim@westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Hjärt-Lungfonden, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Pr-byrån Westander har anlitats för att kommunicera det nya kollektivavtal för studentmedarbetare som fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo har tecknat med bland andra fackförbunden Vision, Sveriges chefsorganisation Ledarna, Jusek, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter och Civilekonomerna.

Läs vidare »
Media-no-image

Westander ökar med 24 procent

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 14:17 CEST

Pr-byrån Westanders byråintäkt blev rekordstora 25,4 miljoner kronor under årets första nio månader, en ökning med 4,9 miljoner eller 24 procent jämfört med motsvarande period 2013. Vinstmarginalen var 21 procent.

Westanders rörelseresultat uppgick till rekordstora 5,4 miljoner kronor under de första nio månaderna 2014, att jämföra med 2,4 miljoner under motsvarande period förra året.

Det nya lönsamhetsrekordet kommer efter att byrån mer än fördubblat hyreskostnaderna genom att flytta till dubbelt så stora lokaler vid Slussen i Stockholm.

– Vi har draghjälp av både konjunkturutvecklingen och trenden att allt fler företag deltar i samhällsdebatten. Företagskunderna står för större delen av årets intäktsökning, säger Westanders vd Patrik Westander.

Företag svarade för 56 procent av Westanders byråintäkt under de första nio månaderna, medan intresseorganisationer stod för 29 procent och myndigheter för resterande 15 procent. Medierelationer utgjorde 81 procent av byråintäkten och lobbying svarade för 19 procent.

– Intresset för Westanders valenkät var rekordstort, vår pr-skola har blivit en miljonaffär och byrån som helhet spränger i år 30-miljonersvallen i byråintäkt. Vårt långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer, säger Patrik Westander.

Westander har under fyra av de senaste sex åren blivit utsedd till Årets Stora Pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning.

För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Beställ enstaka exemplar av Westanders pr-handbok 2015 kostnadsfritt och ladda ner pr-handboken här.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Hjärt-Lungfonden, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Pr-byrån Westanders byråintäkt blev rekordstora 25,4 miljoner kronor under årets första nio månader, en ökning med 4,9 miljoner eller 24 procent jämfört med motsvarande period 2013. Vinstmarginalen var 21 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Emerga Consulting väljer Westander

Pressmeddelanden   •   2014-10-15 13:55 CEST

Göteborgsbaserade konsultföretaget Emerga Consulting, som arbetar med mänskliga rättigheter, har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet avser att utveckla företagets kommunikation.

– Emerga har blivit ett stabilt företag med många nöjda uppdragsgivare. Nu vill vi utveckla vår kommunikation för att nå ut till ännu fler. Vi är väldigt glada över att kunna inleda ett samarbete med Westander, säger Lejla Mundzic vd Emerga Consulting.

Emerga är ett konsultföretag som hjälper offentlig sektor, företag och organisationer att ta ökat ansvar för mänskliga rättigheter. Detta gör företaget genom utbildningar, utvärderingar och förändringsarbete. Emerga vill vara med och skapa ett samhälle där varje individ kan åtnjuta alla sina mänskliga rättigheter.

– Emerga är en liten aktör som gör ett stort arbete. Vi ser fram emot att få bidra till att fler får upp ögonen för deras verksamhet, säger Hanna Berheim, kundansvarig konsult på Westander.

Westanders arbetsgrupp består av pr-konsulterna Hanna Berheim och Sebastian Stjern.

Westander har sedan 2005 vunnit totalt nio kundundersökningar genomförda av branschtidningen Resumé respektive analysföretaget Regi.

För mer information, kontakta:

Lejla Mundzic, vd Emerga Consulting, 0736-17 02 69, lejla.mundzic@emerga.se

Hanna Berheim, pr-konsult på Westander, 0707-26 65 40, hanna.berheim@westander.se

Beställ enstaka exemplar av Westanders pr-handbok 2015 kostnadsfritt och ladda ner pr-handboken här.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Hjärt-Lungfonden, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Göteborgsbaserade konsultföretaget Emerga Consulting, som arbetar med mänskliga rättigheter, har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet avser att utveckla företagets kommunikation.

Läs vidare »
Media-no-image

Westander värvar från Ekot

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 11:23 CEST

Pr-byrån Westander har anställt Hanna Birath, senast reporter på Sveriges Radios Ekoredaktion. Hon har mångårig erfarenhet som journalist och har arbetat med såväl onlinejournalistik som sociala medier.

– Jag sökte mig till Westander för att byrån arbetar med samhällsnytta som ledstjärna. Det är viktigt för mig att min arbetsgivare vill påverka samhällsutvecklingen i en positiv riktning, säger Hanna Birath.

Hanna Birath har arbetat på Ekot de senaste sju åren, framförallt med onlinejournalistik och sociala medier. Hon är utbildad journalist och har dessutom en kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik och krishantering från Försvarshögskolan.

– Hanna Birath har värdefulla erfarenheter från redaktionellt arbete inom det medieföretag som svenska folket har allra störst förtroende för. Hennes kompetens och samhällsengagemang kommer att vara till stor nytta för våra uppdragsgivare, säger Johanna Look, byråchef på Westander.

Hanna Birath var en av 295 sökande till Westander i vårens rekryteringskampanj. Byrån har nu 28 anställda och spränger i år 30-miljonersvallen i byråintäkt. Westanders långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer.

Westander genomför två rekryteringskampanjer om året. Nästa rekryteringskampanj genomförs i januari 2015.

För mer information, kontakta:

Hanna Birath, pr-konsult på Westander, 070-499 89 57, hanna.birath@westander.se

Johanna Look, byråchef på Westander, 073-701 96 10, johanna.look@westander.se

Vill du också jobba på en pr-byrå där vi tror på öppenhet och bara tar uppdrag som vi själva sympatiserar med? Läs mer på www.westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Hjärt-Lungfonden, Läkarmissionen, Previa, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi och Visma.

Pr-byrån Westander har anställt Hanna Birath, senast reporter på Sveriges Radios Ekoredaktion. Hon har mångårig erfarenhet som journalist och har arbetat med såväl onlinejournalistik som sociala medier.

Läs vidare »
Media-no-image

Steen & Ström väljer Westander

Pressmeddelanden   •   2014-10-09 09:15 CEST

Köpcentrumföretaget Steen & Ström har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Steen & Ström vill bland annat bli en stark röst i det offentliga samtalet om köpcentrumens ansvar för att minska sin miljöpåverkan. Nyligen utsågs Steen & Ström till världens mest hållbara köpcentrumaktör.

– Genom samarbetet med Westander vill vi bli mer proaktiva i vårt pr-arbete. Inte minst vill vi skapa ökad publicitet kring det ansvar som köpcentrumen har för att minska sin miljöpåverkan, säger Charles Larsson, marknadsdirektör på Steen & Ström.

Nyligen utsågs Steen & Ström av organisationen GRESB Foundation till det mest hållbara köpcentrumföretaget i världen, i konkurrens med 114 andra köpcentrumaktörer. Steen & Ström har bland annat satt upp mål om att minska energiförbrukningen med 20 procent och att minst 75 procent av allt avfall ska återvinnas senast 2016.

– Vi ser fram emot att samarbeta med ett världsledande köpcentrumföretag inom hållbarhet. Steen & Ström är ett föredöme i branschen med sitt ambitiösa program för miljö- och samhällsansvar, säger Björn Malmström, kundansvarig pr-konsult på Westander.

Steen & Ström är ett internationellt företag som driver 34 köpcentrum i Skandinavien, varav sex i Sverige. Steen & Ström ägs av det franska köpcentrumbolaget Klepierre och den holländska pensionsfonden APG.

I Westanders arbetsgrupp ingår pr-konsulterna Björn Malmström och Frida Blom. Westander har sedan 2005 vunnit totalt nio kundundersökningar genomförda av branschtidningen Resumé respektive analysföretaget Regi.

För mer information, kontakta:

Charles Larsson, marknadsdirektör, Steen & Ström Sverige, 08-508 99 913, charles.larsson@steenstrom.com

Björn Malmström, kundansvarig pr-konsult, Westander, 072-579 17 09, bjorn.malmstrom@westander.se

Fakta: Steen & Ströms köpcentrum i Sverige

• Emporia, Malmö
• Galleria Boulevard, Kristianstad
• Allum, Partille
• Torp Köpcentrum, Uddevalla
• Marieberg Galleria, Örebro
• Kupolen, Borlänge

Beställ enstaka exemplar av Westanders pr-handbok 2015 kostnadsfritt och ladda ner pr-handboken här.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Hjärt-Lungfonden, Läkarmissionen, Previa, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi och Visma.

Köpcentrumföretaget Steen & Ström har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Steen & Ström vill bland annat bli en stark röst i det offentliga samtalet om köpcentrumens ansvar för att minska sin miljöpåverkan. Nyligen utsågs Steen & Ström till världens mest hållbara köpcentrumaktör.

Läs vidare »
Media-no-image

Fem skäl att inte jobba på Westander

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 13:48 CEST

I dag släpps den fjärde upplagan av pr-byrån Westanders rekryteringsbroschyr "10 skäl att jobba på Westander". Bland årets nyheter är ett ordmoln som lyfter fram de anställdas främsta argument för att inte jobba på byrån. Topprankade skäl är lönen, högt ställda krav och stort ansvar.

– Med broschyrens nya ordmoln vill vi göra det ännu tydligare vem vi söker, vilka krav vi ställer och vad vi kan erbjuda. Det är viktigt att bilden från rekryteringsbroschyren stämmer överens med verkligheten för den som är nyanställd, säger vd Patrik Westander.

Som underlag för ordmolnet i den uppdaterade rekryteringsbroschyren besvarade Westanders anställda följande fråga: "Om du vill avråda en bekant från att söka jobb på Westander, vilka tre ord lyfter du då fram om företaget och jobbet som pr-konsult?" Följande fem ord hamnade i topp:

1. Lönen
2. Krävande
3. Ansvar
4. Faktureringskrav
5. Kvalitetskrav

– Vi rekryterar bara högt kvalificerade personer och många av dem har sänkt lönen för att börja jobba på Westander. Som positiva argument för att jobba här lyfter vi i första hand fram ett bra arbetsinnehåll, trivsel på jobbet och balans i livet, säger Patrik Westander.

Westander genomför nästa år en timprishöjning till 2 100 kronor exklusive moms för att skapa utrymme för lönehöjningar. Byrån har som lönemål att vara topp tre i lönekostnader per anställd bland de stora pr-byråerna. Under perioden 2010 till 2012 har Westander legat på platserna fem, tre och sex i de stora pr-byråernas löneliga.

Westander har sedan 2005 vunnit totalt nio kundundersökningar genomförda av branschtidningen Resumé respektive analysföretaget Regi. Byrån har 29 anställda och det långsiktiga expansionsmålet att bli en av Sveriges största pr-byråer.

Läs och ladda ner rekryteringsbroschyren ”10 skäl att jobba på Westander” här.

För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Hjärt-Lungfonden, Läkarmissionen, Previa, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi och Visma.

I dag släpps den fjärde upplagan av pr-byrån Westanders rekryteringsbroschyr "10 skäl att jobba på Westander". Bland årets nyheter är ett ordmoln som lyfter fram de anställdas främsta argument för att inte jobba på byrån. Topprankade skäl är lönen, högt ställda krav och stort ansvar.

Läs vidare »
Media-no-image

Westander värvar från Chef

Pressmeddelanden   •   2014-09-10 14:02 CEST

Pr-byrån Westander har anställt Maria André, senast reporter på tidningen Chef och webbredaktör för prisbelönta sajten chef.se. Hon har mångårig erfarenhet som journalist och har arbetat på såväl kvällstidningar som lokaltidningar.

– Som pr-konsult vill jag bidra till att fler företag och organisationer deltar i samhällsdebatten. Många av Westanders uppdragsgivare driver frågor som ligger mig varmt om hjärtat, som folkhälsa, ett hållbart arbetsliv och jämställdhet, säger Maria André.

Maria André har över tio års erfarenhet av journalistik och har arbetat både som nyhetsreporter och med fördjupande ledarskapsjournalistik. Hon har varit reporter på Aftonbladet och Expressen samt flera lokaltidningar. Hon har också varit webbredaktör för sajten chef.se, som förra året utsågs till Årets tidskrift i digitala medier.

– Maria André är en skicklig journalist med goda kunskaper inom en rad samhällsområden. Westanders uppdragsgivare kommer att ha stor nytta av både hennes gedigna journalistbakgrund och hennes specialkunskaper inom arbetslivsområdet, säger Birger Lycken, enhetschef på Westander.

Maria André var en av 295 sökande till Westander i vårens rekryteringskampanj. Hon är den första av fyra journalister som börjar på byrån under hösten. I dag har Westander 29 anställda och det långsiktiga expansionsmålet att bli en av Sveriges största pr-byråer.

Westander genomför två rekryteringskampanjer om året. Sista ansökningsdatum i höstens rekryteringskampanj är den 18 september.

För mer information, kontakta:

Maria André, pr-konsult på Westander, 070-403 94 88, maria.andre@westander.se

Birger Lycken, enhetschef på Westander, 070-234 64 84, birger.lycken@westander.se

Vill du också jobba på en pr-byrå där vi tror på öppenhet och bara tar uppdrag som vi själva sympatiserar med? Läs mer på www.westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Hjärt-Lungfonden, Läkarmissionen, Previa, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi och Visma.

Pr-byrån Westander har anställt Maria André, senast reporter på tidningen Chef och webbredaktör för prisbelönta sajten chef.se. Hon har mångårig erfarenhet som journalist och har arbetat på såväl kvällstidningar som lokaltidningar.

Läs vidare »
Media-no-image

Westander höjer timpriset till 2 100 kronor

Pressmeddelanden   •   2014-09-09 09:20 CEST

Pr-byrån Westander höjer timpriset från 1 800 till 2 100 kronor exklusive moms. Prishöjningen med 17 procent ska skapa utrymme för höjda löner och en fortsatt lönsam expansion.

Timprishöjningen genomförs från den 1 januari 2015 för nya uppdragsgivare och från den 1 april 2015 för byråns nuvarande uppdragsgivare. Westander tillämpar ett enhetligt och öppet redovisat timpris som är fast under kalenderåret. Prishöjningen är den första förändringen av timpriset på fyra år.

– Det höjda timpriset skapar utrymme för lönehöjningar och underlättar för oss att möta uppdragsgivarnas efterfrågan på kvalificerad rådgivning. Westander ska inte konkurrera med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger vd Patrik Westander.

Westanders byråintäkt blev rekordstora 18,1 miljoner kronor under första halvåret, en ökning med 3,0 miljoner eller 19 procent jämfört med motsvarande period 2013. Rörelseresultatet uppgick till rekordstora 4,1 miljoner.

– Vi har redan god lönsamhet och kommer att använda prishöjningen till att höja våra konsulters löner. Westander har som lönemål att vara topp tre i lönekostnader per anställd bland de stora pr-byråerna, säger Patrik Westander.

Westanders vinstdelningsprogram innebär att 40 procent av rörelseresultatet används till kollektiv bonus – lika för alla anställda. Företagets lönsamhetsmål motsvarar ett rörelseresultat på cirka 185 000 kronor per anställd. All vinst utöver lönsamhetsmålet går till den kollektiva bonusen.

Westander har sedan 2005 vunnit totalt nio kundundersökningar genomförda av branschtidningen Resumé respektive analysföretaget Regi. Byrån har 28 anställda och det långsiktiga expansionsmålet att bli en av Sveriges största pr-byråer. Höstens rekryteringskampanj pågår för fullt, med sista ansökningsdatum den 18 september.

För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Beställ enstaka exemplar av Westanders pr-handbok 2015 kostnadsfritt och ladda ner pr-handboken här.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Hjärt-Lungfonden, Läkarmissionen, Previa, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi och Visma.

Pr-byrån Westander höjer timpriset från 1 800 till 2 100 kronor exklusive moms. Prishöjningen med 17 procent ska skapa utrymme för höjda löner och en fortsatt lönsam expansion.

Läs vidare »
Media-no-image

Westander ökar byråintäkten och rekryterar

Pressmeddelanden   •   2014-09-04 10:45 CEST

Westander flyttade i slutet av förra året till dubbelt så stora lokaler vid Slussen i Stockholm. Därefter har byråintäkten under perioden januari–augusti vuxit till rekordstora 21,7 miljoner kronor, en ökning med 3,9 miljoner eller 22 procent jämfört med motsvarande period 2013.

– Med flytten fördubblade vi kontorsytan och fick möjlighet att fortsätta växa. Nu hoppas vi kunna anställa tre–fyra nya konsulter i höstens rekryteringsrunda, gärna med bakgrund och erfarenhet som kompletterar oss som redan jobbar här, säger vd Patrik Westander.

I höstens rekryteringskampanj avstår Westander helt från platsannonser i papperstidningar. Däremot annonserar byrån på ett antal sajter: Dagensmedia.se, Resume.se, Dagens Opinion och Rättviseförmedlingen. Dessutom syns kampanjen på Facebook, Twitter och LinkedIn samt på den egna hemsidan.

– Många uppmärksammar rekryteringskampanjerna först på Facebook och Twitter. Vi tar gärna hjälp av vårt stora nätverk i sociala medier för att hitta nya kollegor, säger Sofie Ek, pr-konsult på Westander och ansvarig för rekryteringskampanjen i sociala medier.

Westander genomför två rekryteringskampanjer om året. Vårens rekryteringskampanj resulterade i 295 ansökningar och fem nyanställningar som huvudsakligen börjar under hösten.

Westander genomförde sin första rekryteringskampanj våren 2011 och hade då 19 anställda. I dag har byrån 28 anställda och det långsiktiga expansionsmålet att bli en av Sveriges största pr-byråer.

Sista ansökningsdatum i höstens rekryteringskampanj är den 18 september.

För mer information, kontakta:

Sofie Ek, pr-konsult på Westander och ansvarig för rekryteringskampanjen i sociala medier
 08-464 96 52, 073-923 56 53, sofie.ek@westander.se

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Vill du också jobba på en pr-byrå där vi tror på öppenhet och bara tar uppdrag som vi själva sympatiserar med? Läs mer på www.westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Forska!Sverige, Hjärt-Lungfonden, Läkarmissionen, Previa, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi och Visma.

Pr-byrån Westander har under årets första åtta månader ökat byråintäkten med 3,9 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2013. Nu inleder byrån höstens rekryteringskampanj för att värva fler pr-konsulter. Målet är att bli en av Sveriges största pr-byråer.

Läs vidare »
Media-no-image

Westander värvar från Svenska kyrkan

Pressmeddelanden   •   2014-08-29 14:15 CEST

Pr-byrån Westander har anställt Thomas Ekelund, senast retorikutbildare i egen verksamhet och kommunikatör i Svenska kyrkans internationella arbete. Han har erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete och har arbetat som både frilansjournalist och kommunikationskonsult.

 – Westander är en pr-byrå med ett genuint samhällsengagemang och med en sund inställning till arbete och fritid. För mig gör det Westander till en mycket attraktiv arbetsgivare, säger Thomas Ekelund.

Thomas Ekelund har varit pressansvarig för Svenska kyrkans internationella arbete. Han har arbetat med medierelationer och påverkansarbete för Lutherska världsförbundet i Västafrika och Mellanöstern. Han har också tidigare varit retorik- och kommunikationskonsult i egen firma.

– Thomas Ekelund har lång erfarenhet från både internationellt utvecklingsarbete och kyrkans värld. Det är erfarenheter som kommer till stor nytta i våra samarbeten med frivilligorganisationer, inte minst för uppdragsgivare med ett insamlingsarbete, säger Birger Lycken, enhetschef på Westander.

Thomas Ekelund var en av 295 sökande till Westander i vårens rekryteringskampanj. Byrån flyttade förra året in i nya och dubbelt så stora lokaler vid Slussen i Stockholm. Westander har 28 anställda och det långsiktiga expansionsmålet att bli en av Sveriges största pr-byråer.

Westander har sedan 2005 vunnit totalt nio kundundersökningar genomförda av branschtidningen Resumé respektive analysföretaget Regi.

För mer information, kontakta:

Thomas Ekelund, pr-konsult på Westander, 070-984 08 08, thomas.ekelund@westander.se

Birger Lycken, enhetschef på Westander, 070-234 64 84, birger.lycken@westander.se

Beställ enstaka exemplar av Westanders pr-handbok 2014 kostnadsfritt och ladda ner pr-handboken här.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Forska!Sverige, Hjärt-Lungfonden, Läkarmissionen, Previa, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi och Visma.

Pr-byrån Westander har anställt Thomas Ekelund, senast retorikutbildare i egen verksamhet och kommunikatör i Svenska kyrkans internationella arbete. Han har erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete och har arbetat som både frilansjournalist och kommunikationskonsult.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 27 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Vd
  • patrikuqon@westandertxilfyfh.se
  • 08-464 96 51
  • 073-687 82 55
Patrik jobbar med medierelationer, opinionsbildning och lobbying, bland annat inom områdena energi, folkhälsa och... Visa mer

Om Westander

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten.

Pr-byrån grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. Westander har i dag cirka 30 anställda med olika bakgrund, främst från områden som politik, journalistik, information och marknadsföring.

Westander har varje år sedan starten varit ett lönsamt företag med god likviditet och soliditet. Under 2013 var byråintäkten 28,3 miljoner kronor. Antalet aktiva kundrelationer var 50 stycken, uppskattat som genomsnittligt antal månatliga fakturor.

Westander har sedan 2005 vunnit totalt nio kundundersökningar genomförda av branschtidningen Resumé respektive analysföretaget Regi. Vi vill vinna ännu fler.

Adress