Media-no-image
H9hknxmbyjgrzpwxrl29

​Fastigo väljer Westander

Pressmeddelanden   •   2016-02-03 09:14 CET

Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet avser kommunikation för att stärka Fastigos varumärke och bilda opinion kring fastighetsbranschens utveckling.

– Westander står för ett stort samhällsengagemang och hög kvalitet. Genom samarbetet vill vi att fler ska få upp ögonen för fastighetsbranschens roll i samhället och hur vi kan bidra till ökad jämställdhet, integration och mångfald, säger Anette Nordenfelt, kommunikationschef på Fastigo.

Fastigo är fastighetsbranschens största arbetsgivarorganisation, med cirka 1 100 medlemsföretag som tillsammans har fler än 20 000 anställda. Fastigo ger stöd och råd i personalfrågor och ledarskap och vill verka för en attraktiv fastighetsbransch.

– Fastigo är en nytänkande arbetsgivarorganisation som vill driva frågor om en hållbar utveckling för branschens arbetsgivare. Det känns enormt spännande att få vara med och vidareutveckla organisationens kommunikation, säger Sofie Ek, kundansvarig pr-konsult på Westander.

I Westanders arbetsgrupp ingår pr-konsulterna Sofie Ek och Hanna Berheim. Byrån har 32 anställda och hade under 2015 en byråintäkt på 35,4 miljoner kronor. Westanders långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer.

Fem av de senaste sju åren har Westander blivit utsedd till Årets stora pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning.

För mer information, kontakta:

Anette Nordenfelt, kommunikationschef på Fastigo, 08-676 69 47, 070-676 69 47, anette.nordenfelt@fastigo.se

Sofie Ek, pr-konsult på Westander, 08-464 96 52, 073-923 56 53, sofie.ek@westander.se

Beställ enstaka exemplar av Westanders pr-handbok 2016 kostnadsfritt och ladda ner pr-handboken här.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Collectum, Hemfrid, Hjärt-Lungfonden, Håll Sverige Rent, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet avser kommunikation för att stärka Fastigos varumärke och bilda opinion kring fastighetsbranschens utveckling.

Läs vidare »
Media-no-image
Blg7owjbemepnmip8z9k

​Westanders vinst minskar

Pressmeddelanden   •   2016-01-21 08:48 CET

Pr-byrån Westanders rörelseresultat under 2015 blev 5,1 miljoner kronor, en minskning med 2,8 miljoner jämfört med 2014. Byråintäkten per anställd minskade till 1,2 miljoner kronor.

Westanders vinstdelning gör att 2,1 miljoner kronor av vinsten delas ut i form av bonus till personalen. Den anställda som jobbat heltid hela året får därmed en vinstdelning på 59 000 kronor, vilket kan jämföras med lönsamhetsmålet på 100 000 kronor i vinstdelning.

– Vi är stolta över det avslutande rekordkvartalet, men en vinstdelning på 59 000 kronor är en besvikelse. Det är viktigt med en rejäl kollektiv bonus för att uppmuntra till prestationsinriktat samarbete, säger Westanders vd Patrik Westander.

Rörelseresultatet under fjärde kvartalet var 3,9 miljoner kronor, det högsta i företagets historia, motsvarande 76 procent av helårsresultatet. Byråintäkten för helåret 2015 ökade marginellt med 0,1 miljoner och blev också den rekordhög med 35,4 miljoner kronor.

– Årets vinstminskning kommer inte som en överraskning, eftersom vi har gjort stora framtidsinvesteringar i höjda löner och nyrekryteringar. Men under 2016 blir det viktigt att åter höja byråintäkten per anställd från alltför låga 1,2 miljoner, säger Patrik Westander.

Företaget höjde lönerna med fem procent från den 1 januari 2015. Medelantalet anställda ökade med 21 procent till 29 anställda under 2015. Westander är i dag 32 anställda och inledde nyligen vårens rekryteringskampanj, med sista ansökningsdatum i dag den 21 januari.

Westanders vinstdelningsprogram innebär att 40 procent av rörelseresultatet används till vinstdelning – lika för alla anställda. Byrån har under 14 år använt totalt 28 miljoner av vinstmedlen till det kollektiva bonusprogrammet.

För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Vill du också jobba på en pr-byrå där vi tror på öppenhet och bara tar uppdrag som vi själva sympatiserar med? Läs mer på www.westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Collectum, Hemfrid, Hjärt-Lungfonden, Håll Sverige Rent, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Pr-byrån Westanders rörelseresultat under 2015 blev 5,1 miljoner kronor, en minskning med 2,8 miljoner jämfört med 2014. Byråintäkten per anställd minskade till 1,2 miljoner kronor.

Läs vidare »
Media-no-image
Blg7owjbemepnmip8z9k

​Westander nominerad till Årets stora pr-byrå

Pressmeddelanden   •   2016-01-13 09:36 CET

Analysföretaget Regi har nominerat pr-byrån Westander som en av fem kandidater till utmärkelsen Årets stora pr-byrå 2015. Branschstudien Årets Byrå baseras på en kundundersökning.

– Vi är oerhört stolta och glada över att våra uppdragsgivare ger oss så höga betyg att Westander får tävla om pr-titeln i Årets Byrå, säger vd Patrik Westander.

Årets stora pr-byrå utses den 11 februari på galan Årets Byrå 2015 på Cirkus i Stockholm. Utnämningen baseras på en kundundersökning som analysföretaget Regi har genomfört bland de deltagande byråernas kunder. Totalt har 179 byråer deltagit i olika kategorier. Undersökningen omfattar cirka 2 700 bedömningar från köpare av kommunikationstjänster.

– Regis kundundersökning Årets Byrå fungerar som en uppmuntran till hela branschen att konkurrera med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger Patrik Westander.

Westander har under fem av de senaste sju åren blivit utsedd till Årets stora pr-byrå. De företag som ingår i kategorin stora pr-byråer har en byråintäkt över 25 miljoner kronor. Övriga nominerade till Årets stora pr-byrå 2015 är Gullers Grupp, Narva, Spotlight och Springtime.

Westander grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. Pr-byrån har nu 32 anställda och hade under 2015 en byråintäkt på 35 miljoner kronor.

För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Vill du också jobba på en pr-byrå där vi tror på öppenhet och bara tar uppdrag som vi själva sympatiserar med? Läs mer på www.westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Collectum, Hemfrid, Hjärt-Lungfonden, Håll Sverige Rent, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Statoil, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

​Analysföretaget Regi har nominerat pr-byrån Westander som en av fem kandidater till utmärkelsen Årets stora pr-byrå 2015. Branschstudien Årets Byrå baseras på en kundundersökning.

Läs vidare »
Media-no-image
Blg7owjbemepnmip8z9k

Westander ökar med 0,1 miljoner

Pressmeddelanden   •   2016-01-12 13:14 CET

Pr-byrån Westanders byråintäkt under 2015 blev rekordstora 35,4 miljoner kronor, en ökning med 0,1 miljoner jämfört med 2014. Företagskundernas andel av byråintäkten ökade till 65 procent.

Byråintäkten per anställd minskade samtidigt till 1,2 miljoner. Detta eftersom medelantalet anställda ökade från 24 under 2014 till 29 anställda under 2015. Westander har i dag 32 anställda och har nyligen inlett vårens rekryteringsomgång.

– Fjärde kvartalet blir vårt bästa kvartal någonsin och vi tror på en fortsatt ökad efterfrågan från framför allt företagskunderna. Det finns en stor tillväxtpotential bland företag som vill delta i samhällsdebatten, säger Westanders vd Patrik Westander.

Företagskundernas andel av Westanders byråintäkt fortsatte att öka. Företag svarade för 65 procent av byråintäkten under 2015, medan intresseorganisationer stod för 27 procent och myndigheter för resterande 8 procent.

– Vi hoppas kunna anställa tre eller fyra nya konsulter i vårens rekryteringsomgång. Westanders långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer, säger Patrik Westander.

Westander har utsetts till Årets stora pr-byrå av analysföretaget Regi fem gånger under de senaste sju åren. Företaget vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.

Westanders resultat för 2015 publiceras den 21 januari.

För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Vill du också jobba på en pr-byrå där vi tror på öppenhet och bara tar uppdrag som vi själva sympatiserar med? Läs mer på www.westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Collectum, Hemfrid, Hjärt-Lungfonden, Håll Sverige Rent, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Statoil, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Pr-byrån Westanders byråintäkt under 2015 blev rekordstora 35,4 miljoner kronor, en ökning med 0,1 miljoner jämfört med 2014. Företagskundernas andel av byråintäkten ökade till 65 procent.

Läs vidare »
Media-no-image
Blg7owjbemepnmip8z9k

Westander startar snällhetskurs

Pressmeddelanden   •   2015-12-04 10:46 CET

Pr-byrån Westander lanserar under våren 2016 Sveriges möjligen första kurs i snällhet. På den nya kursen lär sig deltagarna att bygga en lönsam snällhetskultur på arbetsplatsen.

– Vi tror att betydelsen av snällhet är underskattad på många arbetsplatser. Det är ett vanligt missförstånd att snällhet handlar om mesighet, kravlöshet och konflikträdsla, säger Westanders vd Patrik Westander.

Organisationsforskning kring de nya kunskapsföretagen lyfter fram fördelarna med att etablera en snällhetskultur på arbetsplatsen. När medarbetarna känner tillit och är hjälpsamma mot varandra blir samarbetet mer effektivt, kreativiteten ökar och kvaliteten blir högre.

– Snällhet är ett aktivt val av förhållningssätt som handlar om att vilja andra väl. Företag med en snällhetskultur kan ta mer betalt för sina tjänster, enklare rekrytera rätt personer och behålla medarbetarna längre, säger Patrik Westander.

Westander grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. Pr-byrån har nu 33 anställda och hade under 2014 en byråintäkt på 35 miljoner kronor.

För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Läs mer om kursen Bygg en lönsam snällhetskultur.

Vad kan en enskild medarbetare göra för att stärka snällhetskulturen på arbetsplatsen? Här är tre praktiska tips:

1. Ge mycket beröm. Slösa med beröm när kollegorna har gjort något bra. På en välfungerande arbetsplats får medarbetarna höra minst fem gånger så många positiva kommentarer som kritik.

2. Våga göra fel. Berätta öppet för dina kollegor när du gör misstag eller misslyckas med något i jobbet. Vi kan lära av misstag och det bygger förtroende när alla vågar vara öppna.

3. Förvänta dig mycket. Visa att du har högt ställda förväntningar på dina kollegor genom att ge dem stort förtroende. Människors agerande påverkas mycket av de förväntningar omvärlden har på dem.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Collectum, Hemfrid, Hjärt-Lungfonden, Håll Sverige Rent, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Statoil, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Pr-byrån Westander lanserar under våren 2016 Sveriges möjligen första kurs i snällhet. På den nya kursen lär sig deltagarna att bygga en lönsam snällhetskultur på arbetsplatsen.

Läs vidare »
Media-no-image
Whs7gcevnmbzvstavrvj

Brandskyddsföreningen väljer Westander

Pressmeddelanden   •   2015-12-01 09:18 CET

Brandskyddsföreningen har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet omfattar publicitet, opinionsbildning och politisk påverkan för ökad brandsäkerhet.

– Genom samarbetet med Westander vill vi bli mer proaktiva i vårt opinionsbildande arbete. Målet är att i högre grad än nu sticka ut hakan och delta i debatten om hur vårt samhälle kan bli mer brandsäkert, säger Suzanne Weigl, kommunikatör på Brandskyddsföreningen.

Brandskyddsföreningen är en ideell medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information och utbildning hjälper föreningen såväl privatpersoner som företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd. Det nya pr-samarbetet med Westander avser publicitet, opinionsbildning och politisk påverkan för ökad brandsäkerhet.

– Brandskyddsföreningen skapar samhällsnytta varje dag och har en nyckelroll i arbetet för ett brandsäkrare Sverige. Det känns oerhört angeläget att få bidra till en kommunikation som syftar till att förebygga och minska skadorna av bränder, säger Frida Blom, kundansvarig pr-konsult på Westander.

I Westanders arbetsgrupp ingår pr-konsulterna Frida Blom och Hanna Birath. Byrån har 33 anställda och hade under 2014 en byråintäkt på 35 miljoner kronor. Westanders långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer.

Fem av de senaste sju åren har Westander blivit utsedd till Årets stora pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning.

För mer information, kontakta:

Suzanne Weigl, kommunikatör på Brandskyddsföreningen, 070-374 75 19, suzanne.weigl@brandskyddsforeningen.se

Frida Blom, pr-konsult på Westander, 070-417 68 61, frida.blom@westander.se

Beställ enstaka exemplar av pr-handboken 2016 kostnadsfritt och ladda ner pr-handboken här.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Collectum, Hemfrid, Hjärt-Lungfonden, Håll Sverige Rent, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Statoil, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Brandskyddsföreningen har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet omfattar publicitet, opinionsbildning och politisk påverkan för ökad brandsäkerhet.

Läs vidare »
Media-no-image
Qa5hs6pekrodenv4bo6t

Kristoffer Housset ny delägare i Westander

Pressmeddelanden   •   2015-11-26 08:53 CET

Kristoffer Housset blir ny delägare i Westander, efter att bara ha jobbat på pr-byrån i två år. Han är ansvarig för Westanders tjänster inom medieträning och har tidigare bland annat varit pressekreterare åt Lars Ohly.

Westander har sedan tidigare tretton delägare som i genomsnitt har arbetat åtta år i företaget. Med sina två år på Westander är Kristoffer Housset den av delägarna som har jobbat kortast tid i företaget.

– Jag är stolt och glad över förtroendet. Delägarskapet gör mig om möjligt ännu mer motiverad i mitt arbete för att Westander ska kunna erbjuda Sveriges bästa medieträning, säger Kristoffer Housset.

Kristoffer Housset har tidigare bland annat arbetat som pressekreterare åt Lars Ohly och varit ansvarig för medieträning och publicitetsanalys på Vänsterpartiets riksdagskansli. Han har en magisterexamen i ekonomisk historia med särskilt fokus på integrationsfrågor.

– Jag är glad att Kristoffer Housset vill investera i Westander. Delägarskap uppmuntrar till långsiktighet och stärker de ekonomiska incitamenten att expandera, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westander grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. Pr-byrån ägs fortfarande till största delen av grundarna. Westander har nu 33 anställda och hade under 2014 en byråintäkt på 35 miljoner kronor.

Westander har utsetts till Årets stora pr-byrå av analysföretaget Regi fem gånger under de senaste sju åren. Företaget vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.

För mer information, kontakta:

Kristoffer Housset, pr-konsult på Westander, 076-145 42 02, kristoffer.housset@westander.se

Patrik Westander, vd på Westander, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Beställ enstaka exemplar av pr-handboken 2016 kostnadsfritt och ladda ner pr-handboken här.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Collectum, Hemfrid, Hjärt-Lungfonden, Håll Sverige Rent, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Statoil, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Kristoffer Housset blir ny delägare i Westander, efter att bara ha jobbat på pr-byrån i två år. Han är ansvarig för Westanders tjänster inom medieträning och har tidigare bland annat varit pressekreterare åt Lars Ohly.

Läs vidare »
Media-no-image
Whs7gcevnmbzvstavrvj

Bukowskis väljer Westander

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 09:11 CET

Bukowskis Auktioner har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet omfattar publicitet kring Bukowskis samlade verksamhet med slagauktioner, nätauktioner och fastighetsförmedling.

– Westander står för hög kvalitet och samhällsengagemang. Genom vårt nya pr-samarbete vill vi att fler ska få upp ögonen för betydelsen av konst och design, säger Paulina Sokolow, kommunikationsansvarig på Bukowskis.

Bukowskis Auktioner grundades år 1870 och har sedan dess genomfört hundratals kvalitetsauktioner för konst och antikviteter. I dag består verksamheten av slagauktioner inom Bukowskis Fine Art, nätauktioner inom Bukowskis Market och fastighetsförmedling inom Bukowskis Real Estate. Samarbetet omfattar publicitet kring Bukowskis verksamhet.

– Bukowskis är Nordens äldsta kvalitetsauktionsföretag och har samtidigt nya verksamhetsgrenar som expanderar snabbt. Det känns enormt spännande att få vara med och vidareutveckla företagets kommunikation, säger Frida Blom, kundansvarig pr-konsult på Westander.

I Westanders arbetsgrupp ingår pr-konsulterna Frida Blom, Maja Stridsberg och Pär Daléus. Byrån har 33 anställda och hade under 2014 en byråintäkt på 35 miljoner kronor. Westanders långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer.

Fem av de senaste sju åren har Westander blivit utsedd till Årets stora pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning.

För mer information, kontakta:

Paulina Sokolow, kommunikationsansvarig på Bukowskis, 072-267 09 23
paulina.sokolow@bukowskis.com

Frida Blom, pr-konsult på Westander, 070-417 68 61
frida.blom@westander.se

Beställ enstaka exemplar av pr-handboken 2016 kostnadsfritt och ladda ner pr-handboken här.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Collectum, Hemfrid, Hjärt-Lungfonden, Håll Sverige Rent, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Statoil, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Bukowskis Auktioner har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet omfattar publicitet kring Bukowskis samlade verksamhet med slagauktioner, nätauktioner och fastighetsförmedling.

Läs vidare »
Media-no-image

Westander på topplista över hållbara företag

Pressmeddelanden   •   2015-11-12 16:04 CET

Pr-byrån Westander är som enda kommunikationsbyrå med på listan över de 100 företag som är bäst på hållbarhet. Rankningen baseras på vilka företag Sveriges mest inflytelserika opinionsbildare uppmärksammar mest på Twitter och bedömer som duktiga på hållbarhet.

– Det är fantastiskt roligt att Westander topprankas som duktiga på hållbarhet av viktiga opinionsbildare. Vi drivs av vårt engagemang och arbetar med hållbarhet i någon form med nästan alla våra uppdragsgivare, säger Hanna Berheim som är ansvarig för Westanders specialistområde Hållbarhet.

Sustainability Engagement Mapping 2015 är en ny rankning som presenteras av Whispr Group och Sustainable Brand Index i dag. Rankningen bygger på en kartläggning av hur hållbarhet diskuteras på Twitter. Westander kommer på plats 14 av 100 listade företag.

– Sociala medier, framför allt Twitter, är viktiga arenor för att diskutera hållbarhet. Vi är stolta över att se flera av våra uppdragsgivare på listan, säger Maja Stridsberg, ansvarig för Westanders tjänster inom digital kommunikation.

De 15 högst rankade företagen

 1. Fortum
 2. Löfbergs Lila
 3. IKEA
 4. H&M
 5. E.ON
 6. Tesla
 7. Telge Energi
 8. Coop Sverige
 9. Polarbröd
 10. McDonald’s
 11. Coca Cola
 12. SJ
 13. NCC
 14. Westander
 15. Apple

Läs rapporten Sustainability Engagement Mapping 2015

Läs 10 tips om hållbarhetskommunikation i pr-handboken 2016

För mer information, kontakta:

Hanna Berheim, ansvarig för specialistområdet Hållbarhet på Westander, 070-726 65 40, hanna.berheim@westander.se

Maja Stridsberg, ansvarig för Westanders tjänster inom digital kommunikation, 073-990 23 90, maja.stridsberg@westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Collectum, Hemfrid, Hjärt-Lungfonden, Håll Sverige Rent, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Statoil, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Pr-byrån Westander är som enda kommunikationsbyrå med på listan över de 100 företag som är bäst på hållbarhet. Rankningen baseras på vilka företag Sveriges mest inflytelserika opinionsbildare uppmärksammar mest på Twitter och bedömer som duktiga på hållbarhet.

Läs vidare »
Media-no-image
Fitriwmfxd1iglk4idem

Charlotta Munter ny delägare i Westander

Pressmeddelanden   •   2015-10-23 13:17 CEST

Charlotta Munter blir ny delägare i Westander, efter att ha jobbat på pr-byrån sedan 2012. Hon är examinerad språkkonsult och ansvarar bland annat för Westanders tjänster inom text och tal.

Westander har sedan tidigare tolv delägare som i genomsnitt har arbetat åtta år i företaget. Charlotta Munter utmärker sig genom att bara ha jobbat drygt tre år på Westander.

– Vi vill ha en kombination av nytt blod och bibehållen stabilitet i ägarkretsen. Målet är att skapa ett förändringstryck, samtidigt som vi bevarar grundvärderingarna, säger Westanders vd Patrik Westander.

Charlotta Munter har tidigare arbetat som språkkonsult på Semantix och kommer senast från Socialstyrelsen där hon var språkvårdsansvarig. På Westander ansvarar Charlotta Munter för byråns tjänster inom text och tal. Hon arbetar bland annat med Hjärt-Lungfonden, som samlar in och delar ut pengar till hjärt- och lungforskning.

– Vi tror att ägarspridningen kommer att hjälpa oss i vår ambition att bli en av Sveriges största pr-byråer. Delägarskap uppmuntrar till långsiktighet och stärker de ekonomiska incitamenten att expandera, säger Patrik Westander.

Westander grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. Pr-byrån ägs fortfarande till största delen av grundarna. Övriga delägare är sedan tidigare Birger Lycken, Caroline Somerville, Frida Blom, Hanna Berheim, Jenny Kölfors, Jessica Henryson, Johanna Look, Mikael Persson, Nina Halling och Veronica Norton.

Westander har nu 33 anställda och hade under 2014 en byråintäkt på 35 miljoner kronor. Företaget vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar. Westander har utsetts till Årets stora pr-byrå av analysföretaget Regi fem gånger under de senaste sju åren.

För mer information, kontakta:

Charlotta Munter, pr-konsult på Westander, 076-889 47 43, charlotta.munter@westander.se

Patrik Westander, vd på Westander, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Collectum, Hemfrid, Hjärt-Lungfonden, Håll Sverige Rent, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sekab, Statoil, Svensk Vindenergi, Upplands Väsby kommun och Visma.

Charlotta Munter blir ny delägare i Westander, efter att ha jobbat på pr-byrån sedan 2012. Hon är examinerad språkkonsult och ansvarar bland annat för Westanders tjänster inom text och tal.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 32 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Vd
 • patrik@westander.se
 • 08-464 96 51
 • 073-687 82 55
Patrik jobbar med medierelationer, opinionsbildning och lobbying, bland annat inom områdena energi, folkhälsa och... Visa mer

Om Westander

Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten.

Pr-byrån grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. Westander har i dag cirka 30 anställda med olika bakgrund, främst från områden som politik, journalistik, information och marknadsföring.

Westander har varje år sedan starten varit ett lönsamt företag med god likviditet och soliditet. Under 2013 var byråintäkten 28,3 miljoner kronor. Antalet aktiva kundrelationer var 50 stycken, uppskattat som genomsnittligt antal månatliga fakturor.

Westander har sedan 2005 vunnit totalt nio kundundersökningar genomförda av branschtidningen Resumé respektive analysföretaget Regi. Vi vill vinna ännu fler.

Adress