Skip to main content

Wibax har investerat i Sveriges första 74-tons tankbil för transport av biooljor

Pressmeddelande   •   Jan 05, 2016 13:08 CET

WIBAX tar nu i drift ett nytt effektivare och miljövänligare tankfordon för trafik efter norrlandskusten. Det är på sträckan mellan Husum i söder till Kalix i norr som trafikverket beviljat företagets dispensansökan. Dispensen omfattar transporter med 15 % högre lastvikt än dagens regelverk tillåter. Fordonet kan utföra transporter med upp till 74-tons totalvikt, detta är bra för industrin och vår miljö. Dessutom planerar vi att köra fordonet på 100 % HVO, förnyelsebart drivmedel. Projektet är ett utvecklingsarbete för att demonstrera möjligheterna till effektivare transporter för tanktransporter.

Idag tillåts fordon med en totalvikt om maximalt 64 ton på det allmänna vägnätet. Samtidigt utreds frågan om tyngre och längre fordonståg. Beslutet att gå från 60 till 64 ton som togs i somras är ett viktigt steg i rätt riktning, men det är först när man tillåter ännu effektivare lastbilar, som 74-tons lastbilar, som de riktigt stora fördelarna kommer.

I Sverige har en rad studier och demonstrationsprojekt med tyngre fordon genomförts med gott resultat. Att lasta mer gods vid varje körning gör lastbilstransporterna effektivare, ger minskade utsläpp, färre tunga fordon på vägarna. Fordonen är tyngre men inte längre än vanliga lastbilar och eftersom de är utrustade med fler hjulaxlar blir slitaget på vägen densamma. Hittills har denna typ av demonstrationsprojekt huvudsakligen genomförts med timmer och flistransporter. Men med Wibax projekt lyfts även de flytande transporterna in i arbetet.

Resultatet med flera olika försöksfordon visar följande:

  • Minskade utsläpp -Att minska utsläppen från vägtrafiken är viktigt för att motverka klimatförändringar och skydda vår hälsa. Med 74-tons fordon kan tre fordon lasta lika mycket som fyra lastbilar av samma storlek, vilket minskar utsläppen i genomsnitt 10 procent per transporterat ton.
  • Färre lastbilar på vägarna - Med 74 tons fordon kan tre fordon lasta lika mycket som fyra lastbilar av samma storlek. Det handlar om att optimera hela transportsystemet. Med tyngre fordon kommer antalet fordon att minska och transporter till järnvägsterminaler och hamnar att bli effektivare.
  • Stärkt konkurrenskraft för Sverige- Genom att transportera mer per lastbil minskar bränsleförbrukningen, vilket bidrar till att kostnaderna minskar. 74-tons fordon skulle stärka Sveriges konkurrenskraft då transportsystemet kan användas på ett optimalt sätt.
  • Förbättrad trafiksäkerhet - Om Sverige skulle tillåta 74 tons fordon skulle företagen investera i nya moderna 74-tons lastbilar. Dessa skulle då ersätta dagens äldre fordon. Lastbilar med högre lastkapacitet betyder också färre fordon, vilket påverkar trafiksäkerheten positivt.

För Wibax är det naturligt att finnas med i framkanten för att utveckla transportnäringen in i framtiden.

Sverige är ett litet land med stor utrikeshandel. Både import och export är viktigt för de svenska företagens konkurrenskraft. Sverige har långa transportavstånd till huvudmarknaderna och långa transportavstånd inom landet. Att effektivisera dessa transporter skulle påverka alla Sveriges transportköpare positivt och därmed påverka Sveriges konkurrenskraft positivt. Många industrier i Sverige är råvarubaserade, det vill säga förhållandevis tunga i förhållande till ekonomiskt värde, till exempel livsmedelsindustrin, gruvor, stålföretag, skogsindustrin, skogsbruket, kemiindustrin med flera. Många av dessa branscher finns dessutom på den globala marknaden där priser på produkter sätts via världshandeln. Det betyder att varje möjlighet att vara effektivare och därmed spara pengar är oerhört viktigt för att klara konkurrensen.

Bildtext: Jonas Wiklund, CEO Wibax Group och Magnus Sundström, MD Wibax Logistics AB

WIBAX affärsidé är att sälja, köpa in, processa och distribuera kemiska produkter till basindustrin i Europa, främst i Norden. Verksamheten består av försäljning, import,produktion, utveckling, service & underhåll, lagring och distribution av i första hand flytande kemiska produkter i bulk. Företaget omsatte cirka 600 miljoner kronor under 2014. WIBAX Koncernen har idag drygt 160 anställda. Huvudkontoret är i Piteå och våra terminaler finns strategiskt placerade i hela Sverige, vi finns även representerade i Finland, Norge och Danmark.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.