Skip to content

Latest news

Mondelēz International en Lotus Bakeries Bundelen hun Krachten om Biscoff® in India te Boosten en Co-Branded Chocolade-Innovaties te Creëren voor Strategische Markten

Mondelēz International en Lotus Bakeries Bundelen hun Krachten om Biscoff® in India te Boosten en Co-Branded Chocolade-Innovaties te Creëren voor Strategische Markten

Mondelēz zal Lotus Biscoff® produceren, op de markt brengen, distribueren en verkopen in India en versterkt zo zijn aanwezigheid op de Indiase koekjesmarkt aanzienlijk Beide bedrijven zullen samenwerken aan co-branded chocolade-innovaties, waarbij Biscoff® wordt gecombineerd met Milka, Cadbury en andere vooraanstaande merken in Europa, met de mogelijkheid tot wereldwijde uitbreiding
CHICAGO e

Mondelēz International en Lotus Bakeries bundelen hun krachten om Biscoff® in India te boosten en Co-Branded Chocolade-Innovaties te creëren voor strategische markten

Mondelēz International en Lotus Bakeries bundelen hun krachten om Biscoff® in India te boosten en Co-Branded Chocolade-Innovaties te creëren voor strategische markten

Mondelēz zal Lotus Biscoff® produceren, op de markt brengen, distribueren en verkopen in India, waardoor hun aanwezigheid op de Indiase koekjesmarkt aanzienlijk wordt versterkt. Beide bedrijven zullen samenwerken aan co-branded chocolade-innovaties, waarbij Biscoff® wordt gecombineerd met Milka, Cadbury en andere vooraanstaande merken in Europa, met de mogelijkheid tot wereldwijde uitbreiding

Mondelēz International et Lotus Bakeries s'associent pour développer la marque Biscoff® en Inde et créer des innovations chocolatées en co-branding sur des marchés clés.

Mondelēz International et Lotus Bakeries s'associent pour développer la marque Biscoff® en Inde et créer des innovations chocolatées en co-branding sur des marchés clés.

Mondelēz fabriquera, commercialisera, distribuera et vendra la marque Lotus Biscoff® en Inde, renforçant ainsi considérablement sa présence sur le marché indien des biscuits. Les entreprises développeront des innovations chocolatées co-brandées associant Biscoff® à Cadbury, Milka et d'autres marques clés en Europe, avec la possibilité de les étendre à l'échelle mondiale.
CHICAGO et LEMBEKE (B

Mondelēz International toont significante vooruitgang richting duurzamere toekomst in Snacking Made Right Report

Mondelēz International toont significante vooruitgang richting duurzamere toekomst in Snacking Made Right Report

Mondelēz International ontvangt goedkeuring van haar kortetermijndoelen voor 2030 en netto nul doelstelling voor 2050 van het SBTi.
Mondelēz International bracht recent haar Snacking Made Right duurzaamheidsrapport uit. Daarin worden de doelstellingen en geleverde inspanningen van het bedrijf op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) uitgelicht. Het afgelopen jaar zette Mondel

Mondelēz International toont significante vooruitgang richting duurzamere toekomst in Snacking Made Right Report

Mondelēz International toont significante vooruitgang richting duurzamere toekomst in Snacking Made Right Report

Mondelēz International ontvangt goedkeuring van haar kortetermijndoelen voor 2030 en netto-nuldoelstelling voor 2050 van het SBTi


Mondelēz International boekt vooruitgang in haar ESG-doelstellingen door in te zetten op bewuster snacken. Dit doet de organisatie door actief te strijden tegen klimaatverandering en volop in te zetten op diversiteit, gelijkheid en inclusie. In 2023 kocht Mo

Mondelēz International montre des progrès significatifs pour un avenir plus durable via son rapport Snacking Made Right

Mondelēz International montre des progrès significatifs pour un avenir plus durable via son rapport Snacking Made Right

Mondelēz International reçoit l'approbation, de la part du SBTi, de ses objectifs à court terme pour 2030 et de son objectif de neutralité carbone pour 2050
Mondelēz International progresse dans la réalisation de ses objectifs ESG en se concentrant sur un snacking plus conscient. L'organisation y parvient en luttant activement contre le changement climatique et en s'engageant pleinement en fav

Contacts

Annick Verdegem

Annick Verdegem

Press contact Corporate Affairs Manager Benelux +32 15 74 38 88

Florence Baekelandt

Press contact Whyte Corporate Affairs Press agency MDLZ Belgium +32 487 33 28 80

Senna Ceulemans

Press contact Het PR Bureau Press Agency MDLZ Netherlands +31 206 70 22 32

Margaux van der Mieden

Press contact Het PR Bureau Press Agency MDLZ Netherlands +31206702232

Snacking Made Right

Mondelēz International, Inc. (Nasdaq: MDLZ) stimuleert mensen om op de juiste manier te snacken in meer dan 150 landen over de hele wereld. Met een netto-omzet van ongeveer $36 miljard in 2023, leidt MDLZ de toekomst van snoepen met iconische wereldmerken en lokale merken zoals Oreo, Ritz, LU, Clif Bar en Tate’s Bake Shop koekjes en gebakken snacks, evenals Cadbury Dairy Milk, Milka en Toblerone chocolade. Mondelēz International is een trots lid van de Standard & Poor’s 500, Nasdaq 100 en Dow Jones Sustainability Index.

Mondelēz International heeft sterke roots in de Benelux en is er al sinds 1870 actief. Het portfolio omvat belangrijke merken zoals Côte d’Or, LU, Milka, Philadelphia, TUC en Prince. De Benelux-regio is trouwens de bakermat van iconische merken zoals TUC, Prince, LiGA en Côte d’Or. In België is Mondelēz International leider in in de categorie chocolade, koekjes en cream cheese. In Nederland is het bedrijf marktleider inzake koekjes en cream cheese, en nummer 2 in chocolade.

Mondelēz International stelt in de Benelux ongeveer 2000 mensen te werk en heeft, naast de hoofdkantoren in Mechelen (België) en Breda (Nederland), productiefaciliteiten in Herentals en Namen. Meer informatie kan gevonden worden op www.mondelezinternational.com.

Mondelēz International, Inc (Nasdaq : MDLZ) encourage les gens à consommer des en-cas de la bonne façon dans plus de 150 pays à travers le monde. Avec des ventes nettes d'environ 36 milliards de dollars en 2023, MDLZ est à la tête de l'avenir du snacking avec des marques mondiales et locales emblématiques telles que Oreo, Ritz, LU, Clif Bar et Tate's Bake Shop, ainsi que le chocolat Cadbury Dairy Milk, Milka et Toblerone. Mondelēz International est fière d'être membre des indices Standard & Poor's 500, Nasdaq 100 et Dow Jones Sustainability Index.

Mondelēz International est fortement implanté au Benelux, où il opère depuis 1870. Son portefeuille comprend des marques majeures telles que Côte d'Or, LU, Milka, Philadelphia, TUC et Prince. En outre, le Benelux est le berceau de marques emblématiques telles que TUC, Prince, LiGA et Côte d'Or. En Belgique, Mondelēz International est leader dans le segment du chocolat, des biscuits et du fromage frais.

Mondelēz International emploie environ 2 000 personnes au Benelux et, outre ses sièges de Malines (Belgique) et de Breda (Pays-Bas), possède des sites de production à Herentals et à Namur. Pour plus d'informations, consultez le site www.mondelezinternational.com.