Media-no-image

Westander värvar från Svenska kyrkan

Pressmeddelanden   •   2014-04-23 10:46 CEST

Pr-byrån Westander har anställt Jacob Risberg, tidigare klimatpolitisk handläggare på Svenska kyrkans internationella avdelning. Han har mångårig erfarenhet av opinionsbildning och politisk påverkan.

– Westanders engagemang i samhällsfrågor och öppna sätt att arbeta är unikt i pr-branschen. Att konsulterna dessutom lägger energin på att arbeta proaktivt och göra praktiska handlingsplaner snarare än övergripande strategidokument gör det till en väldigt effektiv pr-byrå, säger Jacob Risberg.

Jacob Risberg har de senaste fem åren arbetat med klimatfrågan och Israel-Palestinakonflikten för Svenska kyrkans räkning. Han har varit drivande i att utveckla Svenska kyrkans positioner i dessa frågor och har också arbetat i olika internationella nätverk för att påverka politiker på EU-nivå.

– Jacob Risberg har omfattande praktisk erfarenhet av att jobba med opinionsbildning och politisk påverkan. Han har stor kompetens på klimatområdet och god insikt i de internationella klimatprocesserna, säger Jessica Henryson, enhetschef för Westander Klimat och Energi.

Jacob Risberg var en av 241 sökande till Westander i höstens rekryteringskampanj. Westander har i dag 27 anställda och målet är att växa till 35 under 2014.

Westander har sedan 2005 vunnit totalt nio kundundersökningar genomförda av branschtidningen Resumé respektive analysföretaget Regi. Byråns enhetliga och öppet redovisade timpris är 1 800 kronor exklusive moms.

För mer information, kontakta:

Jacob Risberg, pr-konsult på Westander, 08-464 96 29, 070-642 72 84, jacob.risberg@westander.se

Jessica Henryson, enhetschef för Westander Klimat och Energi, 08-464 96 39, 070-341 55 63, jessica.henryson@westander.se

Beställ enstaka exemplar av Westanders pr-handbok 2014 kostnadsfritt och ladda ner pr-handboken här.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Forska!Sverige, Hjärt-Lungfonden, Läkarmissionen, Previa, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Veidekke och Visma.

Pr-byrån Westander har anställt Jacob Risberg, tidigare klimatpolitisk handläggare på Svenska kyrkans internationella avdelning. Han har mångårig erfarenhet av opinionsbildning och politisk påverkan.

Läs vidare »
Media-no-image

Westander slår intäktsrekord

Pressmeddelanden   •   2014-04-17 08:54 CEST

Pr-byrån Westanders byråintäkt blev rekordstora 8,4 miljoner kronor under första kvartalet, en ökning med en halv miljon eller sex procent jämfört med motsvarande period 2013. Rörelseresultatet ökade till 1,9 miljoner.

– Vi har gjort en stor framtidsinvestering i våra nya lokaler. Med första kvartalets rekordintäkter har vi direkt lyckats kompensera för de ökade kostnader som flytten medfört, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westanders rörelseresultat var 1,9 miljoner under första kvartalet 2014, vilket är 0,2 miljoner mer än första kvartalet 2013. Byrån flyttade i november förra året in i nya och dubbelt så stora lokaler vid Slussen i Stockholm.

– Intäktsrekordet är ett kvitto på att vårt grundläggande strategival fungerar. Westander ska inte konkurrera med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger Patrik Westander.

Westander har sedan 2005 vunnit totalt nio kundundersökningar genomförda av branschtidningen Resumé respektive analysföretaget Regi. Byråns enhetliga och öppet redovisade timpris är 1 800 kronor exklusive moms.

De tio största uppdragsgivarna stod för 36 procent av byråintäkten under första kvartalet. Företag svarade för 54 procent av Westanders byråintäkt, medan intresseorganisationer stod för 32 procent och myndigheter för resterande 14 procent. Medierelationer utgjorde 85 procent av byråintäkten och lobbying svarade för 15 procent.

För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Beställ enstaka exemplar av Westanders pr-handbok 2014 kostnadsfritt och ladda ner pr-handboken här.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Forska!Sverige, Hjärt-Lungfonden, Läkarmissionen, Previa, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Veidekke och Visma.

Pr-byrån Westanders byråintäkt blev rekordstora 8,4 miljoner kronor under första kvartalet, en ökning med en halv miljon eller sex procent jämfört med motsvarande period 2013. Rörelseresultatet ökade till 1,9 miljoner.

Läs vidare »
Media-no-image

Westander delar ut 0,6 miljoner

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 13:33 CEST

Pr-byrån Westanders resultat efter skatt blev 1,3 miljoner kronor under 2013, vilket är en halvering jämfört med året dessförinnan. 0,6 miljoner av resultatet delas ut till aktieägarna. Det beslutade Westanders bolagsstämma under måndagen.

Westanders utdelningspolicy innebär att cirka hälften av årets resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna. Efter utdelningen på 0,6 miljoner har företagets soliditet under det senaste året ökat från 51,8 procent till 54,4 procent, en nivå som är klart högre än branschmedianen på 35,9 för pr-byråer av motsvarande storlek.

– Vi vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar. Då är det viktigt att vi upprätthåller en soliditet som skapar anställningstrygghet, säger Westanders vd Patrik Westander.

Förvaltningsberättelsen lyfter fram den marknadsmöjlighet som ligger i att två av tre svenskar vill att företagen ska delta mer i samhällsdebatten: "Ett företag som deltar i samhällsdebatten bygger sitt varumärke, stärker företagskulturen, fördjupar sina kundrelationer, ser nya affärsmöjligheter och blir mer attraktivt som arbetsgivare."

– De allra flesta företag håller en alldeles för låg profil i samhällsdebatten. Företagens deltagande i debatten är för viktigt för att överlåtas åt branschorganisationerna, säger Patrik Westander.

Westander har sedan 2005 vunnit totalt nio kundundersökningar genomförda av branschtidningen Resumé respektive analysföretaget Regi. Byråns enhetliga och öppet redovisade timpris är 1 800 kronor exklusive moms.

Westanders resultat för första kvartalet 2014 publiceras den 17 april.

För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Beställ enstaka exemplar av Westanders pr-handbok 2014 kostnadsfritt och ladda ner pr-handboken här.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Forska!Sverige, Hjärt-Lungfonden, Läkarmissionen, Previa, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Veidekke och Visma.

Pr-byrån Westanders resultat efter skatt blev 1,3 miljoner kronor under 2013, vilket är en halvering jämfört med året dessförinnan. 0,6 miljoner av resultatet delas ut till aktieägarna. Det beslutade Westanders bolagsstämma under måndagen.

Läs vidare »
Media-no-image

Johanna Look blir byråchef på Westander

Pressmeddelanden   •   2014-03-18 13:29 CET

Johanna Look tillträder en ny tjänst som byråchef och biträdande vd på pr-byrån Westander. Hon arbetar sedan sju år som konsult på företaget och är delägare sedan förra året. Rollen som byråchef är nyinrättad och omfattar ett särskilt ansvar för affärsutveckling.

– Som byråchef kommer Johanna Look att spela en nyckelroll när vi ska växa in i våra nya lokaler. Hennes långsiktiga tänkande och förmåga att få saker att hända är en stor tillgång för oss, säger Westanders vd Patrik Westander.

Johanna Look rekryterades för sju år sedan som juniorkonsult efter en examen från Berghs. Hon har suttit i Westanders ledningsgrupp i två år och blev delägare förra året. Bland hennes kundansvar genom åren finns Hjärt-Lungfonden, Collectum och ManpowerGroup. Johanna Look kommer även fortsättningsvis att ingå i byråns ledningsgrupp och vara chef för en av fem resultatenheter.

– Jag vill att 2014 blir året då vi tar ett rejält språng i metodutvecklingen av våra tjänster. I de nya lokalerna har vi redan en studio för medieträning och mycket större möjligheter att ta emot deltagare i kurser och seminarier. Målet är att Westander ska fortsätta växa och bli en av Sveriges största pr-byråer, säger Johanna Look.

Westander har nu 28 anställda och har som mål att växa till 35 anställda under 2014. Byrån flyttade nyligen in i nya och dubbelt så stora lokaler vid Slussen i Stockholm. Westander har sedan 2005 vunnit totalt nio kundundersökningar genomförda av branschtidningen Resumé respektive analysföretaget Regi.

För mer information, kontakta:

Johanna Look, byråchef på Westander, 08-464 96 53, 073-701 96 10
johanna.look@westander.se

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55
patrik@westander.se

Beställ enstaka exemplar av Westanders pr-handbok 2014 kostnadsfritt och ladda ner pr-handboken här.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Forska!Sverige, Hjärt-Lungfonden, Läkarmissionen, Polisförbundet, Previa, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Veidekke och Visma.

Johanna Look tillträder en ny tjänst som byråchef och biträdande vd på pr-byrån Westander. Hon arbetar sedan sju år som konsult på företaget och är delägare sedan förra året. Rollen som byråchef är nyinrättad och omfattar ett särskilt ansvar för affärsutveckling.

Läs vidare »
Media-no-image

Westander värvar från Dagens Nyheter

Pressmeddelanden   •   2014-03-10 14:36 CET

Pr-byrån Westander har anställt Andreas Rolfer, senast journalist på Dagens Nyheter. Han har tio års erfarenhet från nyhetsmedia och specialkompetens inom webb-tv.

– Det är viktigt för mig att känna ett eget engagemang i de frågor jag jobbar med. Som pr-konsult på Westander ser jag fram emot att fortsätta arbeta för en positiv samhällsutveckling, säger Andreas Rolfer.

Andreas Rolfer har tidigare arbetat som journalist på Sveriges Radio och senast åtta år på Dagens Nyheter, där han bland annat var nattchef på nätupplagan och reporter med särskilt ansvar för webb-tv.

– Andreas Rolfer är en skicklig journalist med goda kunskaper inom en rad samhällsområden. Våra uppdragsgivare kommer att ha stor nytta av både hans gedigna journalistbakgrund och specialkompetensen inom webb-tv, säger vd Patrik Westander.

Andreas Rolfer var en av 241 sökande till Westander i höstens rekryteringskampanj. Westander har i dag 28 anställda och målet är att växa till 35 under 2014.

Westander har utsetts till Årets Stora Pr-byrå fyra gånger under de sex senaste åren i analysföretaget Regis kundundersökning.

För mer information, kontakta:

Andreas Rolfer, pr-konsult på Westander, 070-620 10 21
andreas.rolfer@westander.se

Patrik Westander, vd Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55
patrik@westander.se

Beställ enstaka exemplar av Westanders pr-handbok 2014 kostnadsfritt och ladda ner pr-handboken här.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Forska!Sverige, Hjärt-Lungfonden, Läkarmissionen, Polisförbundet, Previa, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Veidekke och Visma.

Pr-byrån Westander har anställt Andreas Rolfer, senast journalist på Dagens Nyheter. Han har tio års erfarenhet från nyhetsmedia och specialkompetens inom webb-tv.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny Sifoundersökning: Rekordstort förtroendeövertag för Socialdemokraterna i jobbfrågan

Pressmeddelanden   •   2014-03-01 11:12 CET

36 procent av svenskarna känner störst förtroende för Socialdemokraterna när det gäller jobben och arbetslösheten. 23 procent känner störst förtroende för Moderaterna, medan 30 procent inte kan ange något parti. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

– Med knappt sju månader kvar till valet har Stefan Löfven kopplat greppet om väljarnas förtroende i jobbfrågan. Socialdemokraterna har nu ett rekordstort förtroendeövertag för sin jobbpolitik, säger Patrik Westander, vd på Westander.

Socialdemokraternas förtroendeövertag har inte varit större någon gång under de senaste fyra åren. För ett år sedan var det dött lopp i jobbfrågan. När samma fråga ställdes i november 2013 kände 35 procent av väljarna störst förtroende för Socialdemokraterna och 23 procent för Moderaterna.

– Både Moderaterna och Socialdemokraterna är inställda på att göra valrörelsen till en kraftmätning om sysselsättning. Det parti som har störst förtroende i jobbfrågan har goda chanser att få bilda regering, säger Patrik Westander.

Sifoundersökningen genomfördes den 11–17 februari 2014. Följande fråga ställdes till 1 000 personer: "Vilket politiskt parti känner du störst förtroende för när det gäller jobben och arbetslösheten?". Så här fördelades svaren (resultaten från november 2013, augusti 2013, maj 2013, januari 2013, oktober 2012, juli 2012, mars 2012, december 2011, oktober 2010, augusti 2010, april 2010, januari 2010, oktober 2009 och juli 2009 inom parentes):

Socialdemokraterna: 36 procent (35, 29, 31, 30, 27, 32, 30, 23, 24, 25, 27, 32, 35, 25)
Moderaterna: 23 procent (23, 24, 29, 30, 29, 26, 28, 37, 38, 35, 32, 23, 28, 24)
Vänsterpartiet: 5 procent (2, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 2)
Folkpartiet: 2 procent (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 4, 2, 5)
Miljöpartiet: 1 procent (2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 2)
Centerpartiet: 1 procent (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 3)
Kristdemokraterna: 1 procent (1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 1)
Sverigedemokraterna: 1 procent (2, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0)
Tveksam/vet ej: 31 procent (31, 36, 30, 31, 33, 34, 30, 27, 24, 29, 31, 34, 28, 37)

Sifoundersökningen finns på www.westander.se

För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55
patrik@westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Forska!Sverige, Hjärt-Lungfonden, Läkarmissionen, Polisförbundet, Previa, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Veidekke och Visma.

36 procent av svenskarna känner störst förtroende för Socialdemokraterna när det gäller jobben och arbetslösheten. 23 procent känner störst förtroende för Moderaterna, medan 30 procent inte kan ange något parti. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny Sifoundersökning: Störst förtroende för Björklund som skolminister

Pressmeddelanden   •   2014-02-27 09:04 CET

29 procent av svenskarna känner störst förtroende för Jan Björklund (FP) som skolminister efter valet, medan 25 procent har störst förtroende för Gustav Fridolin (MP). Motsvarande siffra är 16 procent för den tidigare skolministern Ibrahim Baylan (S) och 4 procent för Tomas Tobé (M). Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

– Jan Björklund har ett stort personligt förtroende hos väljarna, trots en strid ström av dåliga nyheter om utvecklingen i den svenska skolan. Björklund och Fridolin har båda två långt högre förtroende i skolfrågan än det väljarstöd deras respektive partier har i opinionen, säger Patrik Westander, vd på Westander.

8 procent av de rödgröna väljarna känner störst förtroende för Björklund som skolminister, medan 15 procent av alliansväljarna känner störst förtroende för Fridolin.

– Eftersom likriktningen är stor i skolpolitiken blir väljarnas förtroende för skolministerkandidaterna särskilt viktigt. Björklunds förtroendeövertag antyder att skolfrågan inte behöver bli en black om foten för alliansen när valrörelsen hettar till och ministerkandidaterna blir medialt exponerade, säger Patrik Westander.

Enligt tidigare opinionsundersökningar är skolan en av de allra viktigaste valfrågorna. Den Pisamätning som presenterades i början av december visade att Sverige har den sämsta kunskapsutvecklingen av alla länder inom OECD.

Sifoundersökningen genomfördes den 17–20 februari 2014. Följande fråga ställdes till 1 000 personer: "Vem av följande fyra personer känner du störst förtroende för som möjlig skolminister efter höstens riksdagsval?" Så här fördelades svaren:

Jan Björklund (FP): 29 procent
Gustav Fridolin (MP): 25 procent
Ibrahim Baylan (S): 16 procent
Tomas Tobé (M): 4 procent
Tveksam/vet ej: 26 procent

Sifoundersökningen finns på www.westander.se

För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55
patrik@westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Forska!Sverige, Hjärt-Lungfonden, Läkarmissionen, Polisförbundet, Previa, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Veidekke och Visma.

29 procent av svenskarna känner störst förtroende för Jan Björklund (FP) som skolminister efter valet, medan 25 procent har störst förtroende för Gustav Fridolin (MP). Motsvarande siffra är 16 procent för den tidigare skolministern Ibrahim Baylan (S) och 4 procent för Tomas Tobé (M). Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

Läs vidare »
Media-no-image

Westander startar pr-skola

Pressmeddelanden   •   2014-02-26 08:12 CET

Pr-byrån Westander startar en pr-skola med öppna kurser om hur man skapar publicitet, bildar opinion och påverkar politiska beslut. Kurserna riktar sig främst till företag, organisationer och myndigheter, men även journalister och konkurrenter är välkomna att delta.

– Nu samlar vi våra kurser under namnet Westanders pr-skola och utvecklar kursverksamheten ännu mer. Vi vill bidra till att fler företag och organisationer deltar i samhällsdebatten, säger Mikael Persson, ansvarig för Westanders pr-skola.

Westanders lobbykurs har funnits i snart tio år. Förra våren startade Westanders skrivkurs och under hösten var det premiär för Westanders pr-kurs samt endagskurser om kriskommunikation, sociala medier och debattartiklar. Nu samlas alla kurser under det gemensamma namnet Westanders pr-skola.

– Pr-skolan är en utveckling av Westanders pr-handbok som vi har gett ut sedan 2003. Precis som pr-handboken ska våra kurser ge konkreta, praktiska kunskaper som går att använda i verkligheten, säger Mikael Persson.

Pr-skolans kurser hålls i Westanders nya och dubbelt så stora lokaler vid Slussen i Stockholm. Lärare är genomgående Westanders egna konsulter med specialinriktningar på bland annat lobbying, publicitetsskapande och sociala medier.

– Lärarna på våra kurser går direkt mellan sina konsultjobb och föreläsningslokalen. Den nära kopplingen mellan pr-hantverket och undervisningen gör kurserna särskilt användbara för deltagare som vill gå från strategi till handling, säger Mikael Persson.

Läs mer om Westanders pr-skola.

För mer information, kontakta:

Mikael Persson, ansvarig för Westanders pr-skola, 08-464 96 83, 070-272 00 87
mikael.persson@westander.se

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55
patrik@westander.se

Beställ enstaka exemplar av Westanders pr-handbok 2014 kostnadsfritt och ladda ner pr-handboken här.

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Forska!Sverige, Hjärt-Lungfonden, Läkarmissionen, Polisförbundet, Previa, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Veidekke och Visma.

Pr-byrån Westander startar en pr-skola med öppna kurser om hur man skapar publicitet, bildar opinion och påverkar politiska beslut. Kurserna riktar sig främst till företag, organisationer och myndigheter, men även journalister och konkurrenter är välkomna att delta.

Läs vidare »
Media-no-image

SEKAB väljer Westander

Pressmeddelanden   •   2014-02-21 19:41 CET

Etanolproducenten SEKAB har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet ska öka kännedomen om biodrivmedlet ED95, andra generationens etanol och gröna kemikalier.

– För att klara den kommande omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta krävs många olika lösningar och ett målmedvetet arbete. Vi valde Westander eftersom de har en bred kompetens både generellt inom pr och specifikt på klimat- och energiområdet, säger Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert på SEKAB.

ED95 är ett förnybart biodrivmedel för tunga transportfordon. Genom att köra på ED95 i stället för diesel är det möjligt att kraftigt minska utsläppen av koldioxid och partiklar från bussar och lastbilar. Biobaserade kemikalier från etanol är ett alternativ till olja och ett viktigt steg för att minska kemiindustrins klimatpåverkan.

– Förnybara drivmedel kommer att spela en viktig roll i klimatomställningen. Vi ser fram emot att få jobba med en av Europas ledande etanolaktörer, säger Nina Halling, pr-konsult på Westander Klimat och Energi.

Utöver Nina Halling, som är kundansvarig konsult, består Westanders arbetsgrupp av Björn Malmström och Jessica Henryson.

SEKAB:s huvudkontor och produktionsanläggning ligger i Örnsköldsvik och har producerat etanol sedan 1909. I dag importerar, tillverkar och förädlar SEKAB etanol till fossilfria gröna kemikalieprodukter och biodrivmedel.

Westander har under fyra av de senaste sex åren utsetts till Årets Stora Pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning. Westander Klimat och Energi är en enhet med inriktningen att analysera, opinionsbilda och påverka utvecklingen inom klimat- och energiområdet. Målet är att bidra till minskad klimatpåverkan.

För mer information, kontakta:

Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert på SEKAB BioFuels & Chemicals AB
070-589 64 41, lena.nordgren@sekab.com, www.sekab.se

Nina Halling, pr-konsult på Westander Klimat och Energi
070-842 43 73, nina.halling@westander.se, www.westander.se


Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Forska!Sverige, Hjärt-Lungfonden, Läkarmissionen, Polisförbundet, Previa, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Veidekke och Visma.

Etanolproducenten SEKAB har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet ska öka kännedomen om biodrivmedlet ED95, andra generationens etanol och gröna kemikalier.

Läs vidare »
Media-no-image

Westander på pr-topplista

Pressmeddelanden   •   2014-02-19 14:20 CET

Pr-byrån Westander fick kundbetyget 8,79 i undersökningen Årets Byrå 2013 och en andraplats i kategorin stora pr-byråer. Gullers Grupp tog hem förstaplatsen.

Med genomsnittsbetyget 8,79 på en tiogradig skala hamnade Westander på andra plats i kategorin stora pr-byråer i kundundersökningen Årets Byrå. Westander har tidigare utsetts till Årets Byrå under fyra av de senaste fem åren och rankades även i år högst bland de stora pr-byråerna inom tre av femton delområden: proaktivitet, kunskap om kommunikations- och mediekanaler samt kreativitet.

– Vi är oerhört stolta över att våra uppdragsgivare ger oss så höga betyg i kundundersökningar. Dessutom är vi glada att det blev just Gullers Grupp som den här gången petade ner oss från förstaplatsen i Årets Byrå, säger vd Patrik Westander.

Topplistan över Årets Stora Pr-byråer 2013:

1. Gullers Grupp
2. Westander
3. Narva
4. Grayling
5. Solberg
6. Prime
7. Springtime

– Gullers Grupp erbjuder delägande till alla anställda och Westander erbjuder vinstdelning till alla anställda. Jag tror inte att det är en tillfällighet att två pr-byråer som präglas av långsiktigt tänkande och starka samarbetskulturer nu har belagt både första och andra plats i Årets Byrå sju år i rad, säger Patrik Westander.

Utnämningen Årets Byrå 2013 baseras på en kundundersökning som analysföretaget Regi har genomfört bland de deltagande byråernas kunder. Totalt deltog över 200 byråer i olika kategorier. Undersökningen omfattade drygt 3 000 bedömningar från köpare av kommunikationstjänster. I kategorin stora pr-byråer ingår byråer med en byråintäkt över 25 miljoner kronor.

Westander utsågs 2012, för fjärde gången på fem år, till Årets Stora Pr-byrå.

För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55
patrik@westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Forska!Sverige, Hjärt-Lungfonden, Läkarmissionen, Polisförbundet, Previa, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk Vindenergi, Veidekke och Visma.

Pr-byrån Westander fick kundbetyget 8,79 i undersökningen Årets Byrå 2013 och en andraplats i kategorin stora pr-byråer. Gullers Grupp tog hem förstaplatsen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 26 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Vd
  • patrik@westander.se
  • 08-464 96 51
  • 073-687 82 55
Patrik jobbar med medierelationer, opinionsbildning och lobbying, bland annat inom områdena energi, folkhälsa och... Visa mer

Om Westander

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten.

Pr-byrån grundades år 2000 av bröderna Henrik och Patrik Westander. Nya medarbetare har successivt tillfört kompetens från områden som politik, journalistik, information, marknadsföring och medieanalys. Westander har cirka 20 anställda och ungefär 50 aktiva kundrelationer.

Westander har varje år sedan starten år 2000 varit ett lönsamt företag med god likviditet och soliditet. Åren 2006-2008 utsågs Westander till snabbväxande Gasellföretag av Dagens Industri. Företaget planerar en fortsatt tillväxt genom rekrytering och har målet att vara 35 anställda den 1 januari 2014.

Westander har tre år i rad, 2008-2010, utsetts till Årets Pr-byrå i Regis och Dagens Industris kundundersökningar. Westander utsågs dessutom till Kundens Bästa Pr-byrå både 2010 och 2011 i Novus och Resumés kundundersökningar. Utmärkelsen hette tidigare Sveriges Bästa Pr-byrå, vilket Westander utsågs till tre år i rad 2005-2007.

Adress