Skip to content
BELGIUM | Mondelēz International steunt een geharmoniseerde aanpak voor recyclage van plastic wereldwijd

Press release -

BELGIUM | Mondelēz International steunt een geharmoniseerde aanpak voor recyclage van plastic wereldwijd

Het bedrijf heeft al grote vooruitgang geboekt op vlak van haar recyclagedoelen door 65.000 ton minder verpakking te produceren tussen 2013 en 2020. Het is goed op weg om tegen 2025 verpakkingen te maken die voor de volle 100 procent kunnen gerecycleerd worden. Vandaag is 94% van de verpakkingen recycleerbaar. Mondelēz versterkt haar initiatieven en inspanningen rond recyclage van verpakkingen door :

  • Bij te dragen aan de ontwikkeling van programma’s rond Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV)
  • De oproep van de Verenigde Naties voor een geharmonsieerde aanpak van de recyclage van plastic te ondersteunen
  • Deel uit te maken van de nieuwe coalitie « Plastic Afval » van het Consumer Good Forum

Mondelēz International, Inc. (NASDAQ:MDLZ) ondersteunt wereldwijde inspanningen met als doel de percentages gerecycleerd plastic, waaronder ook de zachte folies, op te trekken. Het bedrijf heeft opgeroepen tot meer samenwerking in de hele sector om efficiënte programma’s rond Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) uit te werken en te implementeren en zo bij te dragen aan een meer circulaire economie.

« Er is nood aan een gezamenlijke aanpak om systemen van recyclage te verbeteren, inclusief voor zachte folies, zodat een groter deel van de lichte en meerlagige plastics dat gebruikt wordt in de suikerwaren- en snackindustrie ingezameld, verwerkt en uiteindelijk op een economische en praktische manier hergebruikt kan worden. Dit alles om te vermijden dat het in de natuur terechtkomt », klinkt het bij Rob Hargrove, uitvoerend vicevoorzitter van onderzoek, ontwikkeling en kwaliteit bij Mondelēz International.

« Plastic folies dragen bij tot de voedselveiligheid en de vermindering van voedselverspilling, maar de percentages van recyclage moeten gevoelig naar omhoog. Naast belangrijke financiële bijdrages die wij leveren via vrijwillige en verplichte programma’s zorgen we tevens ook voor vorderingen in publieke en private samenwerkingen en in recyclageprogramma’s. Zo bouwen we betere infrastructuur zodat deze verpakkingen niet enkel gemaakt zijn om te worden gerecycleerd, maar dat dit ook daadwerkelijkgebeurt », voegt hij toe.

Het bedrijf heeft al grote vooruitgang geboekt op vlak van haar recyclagedoelen door 65.000 ton minder verpakking te produceren tussen 2013 en 2020. Het is goed op weg om tegen 2025 verpakkingen te maken die voor de volle 100 procent kunnen gerecycleerd worden. Vandaag is 94% van de verpakkingen recycleerbaar.

Om haar inspanningen in het kader van een groeiende circulaire economie te benadrukken is Mondelēz International het eerste bedrijf dat zich engageert om gerecycleerd plastic te gebruiken voor haar gamma van verse kaas Philadelphia[1].

Een geharmoniseerde aanpak op mondiaal niveau

Mondelēz International beseft dat samenwerking en het bundelen van verschillende inspanningen de sleutel is voor een wereld zonder plastic vervuiling. Om die reden heeft het bedrijf de New Plastics Economy Global Commitment van de stichting Ellen Macarthur[2] ondertekend. De Stichting Ellen MacArthur en het Programma van de Verenigde Naties voor het milieu roepen bedrijven en overheden op om onnodige plastics te vermijden en om te innoveren zodat noodzakelijk plastic 100 procent herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar wordt. Gebruikte plastics verdienen een tweede leven en moeten ‘circuleren’.

« Om de uitdaging van het recycleren van plastics het hoofd te kunnen bieden, is een gecoördineerde, internationale aanpak nodig die industrie en overheden op één lijn brengt over de oorzaken van plasticvervuiling, maar ook over de meest effectieve processen en over een geharmoniseerd beleid dat noodzakelijk is om het probleem aan te pakken. We boeken vooruitgang, maar we hebben nog een lange weg te gaan », zegt Russell Dyer, verantwoordelijk voor communicatie en overheidsaangelegenheden binnen Mondelēz International.

Lancering van de coalitie « Plastic Afval » van het Consumer Good Forum

Mondelēz is lid van de nieuwe coalitie « Plastic Afval » van het Consumer Good Forum. De leden van deze coalitie verbinden zich ertoe om voor hun verpakkingen de « Golden Design Rules » te volgen. Deze coalitie wil op termijn wereldwijd normen opleggen wanneer het gaat over het ontwerpen en ontwikkelen van duurzame verpakkingen en wil het aantal verpakkingen drastisch verminderen binnen de goederenindustrie bedoeld voor verkoop.

Een Europees engagement in de eerste plaats

In september 2019 heeft de Europese Commissie de Circulaire Alliantie rond plastic materie gelanceerd. Mondelez International heeft net als de vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de industrie en overheidsinstanties deze verklaring ondertekend met het oog op een verbetering van de inzamelsystemen, het sorteren en het recycleren in de hele Europese Unie.


[1] klik hier voor meer informatie over de Philadelphia-vlootjes.  
Mondelez Europe heeft de lancering van Philadelphia vlootjes en deksels van gerecycleerd plastic, die was voorzien voor 2022, tot nader order uitgesteld. Dit is een gevolg van onvoorziene wereldwijde verstoringen in de toeleveringsketen die de levering van voedingsgeschikt gerecycleerd plastic in Europa bemoeilijken. Toch blijft Mondelēz Europe vastberaden werken aan de bedrijfsstrategie voor verpakkingen. Het doel blijft om gerecycleerd plastic te gebruiken voor de Philadelphia-verpakkingen in Europa.

[2] Klik hier voor meer informatie over de New Plastics Economy Global Commitment van de stichting Ellen Macarthur.

Categories


Over Mondelēz International

Met een netto-omzet van ongeveer 26 miljard in 2019 is Mondelēz International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) een van de grootste snackingsbedrijven ter wereld, met iconische internationale en lokale merken zoals koekjes van Oreo, belVita en LU; chocolade van Cadbury Dairy Milk, Milka en Toblerone enkauwgom van Trident. Mondelēz International heeft sterke roots in België en is er al sinds 1870 actief. Het portfolio omvat belangrijke merken zoals Côte d’Or, LU, Milka, Philadelphia, TUC, Prince, Grany en Stimorol. België is de bakermat van iconische merken zoals Côte d’Or, TUC, Prince, Pims en LEO.

Mondelēz International is in België uniek gepositioneerd waarbij de voedingsproducent nr. 1 is in de categorie chocolade, koekjes en cream cheese. Het bedrijf is nummer 2 inzake kauwgum. De onderneming stelt in de Benelux ruim 2000 mensen te werk en is gebaseerd in Mechelen. In België heeft de onderneming 3 productiefaciliteiten: een koekjes- en chocoladesite in Herentals (LU & Milka) en 1 fabriek in Namen voor smeltkaas. De koekjesfabriek in Herentals is één van de grootste koekjesfabrieken in Europa met een jaarlijkse productie van 70.000 ton koekjes.

Bezoek www.mondelezinternational.com en www.facebook.com/mondelezinternational voor meer informatie of volg ons op Twitter via www.twitter.com/MDLZ

Forward-Looking Statements

This press release contains a number of forward-looking statements. Words, and variations of words, such as “will,” “may,” “expect,” and similar expressions are intended to identify Mondelēz International’s forward-looking statements, including, but not limited to, statements about the company’s packaging and recycling strategies, goals and initiatives. These forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties, many of which are beyond the Mondelēz International’s control, which could cause the company’s actual results to differ materially from those indicated in its forward-looking statements. Please see Mondelēz International’s risk factors, as they may be amended from time to time, set forth in its filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, including Mondelēz International’s most recently filed Annual Report on Form 10-K and Quarterly Reports on Form 10-Q. Mondelēz International disclaims and does not undertake any obligation to update or revise any forward-looking statement in this press release, except as required by applicable law or regulation.

Press contacts

Annick Verdegem

Annick Verdegem

Press contact Corporate Affairs Manager Benelux +32 15 74 38 88

Florence Baekelandt

Press contact Whyte Corporate Affairs Press agency MDLZ Belgium +32 487 33 28 80

Snacking Made Right

Mondelēz International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) is wereldleider op het gebied van chocolade, koekjes, kauwgom, snoepgoed en poederdranken. Mondelēz International is actief in ongeveer 150 landen en had in 2021 een jaaromzet van ongeveer US$ 29 miljard. Mondelēz International heeft sterke roots in de Benelux en is er al sinds 1870 actief. Het portfolio omvat belangrijke merken zoals Côte d’Or, Lu, Milka, Philadelphia, TUC, Prince, LiGA en Stimorol. De Benelux-regio is trouwens de bakermat van iconische merken zoals TUC, Prince, Pim's, LEO, LiGA en Côte d’Or. In België is Mondelēz International uniek gepositioneerd daar de voedingsproducent nr. 1 is in de categorie chocolade, koekjes en cream cheese. Het bedrijf is ook actief in het kauwgumsegment. In Nederland is het bedrijf marktleider inzake koekjes en cream cheese, nummer 2 in chocolade en ook actief in het kauwgumsegment.
De onderneming stelt in de Benelux ruim 2000 mensen te werk en heeft, naast de hoofdzetels in Mechelen (België) en Breda (Nederland), 3 productiefaciliteiten in België: een koekjes- en chocoladesite in Herentals (LU & Milka) en 1 fabriek in Namen voor smeltkaas. De koekjesfabriek in Herentals is één van de grootste koekjesfabrieken in Europa met een jaarlijkse productie van 70.000 ton koekjes.

Mondelēz International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) est un leader mondial sur le marché du chocolat, des biscuits, des chewing-gums et des bonbons, et des boissons en poudre. Mondelēz International est présent dans 150 pays et enregistre en 2021 un chiffre d’affaires d’environ 29 milliards de dollars. La société a un ancrage fort au Benelux et y opère depuis 1870. Le portefeuille comprend des marques clés telles que Côte d’Or, LU, Milka, Philadelphia, TUC, Prince, LiGA et Stimorol. Le Benelux est le berceau de marques emblématiques telles que LiGA, TUC, Prince, Pims, LEO et Côte d'Or. En Belgique, Mondelēz International y occupe une position unique puisque le producteur alimentaire est numéro 1 dans la catégorie du chocolat, des biscuits et du fromage à la crème. L'entreprise est également active dans le segment des chewing-gums. Aux Pays-Bas, la société est leader en biscuit et fromage frais, numéro 2 en chocolat et active dans le segment des chewing-gums.
L'entreprise emploie plus de 2000 personnes au Benelux, réparties dans les deux sièges se trouvant à Malines (Belgique) et à Breda (Pays-Bas) ainsi que les sites de production situés à la Belgique : un site biscuiterie-chocolaterie à Herentals (LU & Milka) et 1 usine à Namur pour le fromage fondu. La biscuiterie de Herentals est l'une des plus grandes usines de biscuits d'Europe avec une production annuelle de 70 000 tonnes de biscuits.