Media-no-image
Nufmuft42am5dgzdzdfc

Hanna Berheim chef för Westander Hållbarhet

Pressmeddelanden   •   2016-04-29 08:37 CEST

Pr-byrån Westander startar Westander Hållbarhet, en enhet som är specialiserad på hållbarhetskommunikation. Hanna Berheim blir enhetschef och ny medlem av företagets ledningsgrupp.

Hanna Berheim är delägare och har arbetat som konsult på Westander sedan 2012. Tidigare har hon bland annat arbetat med CSR-frågor inom UD och Amnesty Business Group samt med utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska frågor på Jusek.

– Företag ska inte vänta med att kommunicera tills de är helt nöjda och 100 procent hållbara. Då kommer de aldrig i gång. En tydlig riktning och ärlig ambition skapar förtroende och inspirerar, säger Hanna Berheim.

Westander Hållbarhet består av fem konsulter med bred erfarenhet:

Hanna Berheim, enhetschef och delägare i Westander.

Anders Wennerstrand, tidigare journalist och chef för centraldesken på TT.

Andreas Rolfer, tidigare journalist på Sveriges Radio och Dagens Nyheter.

Maja Stridsberg, tidigare ansvarig för sociala medier på Rättviseförmedlingen.

Sebastian Stjern, tidigare vd för skjorttillverkaren The Fair Tailor.

Westander inleder nu en rekryteringskampanj med målet att värva två nya konsulter till enheten.

– Westander växer snabbt och det är väldigt spännande att vara med på den resan. Som chef för en enhet specialiserad på hållbarhet kan jag bidra ännu mer till företagets utveckling, säger Hanna Berheim.

Westanders byråintäkt uppgick till rekordhöga 10,6 miljoner kronor under första kvartalet 2016, en ökning med 33 procent från 8,0 miljoner under första kvartalet förra året. Rörelseresultatet var rekordhöga 3,5 miljoner kronor. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer.

För mer information, kontakta:

Hanna Berheim, enhetschef för Westander Hållbarhet, 070-726 65 40, hanna.berheim@westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Brandskyddsföreningen, Bukowskis, Collectum, Hemfrid, Hjärt-Lungfonden, Håll Sverige Rent, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Upplands Väsby kommun och Visma.

Pr-byrån Westander startar Westander Hållbarhet, en enhet som är specialiserad på hållbarhetskommunikation. Hanna Berheim blir enhetschef och ny medlem av företagets ledningsgrupp.

Läs vidare »
Media-no-image
Blg7owjbemepnmip8z9k

​Rekordkvartal för Westander

Pressmeddelanden   •   2016-04-15 10:07 CEST

Pr-byrån Westander ökade byråintäkten med 33 procent under första kvartalet, jämfört med motsvarande period 2015. Rörelseresultatet ökade till 3,5 miljoner kronor.

Westanders byråintäkt uppgick till rekordhöga 10,6 miljoner kronor under första kvartalet 2016, en ökning med 33 procent från 8,0 miljoner under första kvartalet förra året. Rörelseresultatet var rekordhöga 3,5 miljoner kronor, att jämföra med 0,4 miljoner under första kvartalet 2015.

– Rekordkvartalet förklaras dels av den timprishöjning vi gjorde förra året, dels av en kraftigt ökad efterfrågan från näringslivet. Våra företagskunder svarade för större delen av intäktsökningen, säger vd Patrik Westander.

Westander tillämpar ett enhetligt och öppet redovisat timpris. Från den 1 april 2015 genomförde byrån en tidigare aviserad timprishöjning med 17 procent till 2 100 kronor exklusive moms. Prishöjningens syfte var att skapa utrymme för höjda löner och en fortsatt lönsam expansion.

– Westander ska inte konkurrera med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare. Fem av de senaste åtta åren har vi blivit utsedda till Årets stora pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning, säger Patrik Westander.

Företag svarade för rekordhöga 68 procent av första kvartalets byråintäkt, medan intresseorganisationer stod för 22 procent och myndigheter för resterande 10 procent. Medierelationer utgjorde 80 procent av byråintäkten och lobbying svarade för 20 procent.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med åtta procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 35 miljoner 2015. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer.

För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Bukowskis, Collectum, Hemfrid, Hjärt-Lungfonden, Håll Sverige Rent, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Upplands Väsby kommun och Visma.

​Pr-byrån Westander ökade byråintäkten med 33 procent under första kvartalet, jämfört med motsvarande period 2015. Rörelseresultatet ökade till 3,5 miljoner kronor.

Läs vidare »
Media-no-image
Whs7gcevnmbzvstavrvj

​Stockholms Travsällskap väljer Westander

Pressmeddelanden   •   2016-03-22 10:46 CET

Stockholms Travsällskap, som bland annat driver Solvalla, har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet avser publicitet och opinionsbildning för att stärka travsporten.

 – Genom samarbetet med Westander vill vi stärka travsportens möjligheter att bidra till samhällsnytta. Vi vill bland annat främja en debatt om hur travsporten kan öka idrottandet bland unga och få fler människor att engagera sig i hästnäringen, säger Mats Rosén, tf vd på Stockholms Travsällskap.

Stockholms Travsällskap är en ideell förening som driver Solvalla, Sveriges största travbana. På anläggningen arrangeras förutom travlopp också många mässor och konferenser. Stockholms Travsällskap driver även Stockholms Travskola som lär ut travsportens grunder till barn, ungdomar och vuxna. Just nu deltar föreningen också i utvecklandet av närområdet genom ett projekt där banans parkering ska ge plats åt ungefär 1 200 nya bostäder.

– Stockholms Travsällskap har en bred, spännande och viktig verksamhet. Det finns också en tydlig vilja att ta en ännu större roll som aktiv samhällsaktör, vilket känns otroligt roligt att få hjälpa till med, säger Frida Blom, kundansvarig konsult på Westander.

I Westanders arbetsgrupp ingår pr-konsulterna Frida Blom, Hanna Birath och Andreas Rolfer. Byrån har 32 anställda och hade under 2015 en byråintäkt på 35,4 miljoner kronor. Westanders långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer.

Fem av de senaste åtta åren har Westander blivit utsedd till Årets stora pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning.

För mer information, kontakta:

Mats Rosén, tf vd på Stockholms Travsällskap, 070-858 22 18, mats.rosen@solvalla.travsport.se

Frida Blom, pr-konsult på Westander, 070-417 68 61, frida.blom@westander.se

Beställ enstaka exemplar av Westanders pr-handbok 2016 kostnadsfritt och ladda ner pr-handboken här.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Collectum, Hemfrid, Hjärt-Lungfonden, Håll Sverige Rent, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Stockholms Travsällskap, som bland annat driver Solvalla, har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet avser publicitet och opinionsbildning för att stärka travsporten.

Läs vidare »
Media-no-image
Jxkqenes9mm5leo6xnux

Ny Sifoundersökning: Dött lopp om nyanlända och jobben

Pressmeddelanden   •   2016-03-18 10:07 CET

Väljarnas förtroende är jämnt fördelat mellan Moderaterna och Socialdemokraterna när det gäller frågan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Gruppen osäkra väljare är mycket stor. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

Enligt Sifoundersökningen känner svenska folket störst förtroende för Moderaterna och Socialdemokraterna i frågan om de nyanlända och jobben. De stora partierna får båda stöd av 20 procent av väljarna, medan övriga partier hamnar långt efter. Hela 44 procent är tveksamma eller vill inte ange något parti.

– Frågan om hur nyanlända ska komma i arbete fungerar i dag som ett sänke för alla politiska partier, utom möjligen de två största. Mest anmärkningsvärt är kanske att bara fyra procent av väljarna känner störst förtroende för Sverigedemokraternas integrationspolitik, säger Bo G Andersson, pr-konsult på Westander.

Den politiska debatten har under den senaste tiden handlat mycket om hur nyanlända ska kunna få fotfäste på arbetsmarknaden. Enligt en nyligen publicerad undersökning från Ipsos rankar väljarna integration och invandring som den överlägset viktigaste samhällsfrågan i Sverige.

– Att snabbt få de nyanlända i arbete är mycket viktigt för väljarna. Det politiska parti som lyckas få ett förtroendeövertag i integrationsfrågan har sannolikt hittat en röstmagnet inför nästa riksdagsval, säger Bo G Andersson.

Sifoundersökningen genomfördes den 2–8 mars. 1 000 personer fick frågan ”Vilket politiskt parti känner du störst förtroende för när det gäller nyanländas etablering på arbetsmarknaden?” Så här fördelades svaren:

Moderaterna: 20 procent
Socialdemokraterna: 20 procent
Liberalerna: 4 procent
Sverigedemokraterna: 4 procent
Vänsterpartiet: 4 procent
Centerpartiet: 2 procent
Miljöpartiet: 2 procent
Kristdemokraterna: 1 procent
Inget parti / Tveksam, vet ej: 44 procent

Läs hela Sifoundersökningen på www.westander.se

För mer information, kontakta:

Bo G Andersson, pr-konsult på Westander, 08-464 96 55, 070-620 11 41, bo.g.andersson@westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Collectum, Hemfrid, Hjärt-Lungfonden, Håll Sverige Rent, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Väljarnas förtroende är jämnt fördelat mellan Moderaterna och Socialdemokraterna när det gäller frågan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Gruppen osäkra väljare är mycket stor. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

Läs vidare »
Media-no-image
Blg7owjbemepnmip8z9k

​Westander på pr-topplista

Pressmeddelanden   •   2016-02-12 14:33 CET

Pr-byrån Westander fick kundbetyget 9,19 i undersökningen Årets Byrå 2015 och en andraplats i kategorin stora pr-byråer. Gullers Grupp tog hem förstaplatsen.

Med rekordhöga genomsnittsbetyget 9,19 på en tiogradig skala hamnade Westander på andra plats i kategorin stora pr-byråer i kundundersökningen Årets Byrå. Westander har tidigare utsetts till Årets Byrå under fem av de senaste sju åren och rankades även i år högst bland de stora pr-byråerna inom fem av femton delområden: proaktivitet, kunskap om kommunikations- och mediekanaler, kreativitet, leveranssäkerhet och administrativa rutiner.

– Vi är oerhört stolta över att våra uppdragsgivare ger oss så höga betyg i kundundersökningar. Dessutom är vi glada att det blev just Gullers Grupp som den här gången petade ner oss från förstaplatsen i Årets Byrå, säger vd Patrik Westander.

Topplistan över Årets stora pr-byråer 2015:

1. Gullers Grupp
2. Westander
3. Spotlight
4. Narva
5. Springtime

– Gullers Grupp kallar sig Sveriges ledande kommunikationsbyrå för samhällsaktörer och Westander vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Jag tror inte att det är en tillfällighet att två pr-byråer som präglas av samhällsengagemang nu har belagt både första och andra plats i Årets Byrå nio år i rad, säger Patrik Westander.

Utnämningen Årets Byrå 2015 baseras på en kundundersökning som analysföretaget Regi har genomfört bland de deltagande byråernas kunder. Totalt har 179 byråer deltagit i olika kategorier. Undersökningen omfattar cirka 2 700 bedömningar från köpare av kommunikationstjänster. I kategorin stora pr-byråer ingår byråer med en byråintäkt över 25 miljoner kronor.

Westander utsågs 2014, för femte gången på sju år, till Årets stora pr-byrå.

För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Collectum, Hemfrid, Hjärt-Lungfonden, Håll Sverige Rent, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Pr-byrån Westander fick kundbetyget 9,19 i undersökningen Årets Byrå 2015 och en andraplats i kategorin stora pr-byråer. Gullers Grupp tog hem förstaplatsen.

Läs vidare »
Media-no-image
H9hknxmbyjgrzpwxrl29

​Fastigo väljer Westander

Pressmeddelanden   •   2016-02-03 09:14 CET

Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet avser kommunikation för att stärka Fastigos varumärke och bilda opinion kring fastighetsbranschens utveckling.

– Westander står för ett stort samhällsengagemang och hög kvalitet. Genom samarbetet vill vi att fler ska få upp ögonen för fastighetsbranschens roll i samhället och hur vi kan bidra till ökad jämställdhet, integration och mångfald, säger Anette Nordenfelt, kommunikationschef på Fastigo.

Fastigo är fastighetsbranschens största arbetsgivarorganisation, med cirka 1 100 medlemsföretag som tillsammans har fler än 20 000 anställda. Fastigo ger stöd och råd i personalfrågor och ledarskap och vill verka för en attraktiv fastighetsbransch.

– Fastigo är en nytänkande arbetsgivarorganisation som vill driva frågor om en hållbar utveckling för branschens arbetsgivare. Det känns enormt spännande att få vara med och vidareutveckla organisationens kommunikation, säger Sofie Ek, kundansvarig pr-konsult på Westander.

I Westanders arbetsgrupp ingår pr-konsulterna Sofie Ek och Hanna Berheim. Byrån har 32 anställda och hade under 2015 en byråintäkt på 35,4 miljoner kronor. Westanders långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer.

Fem av de senaste sju åren har Westander blivit utsedd till Årets stora pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning.

För mer information, kontakta:

Anette Nordenfelt, kommunikationschef på Fastigo, 08-676 69 47, 070-676 69 47, anette.nordenfelt@fastigo.se

Sofie Ek, pr-konsult på Westander, 08-464 96 52, 073-923 56 53, sofie.ek@westander.se

Beställ enstaka exemplar av Westanders pr-handbok 2016 kostnadsfritt och ladda ner pr-handboken här.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Collectum, Hemfrid, Hjärt-Lungfonden, Håll Sverige Rent, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet avser kommunikation för att stärka Fastigos varumärke och bilda opinion kring fastighetsbranschens utveckling.

Läs vidare »
Media-no-image
Blg7owjbemepnmip8z9k

​Westanders vinst minskar

Pressmeddelanden   •   2016-01-21 08:48 CET

Pr-byrån Westanders rörelseresultat under 2015 blev 5,1 miljoner kronor, en minskning med 2,8 miljoner jämfört med 2014. Byråintäkten per anställd minskade till 1,2 miljoner kronor.

Westanders vinstdelning gör att 2,1 miljoner kronor av vinsten delas ut i form av bonus till personalen. Den anställda som jobbat heltid hela året får därmed en vinstdelning på 59 000 kronor, vilket kan jämföras med lönsamhetsmålet på 100 000 kronor i vinstdelning.

– Vi är stolta över det avslutande rekordkvartalet, men en vinstdelning på 59 000 kronor är en besvikelse. Det är viktigt med en rejäl kollektiv bonus för att uppmuntra till prestationsinriktat samarbete, säger Westanders vd Patrik Westander.

Rörelseresultatet under fjärde kvartalet var 3,9 miljoner kronor, det högsta i företagets historia, motsvarande 76 procent av helårsresultatet. Byråintäkten för helåret 2015 ökade marginellt med 0,1 miljoner och blev också den rekordhög med 35,4 miljoner kronor.

– Årets vinstminskning kommer inte som en överraskning, eftersom vi har gjort stora framtidsinvesteringar i höjda löner och nyrekryteringar. Men under 2016 blir det viktigt att åter höja byråintäkten per anställd från alltför låga 1,2 miljoner, säger Patrik Westander.

Företaget höjde lönerna med fem procent från den 1 januari 2015. Medelantalet anställda ökade med 21 procent till 29 anställda under 2015. Westander är i dag 32 anställda och inledde nyligen vårens rekryteringskampanj, med sista ansökningsdatum i dag den 21 januari.

Westanders vinstdelningsprogram innebär att 40 procent av rörelseresultatet används till vinstdelning – lika för alla anställda. Byrån har under 14 år använt totalt 28 miljoner av vinstmedlen till det kollektiva bonusprogrammet.

För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Vill du också jobba på en pr-byrå där vi tror på öppenhet och bara tar uppdrag som vi själva sympatiserar med? Läs mer på www.westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Collectum, Hemfrid, Hjärt-Lungfonden, Håll Sverige Rent, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Pr-byrån Westanders rörelseresultat under 2015 blev 5,1 miljoner kronor, en minskning med 2,8 miljoner jämfört med 2014. Byråintäkten per anställd minskade till 1,2 miljoner kronor.

Läs vidare »
Media-no-image
Blg7owjbemepnmip8z9k

​Westander nominerad till Årets stora pr-byrå

Pressmeddelanden   •   2016-01-13 09:36 CET

Analysföretaget Regi har nominerat pr-byrån Westander som en av fem kandidater till utmärkelsen Årets stora pr-byrå 2015. Branschstudien Årets Byrå baseras på en kundundersökning.

– Vi är oerhört stolta och glada över att våra uppdragsgivare ger oss så höga betyg att Westander får tävla om pr-titeln i Årets Byrå, säger vd Patrik Westander.

Årets stora pr-byrå utses den 11 februari på galan Årets Byrå 2015 på Cirkus i Stockholm. Utnämningen baseras på en kundundersökning som analysföretaget Regi har genomfört bland de deltagande byråernas kunder. Totalt har 179 byråer deltagit i olika kategorier. Undersökningen omfattar cirka 2 700 bedömningar från köpare av kommunikationstjänster.

– Regis kundundersökning Årets Byrå fungerar som en uppmuntran till hela branschen att konkurrera med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger Patrik Westander.

Westander har under fem av de senaste sju åren blivit utsedd till Årets stora pr-byrå. De företag som ingår i kategorin stora pr-byråer har en byråintäkt över 25 miljoner kronor. Övriga nominerade till Årets stora pr-byrå 2015 är Gullers Grupp, Narva, Spotlight och Springtime.

Westander grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. Pr-byrån har nu 32 anställda och hade under 2015 en byråintäkt på 35 miljoner kronor.

För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Vill du också jobba på en pr-byrå där vi tror på öppenhet och bara tar uppdrag som vi själva sympatiserar med? Läs mer på www.westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Collectum, Hemfrid, Hjärt-Lungfonden, Håll Sverige Rent, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Statoil, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

​Analysföretaget Regi har nominerat pr-byrån Westander som en av fem kandidater till utmärkelsen Årets stora pr-byrå 2015. Branschstudien Årets Byrå baseras på en kundundersökning.

Läs vidare »
Media-no-image
Blg7owjbemepnmip8z9k

Westander ökar med 0,1 miljoner

Pressmeddelanden   •   2016-01-12 13:14 CET

Pr-byrån Westanders byråintäkt under 2015 blev rekordstora 35,4 miljoner kronor, en ökning med 0,1 miljoner jämfört med 2014. Företagskundernas andel av byråintäkten ökade till 65 procent.

Byråintäkten per anställd minskade samtidigt till 1,2 miljoner. Detta eftersom medelantalet anställda ökade från 24 under 2014 till 29 anställda under 2015. Westander har i dag 32 anställda och har nyligen inlett vårens rekryteringsomgång.

– Fjärde kvartalet blir vårt bästa kvartal någonsin och vi tror på en fortsatt ökad efterfrågan från framför allt företagskunderna. Det finns en stor tillväxtpotential bland företag som vill delta i samhällsdebatten, säger Westanders vd Patrik Westander.

Företagskundernas andel av Westanders byråintäkt fortsatte att öka. Företag svarade för 65 procent av byråintäkten under 2015, medan intresseorganisationer stod för 27 procent och myndigheter för resterande 8 procent.

– Vi hoppas kunna anställa tre eller fyra nya konsulter i vårens rekryteringsomgång. Westanders långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer, säger Patrik Westander.

Westander har utsetts till Årets stora pr-byrå av analysföretaget Regi fem gånger under de senaste sju åren. Företaget vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.

Westanders resultat för 2015 publiceras den 21 januari.

För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Vill du också jobba på en pr-byrå där vi tror på öppenhet och bara tar uppdrag som vi själva sympatiserar med? Läs mer på www.westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Collectum, Hemfrid, Hjärt-Lungfonden, Håll Sverige Rent, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Statoil, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Pr-byrån Westanders byråintäkt under 2015 blev rekordstora 35,4 miljoner kronor, en ökning med 0,1 miljoner jämfört med 2014. Företagskundernas andel av byråintäkten ökade till 65 procent.

Läs vidare »
Media-no-image
Blg7owjbemepnmip8z9k

Westander startar snällhetskurs

Pressmeddelanden   •   2015-12-04 10:46 CET

Pr-byrån Westander lanserar under våren 2016 Sveriges möjligen första kurs i snällhet. På den nya kursen lär sig deltagarna att bygga en lönsam snällhetskultur på arbetsplatsen.

– Vi tror att betydelsen av snällhet är underskattad på många arbetsplatser. Det är ett vanligt missförstånd att snällhet handlar om mesighet, kravlöshet och konflikträdsla, säger Westanders vd Patrik Westander.

Organisationsforskning kring de nya kunskapsföretagen lyfter fram fördelarna med att etablera en snällhetskultur på arbetsplatsen. När medarbetarna känner tillit och är hjälpsamma mot varandra blir samarbetet mer effektivt, kreativiteten ökar och kvaliteten blir högre.

– Snällhet är ett aktivt val av förhållningssätt som handlar om att vilja andra väl. Företag med en snällhetskultur kan ta mer betalt för sina tjänster, enklare rekrytera rätt personer och behålla medarbetarna längre, säger Patrik Westander.

Westander grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. Pr-byrån har nu 33 anställda och hade under 2014 en byråintäkt på 35 miljoner kronor.

För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Läs mer om kursen Bygg en lönsam snällhetskultur.

Vad kan en enskild medarbetare göra för att stärka snällhetskulturen på arbetsplatsen? Här är tre praktiska tips:

1. Ge mycket beröm. Slösa med beröm när kollegorna har gjort något bra. På en välfungerande arbetsplats får medarbetarna höra minst fem gånger så många positiva kommentarer som kritik.

2. Våga göra fel. Berätta öppet för dina kollegor när du gör misstag eller misslyckas med något i jobbet. Vi kan lära av misstag och det bygger förtroende när alla vågar vara öppna.

3. Förvänta dig mycket. Visa att du har högt ställda förväntningar på dina kollegor genom att ge dem stort förtroende. Människors agerande påverkas mycket av de förväntningar omvärlden har på dem.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Collectum, Hemfrid, Hjärt-Lungfonden, Håll Sverige Rent, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Statoil, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Pr-byrån Westander lanserar under våren 2016 Sveriges möjligen första kurs i snällhet. På den nya kursen lär sig deltagarna att bygga en lönsam snällhetskultur på arbetsplatsen.

Läs vidare »

Bilder & Videor 38 bilder

Kontaktpersoner 32 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Vd
  • patrik@westander.se
  • 08-464 96 51
  • 073-687 82 55
Patrik jobbar med medierelationer, opinionsbildning och lobbying, bland annat inom områdena energi, folkhälsa och... Visa mer

Om Westander

Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten.

Pr-byrån grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. Westander har i dag cirka 30 anställda med olika bakgrund, främst från områden som politik, journalistik, information och marknadsföring.

Westander har varje år sedan starten varit ett lönsamt företag med god likviditet och soliditet. Under 2015 var byråintäkten 35,4 miljoner kronor. Antalet aktiva kundrelationer var 50 stycken, uppskattat som genomsnittligt antal månatliga fakturor.

Westander har sedan 2005 vunnit totalt tio kundundersökningar genomförda av branschtidningen Resumé respektive analysföretaget Regi. Vi vill vinna ännu fler.

Adress