Media-no-image

Två nya delägare i Westander

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 10:27 CET

Hanna Berheim och Nina Halling blir nya delägare i pr-byrån Westander, som därmed har totalt tio anställda som delägare. Hanna Berheim har jobbat knappt tre år på Westander, medan Nina Halling har arbetat sju år på byrån.

Hanna Berheim har tidigare arbetat med CSR-frågor inom Utrikesdepartementet och ideellt inom Amnesty Business Group samt med arbetsmarknadsfrågor på Jusek. På Westander arbetar hon med bland andra Svenska Stadsnätsföreningen, Swedisol och Valmet Corporation.

Nina Halling har mångårig erfarenhet av miljö- och hållbarhetsfrågor, i synnerhet med koppling till klimatpåverkan. På Westander arbetar hon med bland andra IVL Svenska Miljöinstitutet, SEKAB och Statoil.

– Vi tror att ägarspridningen kommer att hjälpa oss i vår ambition att bli en av Sveriges största pr-byråer. Delägarskap uppmuntrar till långsiktighet och stärker de ekonomiska incitamenten att expandera, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westanders byråintäkt blev rekordstora 32,5 miljoner kronor under årets första elva månader, en ökning med 6,3 miljoner eller 24 procent jämfört med motsvarande period 2013. Företagets totalt tio delägare har i genomsnitt jobbat åtta år på Westander. Hanna Berheim utmärker sig genom att bara ha jobbat knappt tre år på Westander, medan Nina Halling har arbetat sju år på byrån.

– Vi vill ha en kombination av nytt blod och bibehållen stabilitet i ägarkretsen. Målet är att skapa ett förändringstryck, samtidigt som vi bevarar grundvärderingarna, säger Patrik Westander.

Westander grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. Pr-byrån ägs fortfarande till största delen av grundarna. Övriga delägare är sedan tidigare Birger Lycken, Jenny Kölfors, Jessica Henryson, Johanna Look, Mikael Persson och Veronica Norton.

För mer information, kontakta:

Hanna Berheim, pr-konsult på Westander, 070-726 65 40, hanna.berheim@westander.se

Nina Halling, pr-konsult på Westander, 070-842 43 73, nina.halling@westander.se

Patrik Westander, vd på Westander, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Hjärt-Lungfonden, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Hanna Berheim och Nina Halling blir nya delägare i pr-byrån Westander, som därmed har totalt tio anställda som delägare. Hanna Berheim har jobbat knappt tre år på Westander, medan Nina Halling har arbetat sju år på byrån.

Läs vidare »
Media-no-image

Westander värvar Elin Ramfalk

Pressmeddelanden   •   2014-12-05 13:41 CET

Pr-byrån Westander har anställt Elin Ramfalk, senast generalsekreterare på A Non Smoking Generation. Hon har mångårig praktisk erfarenhet av framgångsrik opinionsbildning mot tobak.

– Jag sökte mig till Westander för att byrån har ett så tydligt samhällsengagemang och flera uppdrag inom folkhälsoområdet. Det känns inspirerande att som pr-konsult få fortsätta att bidra till en positiv samhällsutveckling, säger Elin Ramfalk.

Elin Ramfalk har länge arbetat på A Non Smoking Generation, där hon under de tre senaste åren varit generalsekreterare och arbetat med organisationens opinionsbildning och lobbying. Pr-byrån Gullers utsåg nyligen A Non Smoking Generation till "Sveriges främsta samhällsaktör de senaste 25 åren".

– Elin Ramfalk har omfattande praktisk erfarenhet av framgångsrik opinionsbildning. Hennes kompetens och samhällsengagemang kommer att vara till stor nytta för våra uppdragsgivare, säger Jenny Kölfors, enhetschef på Westander.

Elin Ramfalk var en av 302 sökande till Westander i höstens rekryteringskampanj. Byrån har nu 30 anställda och spränger i år 30-miljonersvallen i byråintäkt. Westanders långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer.

Westander genomför två rekryteringskampanjer om året. Sista ansökningsdatum i vårens rekryteringskampanj är den 22 januari.

För mer information, kontakta:

Elin Ramfalk, pr-konsult på Westander, 070-744 57 96, elin.ramfalk@westander.se

Jenny Kölfors, enhetschef på Westander, 070-575 76 10, jenny.kolfors@westander.se

Vill du också jobba på en pr-byrå där vi tror på öppenhet och bara tar uppdrag som vi själva sympatiserar med? Läs mer på www.westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Hjärt-Lungfonden, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Pr-byrån Westander har anställt Elin Ramfalk, senast generalsekreterare på A Non Smoking Generation. Hon har mångårig praktisk erfarenhet av framgångsrik opinionsbildning mot tobak.

Läs vidare »
Media-no-image

Westander rasar i löneligan

Pressmeddelanden   •   2014-11-19 08:47 CET

Westander nådde inte sitt lönemål om att tillhöra topp tre i lönekostnader per anställd, utan rasade under 2013 till elfte plats i pr-branschens löneliga. JKL, Diplomat och Kreab hade de högsta lönekostnaderna per anställd bland pr-branschföreningen Precis drygt 30 medlemsföretag.

– Det känns trist att vi missar lönemålet och rasar från sjätte till elfte plats i löneligan. Vi höjde lönerna med tre procent i början av 2013, men lönsamheten och därmed vinstdelningen minskade för mycket för att vi skulle behålla vår position, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westander har som lönemål att tillhöra topp tre i lönekostnader per anställd, inklusive pensionskostnader, vid en jämförelse med de drygt 30 medlemmarna i pr-branschföreningen Precis. Med lönemålet topp tre vill företaget bidra till en ökad höglönekonkurrens. Under 2011 nådde Westander för första gången målet och hade de tredje högsta lönekostnaderna per anställd.

– Jag tycker att vi levererar på en kvalitetsnivå som klart överstiger de 38 000 kronor som är medianlönen på Westander. Nästa år genomför vi en timprishöjning med 17 procent, till 2 100 kronor exklusive moms, för att skapa utrymme för lönehöjningar, säger Patrik Westander.

Så här ser topplistan ut gällande lönekostnader per anställd för de drygt 30 pr-byråer som är medlemmar i pr-branschföreningen Precis:

1. JKL: 1 315 tkr
2. Diplomat Communications: 1 082 tkr
3. Kreab Gavin Anderson: 1 067 tkr
4. Springtime: 1 001 tkr
5. Nordic Public Affairs: 975 tkr
6. Gullers Grupp: 965 tkr
7. Hallvarsson & Halvarsson: 962 tkr
8. MSL Stockholm: 866 tkr
9. Hill+Knowlton Strategies: 801 tkr
10. Aspekta: 786 tkr

Se Guldbolag.se för lön per anställd. Lön per anställd utgår från årsredovisningen och beräknas som löner, andra ersättningar inklusive pensionskostnader och sociala kostnader dividerat med medelantalet anställda.


För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Vill du också jobba på en pr-byrå där vi tror på öppenhet och bara tar uppdrag som vi själva sympatiserar med? Läs mer på www.westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Hjärt-Lungfonden, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Westander nådde inte sitt lönemål om att tillhöra topp tre i lönekostnader per anställd, utan rasade under 2013 till elfte plats i pr-branschens löneliga. JKL, Diplomat och Kreab hade de högsta lönekostnaderna per anställd bland pr-branschföreningen Precis drygt 30 medlemsföretag.

Läs vidare »
Media-no-image

Westander värvar från SVT

Pressmeddelanden   •   2014-11-07 13:56 CET

Pr-byrån Westander har anställt Johan Nyman, senast redaktör för Rapport och Gomorron Sverige på Sveriges Television. Han har tidigare arbetat som reporter på bland annat TV4:s Kalla fakta.

– Det är viktigt för mig att jobba med frågor som jag sympatiserar med. Därför känns det väldigt roligt att bli del av en pr-byrå som har eget engagemang som ledstjärna och många intressanta uppdragsgivare, säger Johan Nyman.

Johan Nyman har mångårig erfarenhet som journalist inom tv och har nominerats till både Årets miljöjournalist och tv-priset Kristallen. Han har också en bakgrund som skribent åt flera av landets stora tidningar som Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och Bon.

– Johan Nyman har en bred erfarenhet som täcker allt från grävande samhällsjournalistik till bevakning av populärkultur. Hans bakgrund och kompetens kommer vara till stor nytta för våra uppdragsgivare, säger Jenny Kölfors, enhetschef på Westander.

Johan Nyman var en av årets hittills cirka 700 sökande till Westander. Byrån har nu 29 anställda och spränger i dagarna 30-miljonersvallen i byråintäkt. Westanders långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer.

Westander genomför två rekryteringskampanjer om året. Nästa rekryteringskampanj genomförs i januari 2015.

För mer information, kontakta:

Johan Nyman, pr-konsult på Westander, 070-646 95 55, johan.nyman@westander.se

Jenny Kölfors, enhetschef på Westander, 08-464 96 85, 070-575 76 10, jenny.kolfors@westander.se

Vill du också jobba på en pr-byrå där vi tror på öppenhet och bara tar uppdrag som vi själva sympatiserar med? Läs mer på www.westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Hjärt-Lungfonden, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Pr-byrån Westander har anställt Johan Nyman, senast redaktör för Rapport och Gomorron Sverige på Sveriges Television. Han har tidigare arbetat som reporter på bland annat TV4:s Kalla fakta.

Läs vidare »
Media-no-image

Westander lyfter studentmedarbetaravtal

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 13:21 CEST

Pr-byrån Westander har anlitats för att kommunicera det nya kollektivavtal för studentmedarbetare som fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo har tecknat med bland andra fackförbunden Vision, Sveriges chefsorganisation Ledarna, Jusek, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter och Civilekonomerna.

Det nya kollektivavtalet tecknades den 4 september i år och är det första i sitt slag inom privat sektor. Avtalets syfte är att underlätta för studerande på universitets- och högskolenivå att under terminerna få anställning inom Fastigos avtalsområde, parallellt med att de bedriver studier.

– Avtalet ger studenter möjlighet att få relevant arbetslivserfarenhet, samtidigt som det möter fastighetsbranschens behov av nya medarbetare. Målet är att tio studentmedarbetare ska bli anställda redan under hösten 2014, säger Anette Nordenfelt, kommunikationschef Fastigo.

Parterna bakom avtalet beviljades i sommar 500 000 kronor av regeringen för att öka kunskapen om och öka användningen av studentmedarbetaravtal bland studenter och arbetsgivare.

– Att bli studentmedarbetare är ett bra sätt att få in en fot på arbetsmarknaden. Vi hoppas att vår satsning på kommunikation kring avtalet ska göra att många studenter och arbetsgivare får upp ögonen för denna möjlighet, säger Mattias Niinisaari, samordnare för fackförbunden bakom avtalet.

Westanders arbetsgrupp består av pr-konsulterna Hanna Berheim och Jenny Kölfors.

– Studentmedarbetaravtal kan bli en viktig bro mellan studier och arbetsliv. Det känns både roligt och angeläget att få bidra till att sprida kunskapen om det nya avtalet, säger Hanna Berheim, kundansvarig konsult på Westander.

Westander är en av få pr-byråer som har tecknat kollektivavtal. Byrån har 28 anställda och spränger i år 30-miljonersvallen i byråintäkt. Westanders långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer.

För mer information, kontakta:

Anette Nordenfelt, kommunikationschef Fastigo, 070-676 69 47, anette.nordenfelt@fastigo.se

Mattias Niinisaari, samordnare för fackförbunden bakom avtalet, 070-665 08 70, mattias.niinisaari@jusek.se

Hanna Berheim, pr-konsult på Westander, 0707-26 65 40, hanna.berheim@westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Hjärt-Lungfonden, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Pr-byrån Westander har anlitats för att kommunicera det nya kollektivavtal för studentmedarbetare som fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo har tecknat med bland andra fackförbunden Vision, Sveriges chefsorganisation Ledarna, Jusek, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter och Civilekonomerna.

Läs vidare »
Media-no-image

Westander ökar med 24 procent

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 14:17 CEST

Pr-byrån Westanders byråintäkt blev rekordstora 25,4 miljoner kronor under årets första nio månader, en ökning med 4,9 miljoner eller 24 procent jämfört med motsvarande period 2013. Vinstmarginalen var 21 procent.

Westanders rörelseresultat uppgick till rekordstora 5,4 miljoner kronor under de första nio månaderna 2014, att jämföra med 2,4 miljoner under motsvarande period förra året.

Det nya lönsamhetsrekordet kommer efter att byrån mer än fördubblat hyreskostnaderna genom att flytta till dubbelt så stora lokaler vid Slussen i Stockholm.

– Vi har draghjälp av både konjunkturutvecklingen och trenden att allt fler företag deltar i samhällsdebatten. Företagskunderna står för större delen av årets intäktsökning, säger Westanders vd Patrik Westander.

Företag svarade för 56 procent av Westanders byråintäkt under de första nio månaderna, medan intresseorganisationer stod för 29 procent och myndigheter för resterande 15 procent. Medierelationer utgjorde 81 procent av byråintäkten och lobbying svarade för 19 procent.

– Intresset för Westanders valenkät var rekordstort, vår pr-skola har blivit en miljonaffär och byrån som helhet spränger i år 30-miljonersvallen i byråintäkt. Vårt långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer, säger Patrik Westander.

Westander har under fyra av de senaste sex åren blivit utsedd till Årets Stora Pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning.

För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Beställ enstaka exemplar av Westanders pr-handbok 2015 kostnadsfritt och ladda ner pr-handboken här.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Hjärt-Lungfonden, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Pr-byrån Westanders byråintäkt blev rekordstora 25,4 miljoner kronor under årets första nio månader, en ökning med 4,9 miljoner eller 24 procent jämfört med motsvarande period 2013. Vinstmarginalen var 21 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Emerga Consulting väljer Westander

Pressmeddelanden   •   2014-10-15 13:55 CEST

Göteborgsbaserade konsultföretaget Emerga Consulting, som arbetar med mänskliga rättigheter, har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet avser att utveckla företagets kommunikation.

– Emerga har blivit ett stabilt företag med många nöjda uppdragsgivare. Nu vill vi utveckla vår kommunikation för att nå ut till ännu fler. Vi är väldigt glada över att kunna inleda ett samarbete med Westander, säger Lejla Mundzic vd Emerga Consulting.

Emerga är ett konsultföretag som hjälper offentlig sektor, företag och organisationer att ta ökat ansvar för mänskliga rättigheter. Detta gör företaget genom utbildningar, utvärderingar och förändringsarbete. Emerga vill vara med och skapa ett samhälle där varje individ kan åtnjuta alla sina mänskliga rättigheter.

– Emerga är en liten aktör som gör ett stort arbete. Vi ser fram emot att få bidra till att fler får upp ögonen för deras verksamhet, säger Hanna Berheim, kundansvarig konsult på Westander.

Westanders arbetsgrupp består av pr-konsulterna Hanna Berheim och Sebastian Stjern.

Westander har sedan 2005 vunnit totalt nio kundundersökningar genomförda av branschtidningen Resumé respektive analysföretaget Regi.

För mer information, kontakta:

Lejla Mundzic, vd Emerga Consulting, 0736-17 02 69, lejla.mundzic@emerga.se

Hanna Berheim, pr-konsult på Westander, 0707-26 65 40, hanna.berheim@westander.se

Beställ enstaka exemplar av Westanders pr-handbok 2015 kostnadsfritt och ladda ner pr-handboken här.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Hjärt-Lungfonden, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Göteborgsbaserade konsultföretaget Emerga Consulting, som arbetar med mänskliga rättigheter, har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet avser att utveckla företagets kommunikation.

Läs vidare »
Media-no-image

Westander värvar från Ekot

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 11:23 CEST

Pr-byrån Westander har anställt Hanna Birath, senast reporter på Sveriges Radios Ekoredaktion. Hon har mångårig erfarenhet som journalist och har arbetat med såväl onlinejournalistik som sociala medier.

– Jag sökte mig till Westander för att byrån arbetar med samhällsnytta som ledstjärna. Det är viktigt för mig att min arbetsgivare vill påverka samhällsutvecklingen i en positiv riktning, säger Hanna Birath.

Hanna Birath har arbetat på Ekot de senaste sju åren, framförallt med onlinejournalistik och sociala medier. Hon är utbildad journalist och har dessutom en kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik och krishantering från Försvarshögskolan.

– Hanna Birath har värdefulla erfarenheter från redaktionellt arbete inom det medieföretag som svenska folket har allra störst förtroende för. Hennes kompetens och samhällsengagemang kommer att vara till stor nytta för våra uppdragsgivare, säger Johanna Look, byråchef på Westander.

Hanna Birath var en av 295 sökande till Westander i vårens rekryteringskampanj. Byrån har nu 28 anställda och spränger i år 30-miljonersvallen i byråintäkt. Westanders långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer.

Westander genomför två rekryteringskampanjer om året. Nästa rekryteringskampanj genomförs i januari 2015.

För mer information, kontakta:

Hanna Birath, pr-konsult på Westander, 070-499 89 57, hanna.birath@westander.se

Johanna Look, byråchef på Westander, 073-701 96 10, johanna.look@westander.se

Vill du också jobba på en pr-byrå där vi tror på öppenhet och bara tar uppdrag som vi själva sympatiserar med? Läs mer på www.westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Hjärt-Lungfonden, Läkarmissionen, Previa, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi och Visma.

Pr-byrån Westander har anställt Hanna Birath, senast reporter på Sveriges Radios Ekoredaktion. Hon har mångårig erfarenhet som journalist och har arbetat med såväl onlinejournalistik som sociala medier.

Läs vidare »
Media-no-image

Steen & Ström väljer Westander

Pressmeddelanden   •   2014-10-09 09:15 CEST

Köpcentrumföretaget Steen & Ström har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Steen & Ström vill bland annat bli en stark röst i det offentliga samtalet om köpcentrumens ansvar för att minska sin miljöpåverkan. Nyligen utsågs Steen & Ström till världens mest hållbara köpcentrumaktör.

– Genom samarbetet med Westander vill vi bli mer proaktiva i vårt pr-arbete. Inte minst vill vi skapa ökad publicitet kring det ansvar som köpcentrumen har för att minska sin miljöpåverkan, säger Charles Larsson, marknadsdirektör på Steen & Ström.

Nyligen utsågs Steen & Ström av organisationen GRESB Foundation till det mest hållbara köpcentrumföretaget i världen, i konkurrens med 114 andra köpcentrumaktörer. Steen & Ström har bland annat satt upp mål om att minska energiförbrukningen med 20 procent och att minst 75 procent av allt avfall ska återvinnas senast 2016.

– Vi ser fram emot att samarbeta med ett världsledande köpcentrumföretag inom hållbarhet. Steen & Ström är ett föredöme i branschen med sitt ambitiösa program för miljö- och samhällsansvar, säger Björn Malmström, kundansvarig pr-konsult på Westander.

Steen & Ström är ett internationellt företag som driver 34 köpcentrum i Skandinavien, varav sex i Sverige. Steen & Ström ägs av det franska köpcentrumbolaget Klepierre och den holländska pensionsfonden APG.

I Westanders arbetsgrupp ingår pr-konsulterna Björn Malmström och Frida Blom. Westander har sedan 2005 vunnit totalt nio kundundersökningar genomförda av branschtidningen Resumé respektive analysföretaget Regi.

För mer information, kontakta:

Charles Larsson, marknadsdirektör, Steen & Ström Sverige, 08-508 99 913, charles.larsson@steenstrom.com

Björn Malmström, kundansvarig pr-konsult, Westander, 072-579 17 09, bjorn.malmstrom@westander.se

Fakta: Steen & Ströms köpcentrum i Sverige

• Emporia, Malmö
• Galleria Boulevard, Kristianstad
• Allum, Partille
• Torp Köpcentrum, Uddevalla
• Marieberg Galleria, Örebro
• Kupolen, Borlänge

Beställ enstaka exemplar av Westanders pr-handbok 2015 kostnadsfritt och ladda ner pr-handboken här.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Hjärt-Lungfonden, Läkarmissionen, Previa, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi och Visma.

Köpcentrumföretaget Steen & Ström har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Steen & Ström vill bland annat bli en stark röst i det offentliga samtalet om köpcentrumens ansvar för att minska sin miljöpåverkan. Nyligen utsågs Steen & Ström till världens mest hållbara köpcentrumaktör.

Läs vidare »
Media-no-image

Fem skäl att inte jobba på Westander

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 13:48 CEST

I dag släpps den fjärde upplagan av pr-byrån Westanders rekryteringsbroschyr "10 skäl att jobba på Westander". Bland årets nyheter är ett ordmoln som lyfter fram de anställdas främsta argument för att inte jobba på byrån. Topprankade skäl är lönen, högt ställda krav och stort ansvar.

– Med broschyrens nya ordmoln vill vi göra det ännu tydligare vem vi söker, vilka krav vi ställer och vad vi kan erbjuda. Det är viktigt att bilden från rekryteringsbroschyren stämmer överens med verkligheten för den som är nyanställd, säger vd Patrik Westander.

Som underlag för ordmolnet i den uppdaterade rekryteringsbroschyren besvarade Westanders anställda följande fråga: "Om du vill avråda en bekant från att söka jobb på Westander, vilka tre ord lyfter du då fram om företaget och jobbet som pr-konsult?" Följande fem ord hamnade i topp:

1. Lönen
2. Krävande
3. Ansvar
4. Faktureringskrav
5. Kvalitetskrav

– Vi rekryterar bara högt kvalificerade personer och många av dem har sänkt lönen för att börja jobba på Westander. Som positiva argument för att jobba här lyfter vi i första hand fram ett bra arbetsinnehåll, trivsel på jobbet och balans i livet, säger Patrik Westander.

Westander genomför nästa år en timprishöjning till 2 100 kronor exklusive moms för att skapa utrymme för lönehöjningar. Byrån har som lönemål att vara topp tre i lönekostnader per anställd bland de stora pr-byråerna. Under perioden 2010 till 2012 har Westander legat på platserna fem, tre och sex i de stora pr-byråernas löneliga.

Westander har sedan 2005 vunnit totalt nio kundundersökningar genomförda av branschtidningen Resumé respektive analysföretaget Regi. Byrån har 29 anställda och det långsiktiga expansionsmålet att bli en av Sveriges största pr-byråer.

Läs och ladda ner rekryteringsbroschyren ”10 skäl att jobba på Westander” här.

För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Hjärt-Lungfonden, Läkarmissionen, Previa, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi och Visma.

I dag släpps den fjärde upplagan av pr-byrån Westanders rekryteringsbroschyr "10 skäl att jobba på Westander". Bland årets nyheter är ett ordmoln som lyfter fram de anställdas främsta argument för att inte jobba på byrån. Topprankade skäl är lönen, högt ställda krav och stort ansvar.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 29 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Vd
  • patrik@westander.se
  • 08-464 96 51
  • 073-687 82 55
Patrik jobbar med medierelationer, opinionsbildning och lobbying, bland annat inom områdena energi, folkhälsa och... Visa mer

Om Westander

Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten.

Pr-byrån grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. Westander har i dag cirka 30 anställda med olika bakgrund, främst från områden som politik, journalistik, information och marknadsföring.

Westander har varje år sedan starten varit ett lönsamt företag med god likviditet och soliditet. Under 2013 var byråintäkten 28,3 miljoner kronor. Antalet aktiva kundrelationer var 50 stycken, uppskattat som genomsnittligt antal månatliga fakturor.

Westander har sedan 2005 vunnit totalt nio kundundersökningar genomförda av branschtidningen Resumé respektive analysföretaget Regi. Vi vill vinna ännu fler.

Adress