Skip to main content

Taggar

 • Seniorkonsult
 • zdandehstyrs.wcaenrkuenekbrstrixancqd@fxpjweovstandeqyr.rmse
 • 08-410 532 12
 • 070-858 40 21
Anders jobbar främst med medierelationer och opinionsbildning, bland annat inom områdena företagande, privatekonomi och hållbarhet. Han... Visa mer

 • Seniorkonsult
 • annndrdbeas.zatcwranlgnvavygtsgozxho@wgmvqestandermggg.se
 • 08-464 96 20
 • 070-620 10 21
Andreas jobbar främst med medierelationer och opinionsbildning, bland annat inom områdena miljömässig och social hållbarhet. Han är... Visa mer

 • Affärsområdeschef
 • birger.lycken@westander.se
 • 08-464 96 56
 • 070-234 64 84
Birger jobbar med medierelationer, opinionsbildning och lobbying. Han ansvarar för Westanders tjänster inom kommunikativt ledarskap. Birger... Visa mer

 • Pr-konsult
 • xacaroglbfline.norksdvzqumouvsall@westanjedeqqbqr.rxxidvse
 • 08-410 536 92
 • 070-571 36 43
Caroline jobbar främst med medierelationer och opinionsbildning, bland annat inom områdena hållbarhet, hälsa och ledarskap. Hon är... Visa mer

 • Kontorsansvarig
 • cawwwqdzroswlipdneah.samydoyomervimnllobe@wedehcstuuudddander.zsse
 • 08-464 97 02
 • 070-268 41 24
Caroline jobbar som kontorsansvarig och har en nyckelroll i vår strävan att skapa en trevlig arbetsmiljö för kollegor och kunder. Hon är... Visa mer

 • Pr-konsult
 • daniel.hpfccirscolh@weaodypsrrstlqyjander.se
 • 08-410 532 16
 • 070-896 90 09
Daniel jobbar främst med medierelationer och opinionsbildning, bland annat inom områdena besöksnäring, klimat och arbetsmarknad. Daniel... Visa mer

 • Pr-konsult
 • izdaqcdjnielcm.skog@jbtowestdlknandenbr.lrse
 • 08-410 532 18
 • 072-966 49 83
Daniel arbetar främst med medierelationer och opinionsbildning inom områdena hållbarhet, energi och transport. Han ingår i enheten... Visa mer

 • Pr-konsult
 • iestfridzma.ekludqdpnd@westander.se
 • 08-410 532 14
 • 073-620 08 13
Frida arbetar främst med medierelationer och opinionsbildning, bland annat inom områdena klimat och hållbarhet. Hon ingår i enheten... Visa mer

 • Seniorkonsult
 • frida.blom@westander.se
 • 08-464 96 06
 • 070-417 68 61
Frida jobbar främst med medierelationer, krishantering och kommunikativt ledarskap. Hon är specialiserad på kommunikativt... Visa mer

 • Pr-konsult
 • pfnkdoguuunnarts.aodhardsyelius@dgwestanbcdeowr.awwqse
 • 08-410 532 31
 • 073-945 01 15
Gunnar jobbar med medierelationer, opinionsbildning och lobbying, bland annat inom områdena kultur, hållbarhet och demokrati. Han ingår i... Visa mer

 • Affärsområdeschef
 • gmhanna.beddrheim@gtwecrstjjander.se
 • 08-464 96 54
 • 0707-26 65 40
Hanna jobbar med medierelationer, opinionsbildning och lobbying, bland annat inom områdena hållbar konsumtion, samhällsbyggnad och cirkulär... Visa mer

 • Seniorkonsult
 • fetpvxheqzonzdnrnlwgmmikck.wcnescpfnmglbtadfoenddherwq@wymesfjtandbfugoher.se
 • +45 48 41 37 07
 • 070-966 24 47
Henrik jobbar med medierelationer, opinionsbildning och lobbying, bland annat inom klimat- och energiområdet samt områdena folkhälsa och... Visa mer

 • Pr-konsult
 • janixbyscozrb.mpcvibatrisberegg@wecsstiwbiandeitr.se
 • 08-464 96 29
 • 070-642 72 84
Jacob jobbar med medierelationer, opinionsbildning och lobbying, bland annat inom områdena klimat, mänskliga rättigheter och... Visa mer

 • Affärsområdeschef
 • zvzyiqcbhyjeqazmssicpoqsa.henbnrdgngerysxwonaoxu@wfhestadqvktkusndbcer.se
 • 08-464 96 39
 • 070-341 55 63
Jessica jobbar med medierelationer, opinionsbildning och lobbying, bland annat inom klimat- och energiområdet. Jessica är chef för... Visa mer

 • Pr-konsult
 • johan.lindahl@westander.se
 • 08-410 532 11
 • 070-788 31 63
Johan jobbar främst med medierelationer och opinionsbildning, bland annat inom områdena hållbarhet, klimat och folkhälsa. Han ingår i... Visa mer

 • Byråchef
 • uinkjoiabyhaeinna.woloobhfkzdaok@wgdmuxsynestaansvcwwbndxgerzehh.sche
 • 08-464 96 53
 • 073-701 96 10
Johanna jobbar främst med medierelationer, bland annat inom områdena privatekonomi, kultur och folkhälsa. Hon ansvarar för Westanders... Visa mer

 • Pr-konsult
 • johanna.wilkens@westander.se
 • 08-410 536 51
 • 070-817 09 51
Johanna jobbar med medierelationer, opinionsbildning och lobbying, bland annat inom områdena social hållbarhet och utbildning. Hon ansvarar... Visa mer

 • Seniorkonsult
 • johannes.krunegard@westander.se
 • 08-464 96 89
 • 073-812 73 83
Johannes jobbar med medierelationer, opinionsbildning och lobbying, bland annat inom områdena klimat och miljö. Han ansvarar för Westanders... Visa mer

 • Pr-konsult
 • katalin.bachry@westander.se
 • 08-410 530 22
 • 072-857 75 54
Katalin jobbar främst med medierelationer och opinionsbildning, bland annat inom områdena hållbarhet, ekonomi och samhällsbyggnad. Hon är... Visa mer

 • Affärsområdeschef
 • krrmbmxtssistoffer.housswxetcajs@wodesijtandczeron.sobtoqse
 • 08-464 96 87
 • 076-145 42 02
Kristoffer jobbar med medierelationer, opinionsbildning och lobbying. Han ansvarar för Westanders tjänster inom opinionsbildning och vårt... Visa mer