Persbericht -

Drie studies naar ondernemersvorming voorgesteld op inspiratiedag

Drie studies naar ondernemersvorming worden vandaag voorgesteld op de Inspiratiedag Ondernemersvorming van het Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel. Prof. Kristof De Witte, verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven, Grietje Vermoortele van Leap Forward en Johan Desseyn van Mpiris stellen de belangrijkste resultaten van hun onderzoek voor.

SYNTRA-ondernemerschapstrajecten geven 13% meer kans op zelfstandige activiteit

Wie een SYNTRA-ondernemerschapstraject heeft gevolgd, heeft 13% meer kans op zelfstandige activiteit. Dat blijkt uit een onderzoek van prof. Kristof De Witte en doctoraatsstudent Deni Mazrekaj naar het rendement van ondernemerschapstrajecten op de Vlaamse arbeidsmarkt. In opdracht van SYNTRA Vlaanderen analyseerden De Witte en Mazrekaj de administratieve gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en leidden daaruit af dat het rendement van een SYNTRA-opleiding groot en positief is. “Zo leidt een SYNTRA-opleiding tot 10% hoger bruto-inkomen en hebben SYNTRA-cursisten na hun opleiding 7% meer kans op voltijds zelfstandig werk”, zegt prof. De Witte.

9 op de 10 ondernemers vindt dat je je constant moet blijven opleiden

9 op de 10 ondernemers vindt dat je je constant moet blijven opleiden. Dat blijkt uit een bevraging van Leap Forward en UNIZO bij 392 ondernemers. Toch heeft 59% het gevoel op bepaalde vlakken nog kennis te missen en voelt 30% zich niet voldoende opgeleid om hun onderneming goed te runnen. Vooral over hun financiële vaardigheden zijn ondernemers onzeker; slechts 48% zegt die voldoende te hebben. Nochtans is er geen gebrek aan initiatief, want 8 op de 10 ondernemers volgde al een opleiding sinds de start van hun onderneming. “Verder blijkt dat de ideale lesgever voor ondernemers een domeinexpert is, interactie daarbij cruciaal is en dat ondernemers best wel openstaan voor het digitale. Respectievelijk 34% en 24% heeft al ervaring met online webinars en online opleidingen”, zegt Grietje Vermoortele van Leap Forward.

Elf ondernemerscompetenties in kaart gebracht

Bijna 300 pionierende Vlaamse bedrijven spraken zich tussen november 2017 en april 2019 uit over de competenties voor de toekomst. Ze deden dat in het kader van elf focusstudies die elk inzoomden op de specifieke noden van een sector of ecosysteem. SYNTRA Vlaanderen en onderzoeksbureau Mpiris maakten een overkoepelende analyse van de competentieverschuivingen die de Vlaamse bedrijven verwachten over de sectoren heen. Elf competenties springen eruit: interdisciplinair samenwerken; bedrijfsvoering, financiële geletterdheid, zakelijk inzicht; leervaardigheid; organisatie- en planvaardigheid; coachend en overleggericht leidinggeven; verantwoordelijkheid opnemen en dragen; complexe probleemoplossing; commerciële skills en klantenzorg; benutten digitale tools; adaptatievermogen; innovatievermogen. Johan Desseyn van Mpiris legt uit: “Het zijn behoeftes die de sectorspecifieke invulling van competenties overstijgen. Deze kwaliteiten zijn vandaag ook al gegeerd, maar door de evoluties in bedrijven en jobs worden ze nog belangrijker of van meer medewerkers verwacht.” “Het is wel opmerkelijk dat elf studies die in totaal verschillende sectoren werden gevoerd, door meerdere onderzoekers en instellingen, zoveel overeenkomsten opleveren in competentienoden”, zegt Bruno Tindemans, gedelegeerd bestuurder van het Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen. “Dat toont dat er een brede maatschappelijke nood is aan deze competenties, waarop we moeten anticiperen.”

Related links

Onderwerpen

  • Bedrijfsopleiding

Tags

  • ondernemersvorming
  • ku leuven
  • leap forward
  • esf vlaanderen
  • unizo
  • syntrum
  • mpiris
  • syntra vlaanderen

Syntra Vlaanderen is een verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse Overheid, beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Het agentschap is een innovatief en inspirerend regieagentschap inzake duaal leren en ondernemersvorming in Vlaanderen. Syntra Vlaanderen wil via een sterk netwerk alle relevante spelers met elkaar verbinden, inspireren en zo kennis samenbrengen.

De visie op opleiden vertrekt vanuit de idee waarbij de lerende/ondernemer centraal staat en zijn eigen opleidingstraject in handen neemt om zich voor te bereiden op de wereld van morgen. Digitale technologie neemt hierbij een belangrijke plaats in. Het brengt de opleiding dichter bij de lerende (leren en begeleiden op afstand), maakt een flexibele manier van opleiden mogelijk (vb op het tempo van de lerende) en laat toe het totale opleidingstraject op te volgen vanuit verschillende invalshoeken.

Perscontacten

Karolien Waegeman

Press contact Communicatieverantwoordelijke 0479 98 98 70

Joni Reygaerts

Press contact Communicatiemedewerker

Gerelateerde verhalen